vrijdag 22 april 2022

Proefsleuven op terrein voormalig Militair Hospitaal

Aan de Hogeweg 70 ligt het terrein van het voormalig Militair Hospitaal. Een deel van de niet-monumentale gebouwen zal te zijner tijd worden gesloopt. Er zullen daarna nieuwe woningen en/of kantoren wordt gebouwd. Omdat hierdoor een groot deel van het terrein diepgaand zal worden verstoord, is deze week gestart met archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven. Er worden met name vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd verwacht. Langs de Hogeweg stonden namelijk boerderijen en schuren. Sporen uit deze periode kunnen zowel met die bewoning als met landgebruik samenhangen, zoals (paal)kuilen, greppels en sloten, tabaksbedden, waterputten etc. Verder worden sporen verwacht die verband houden met aanleg-, bouw- en verbouwactiviteiten van het voormalig Militair hospitaal. Wordt vervolgd!woensdag 20 april 2022

Rapport Kronkels Zuid (fase 1), Bunschoten

Wij hebben in 2021 in opdracht van de Gemeente Bunschoten een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het toekomstig bedrijventerrein Kronkels Zuid (fase 1). De bodemopbouw is aan de hand van 103 boringen in kaart gebracht. In vijf zones is een podzolbodem aanwezig, wat wijst op een niet of nauwelijks verstoorde bodem met een relatief grote kans op archeologische sporen. Voor deze zones is daarom nader onderzoek nodig. De rest van het gebied hoeft niet nader onderzocht te worden. Verder lezen? Download dan het CAR-rapport 124.


Koningsdag

 Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Dan is onze expo gesloten.

dinsdag 19 april 2022

Boekje 'Archeologie in de stad Bunschoten' feestelijk uitgereikt

Op 29 maart werd in Museum Spakenburg het boekje 'Archeologie in de stad Bunschoten' uitgereikt aan wethouder Peter van Asselt van Bunschoten. Het boekje is een initiatief van het Centrum voor Erfgoed en Cultuur van Bunschoten-Spakenburg, het Centrum voor Archeologie Amersfoort en de Gemeente Bunschoten. Het publieksboekje, geschreven door onze archeoloog Milo Verhamme, behandelt de opgravingen die sinds 1977 in Bunschoten-stad hebben plaatsgevonden. Met behulp van vondsten, maar ook historische bronnen wordt de boeiende geschiedenis van de middeleeuwse vesting Bunschoten verteld.

Het boekje is voor €12,50 te koop in de museumwinkel van Museum Spakenburg, Oude Schans 47-63.woensdag 13 april 2022

Pijpenkoppen ruilen en determineren in Amersfoort

Iedereen kent de karakteristieke 'Goudse tabakspijpen' met hun lange steel. Ze zijn gemaakt van aardewerk en gaan snel stuk. Archeologen vinden in hun opgravingen dan ook veel fragmenten van tabakspijpen en soms zelfs misbaksels. Er zijn ongetwijfeld veel mensen die nog hele pijpen in huis hebben, of net als de stadsarcheologen nog wat fragmenten bewaren. 

Heeft u pijpenkoppen in uw tuin of op een akker gevonden? Wilt u weten hoe oud dit archeologisch materiaal is en waar het vandaan komt? Kom dan op 14 mei naar de open dag van het Centrum van Archeologie (CAR) in Amersfoort! Op die dag kunt u niet alleen onze expositie bezoeken, maar uw tabakspijpen laten onderzoeken door deskundigen van de 'Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen' (PKN).

De PKN organiseert op 14 mei namelijk een ruil- en determinatiedag in Amersfoort. U kunt gevonden pijpenkoppen door deskundigen van de PKN laten determineren of (complete) tabakspijpen en andere tabacologische voorwerpen die uit een erfenis komen of op zolder zijn ontdekt. Eerdere determinatiedagen mochten op veel belangstelling rekenen. U bent van harte uitgenodigd om met uw vondsten langs te komen. 


De ruil- en determinatiedag is op zaterdag 14 mei van 10:00 tot 16:00 uur bij het Centrum voor Archeologie van de gemeente Amersfoort, Westsingel 46, 3811 BB Amersfoort. De toegang tot de ruil- en determinatiedag en de expositie is gratis. 

Voor meer informatie kunt u de website van de 'Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen' stichting raadplegen. De publiekssite van het Centrum voor Archeologie vindt u hier.

dinsdag 12 april 2022

Nieuwe inrichting van onze expo

We zijn al enige tijd bezig om de vitrines in onze expositieruimte anders in te richten. Daarbij presenteren we onze vondsten aan de hand van een aantal thema's, zoals 'Eten en drinken' (zie foto). Andere thema's zijn bijvoorbeeld 'Vondsten met een verhaal', 'Oorlog en strijd' en 'Persoonlijke verzorging'.

Met de nieuwe opzet kunnen we veel beter laten zien waar al die oude vondsten voor werden gebruikt. Tegelijkertijd geven we een korte uitleg bij het thema en de vondsten, zodat je zonder 'rondleiding' de expo kunt bezoeken. Benieuwd naar onze nieuwe expo? Op woensdagmiddag ben je van 14.00 tot 16:30 uur van harte welkom!

woensdag 6 april 2022

Potje met prut - deel 2

De twee zalfpotjes zijn, met de prut die daar na al die tijd nog in zit, in april de Vondst van de Maand. Je kunt de potjes op onze open woensdagmiddag in onze expo met eigen ogen zien!