woensdag 20 april 2022

Rapport Kronkels Zuid (fase 1), Bunschoten

Wij hebben in 2021 in opdracht van de Gemeente Bunschoten een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het toekomstig bedrijventerrein Kronkels Zuid (fase 1). De bodemopbouw is aan de hand van 103 boringen in kaart gebracht. In vijf zones is een podzolbodem aanwezig, wat wijst op een niet of nauwelijks verstoorde bodem met een relatief grote kans op archeologische sporen. Voor deze zones is daarom nader onderzoek nodig. De rest van het gebied hoeft niet nader onderzocht te worden. Verder lezen? Download dan het CAR-rapport 124.