dinsdag 15 september 2009

Vakantie

Scheplog is even met vakantie - of beter: vrijwel alle archeologen zijn weg en zij die niet weg zijn hebben het dus heel erg druk. Maar het duurt niet lang: binnenkort komen de eerste vakantiegangers weer terug.

zondag 13 september 2009

Topdrukte!

Schorre keeltjes zondagmiddag bij de medewerkers...de opgraving en het Archeologisch Centrum zijn op de Open Monumentendag zeer druk bezocht. Letterlijk honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen. Op de foto's een impressie van hoe het er aan toe ging

zaterdag 12 september 2009

Congres

Gisteren was het nieuwe RCE gebouw toneel van een congres over stedelijke ontwikkeling en identiteit. Over de ontwikkeling van Amersfoort in de Middeleeuwen werd door één van de stadsarcheologen een lezing verzorgd. Het feit dat de congreszaal zeer goed gevuld was is wel een teken dat dit soort bijeenkomsten recht van bestaan hebben.

vrijdag 11 september 2009

donderdag 10 september 2009

Weer zichtbaarOp de Appelmarkt wordt deze dagen hard gewerkt om de opgraving klaar te maken voor de bezoekers op de Open Monumentendagen komend weekend. Funderingen en muren die tijdelijk toegedekt waren met zand worden weer vrijgelegd.

Presentatie Bruit van d’Eem

Gisteren is het geschedenisboek van Amersfoort gepresenteerd: Bruit van d’Eem. De titel is afkomstig uit een gedicht van Vondel, die Amersfoort Bruit van d’Eem noemde. De afgelopen jaren hebben diverse specialisten samen aan dit boek gewerkt, dat de Amersfoortse geschiedenis beschrijft vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. Het boekwerk bestaat uit twee delen, en zo'n 1000 pagina's. Uiteraard is één van de stadsarcheologen ook betrokken geweest bij het schrijven van dit boek, en gisteren kreeg ze dan ook een welverdiend bloemetje, en het boek natuurlijk...

woensdag 9 september 2009

Nieuwe replica!

Komend weekend zijn de jaarlijkse Open Monumentendagen. Speciaal voor de gelegenheid is niet alleen het Centrum voor Archeologie geopend, maar ook de opgraving op de Appelmarkt. En dat is niet alles; behalve de replica van de 13de eeuwse bierpul zullen we vanaf zaterdag ook een replica van een 14de eeuwse drinkbeker (onderste foto) verkopen (prima te gebruiken voor het drinken van wijn!). De originelen van beide voorwerpen zijn op de Appelmarkt gevonden. De replica's zijn te verkijgen op de Appelmarkt, en bij het Centrum voor Archeologie aan de Langegracht.

dinsdag 8 september 2009

Schammer - Hoofdonderzoek

Na een kleine twee weken proefsleuvenonderzoek langs de Schammersteeg in Leusden is duidelijk geworden dat dit terrein vol zit met archeologische sporen en vondsten. Inmiddels zijn we dan ook begonnen met het vervolgonderzoek, bestaande uit het aanleggen van grote opgravingsvlakken tussen de werkputten. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we bewoningssporen gevonden uit de IJzertijd (ca 800 v. Chr.-0) en uit de Late Middeleeuwen (12de-13de eeuw).

Deze resultaten sluiten goed aan op het grote onderzoek dat we in 2007 uitgevoerd hebben op de locatie waar nu de hockeyvelden liggen. Het huidige onderzoeksterrein grenst rechtstreeks aan de hockeyvelden en de kans is dus groot dat de sporen die we nu vinden deel uit maken van dezelfde nederzetting(en).

Opgravingen als deze zijn erg belangrijk om de vroegere geschiedenis van Leusden en omgeving beter te begrijpen. De sporen die we vinden dateren voor een groot deel uit de tijd dat er nog geen geschreven bronnen waren en archeologie vormt dan ook de enige informatiebron. Dat er in Leusden en omgeving al in de prehistorie gewoond en geleefd werd was al wel bekend, maar hoe omvangrijk die bewoning was, en wanneer precies in de prehistorie dit zich allemaal afspeelde komen we pas te weten dankzij dit soort opgravingen. De komende weken hopen we nog veel ontdekkingen te kunnen doen...

maandag 7 september 2009

Grafheuvels

Vandaag was weer ons maandelijkse overleg met alle medewerkers. Behalve de gebruikelijke taart, de stand van zaken van de opgravingen, het wel en wee van de materiaalspecialisten en de beruchte rondvraag was er vandaag ook tijd ingeruimd voor een presentatie over grafheuvels in Amersfoort en omgeving. Eén van onze vrijwilligers is al maanden lang bezig met het inventariseren van bekende, en onbekende grafheuvels in Amersfoort en omgeving. Er blijkt in veel gevallen veel onduidelijkheid te bestaan over de exacte locatie en het aantal van de grafmonumenten. Hoewel veel van de heuvels in een ver verleden als eens onderzocht zijn, is het ook niet altijd duidelijk waar de vondsten zich bevinden (in het lokale museum of juist niet?) en uit welke heuvel ze afkomstig zijn. Een hele puzzel dus, bestaande uit het naast elkaar leggen van oude en nieuwe kaarten, het uitpluizen van oude handschriften en wandelingen door de omgeving om vast te stellen of de heuvels nog zichtbaar zijn. Met de gegevens die boven water komen kunnen we straks de heuvels beter beschermen.

vrijdag 4 september 2009

Wat gebeurt hier?

Wat hier gebeurt? Hier wordt een houten tonnetje leeggeschept dat vermoedelijk als beerput gediend heeft. Nou ja vermoedelijk..... als je met je neus bovenop de vulling staat weet je het wel zeker.....

Open Monumentendag

Nog een week en het is weer Open Monumentendag. Een bijzondere editie dit jaar, want de landelijke opening is in Amersfoort en vele monumenten zijn zelfs twee dagen te bezichtigen! Zo ook de opgraving op de Appelmarkt; het weekend van 12 en 13 september is de kans om nog een blik in de opgravingsput te werpen, de laatste theorieën van de opgravers te horen, en een replica van een middeleeuwse bierpul aan te schaffen. Oh ja, en natuurlijk ook de nieuwe replica, waarover later deze week meer.....

donderdag 3 september 2009

Specialist

Schoenmaker blijf bij je leest..... Ook de Amersfoortse stadsarcheologen weten niet alles. Soms vind je dingen die gespecialiseerde kennis vereisen. Gisteren was dat het geval, voor de goede raad hebben we gevraagd of een kenner een blik kon werpen in de opgravingsput. Waarnaar ie kwam kijken? Blijf scheplog volgen....binnenkort hopen we meer te kunnen vertellen.