vrijdag 30 augustus 2013

Pathologie

Onze fysisch-antropoloog is op dit moment druk bezig met het beschrijven van de menselijke skeletten die we in 2011 in de Windsteeg hebben opgegraven, voor het plaatsen van een urilift (verzinkbaar toilet). We hebben daar destijds zeker 14 graven aangetroffen, tegen de Sint Joriskerk aan. De skeletten leveren een enorme hoeveelheid gegevens op over de inwoners van Amersfoort uit het verleden. Enkele skeletten vertonen pathologiën (ziektebeelden)en vertellen ons iets over ziektes en afwijkingen. Zo is er bijvoorbeeld een skelet waar de kootjes van zowel de linker als rechter kleine teen aan elkaar vastgegroeid zijn.

Een schedel waarop een duidelijke deuk te zien is. Het lijkt erop dat deze persoon een klap op het hoofd heeft gekregen met een hard voorwerp, of dat er iets op haar hoofd gevallen is. Nader onderzoek maakt mogelijk meer duidelijk hierover.

En iemand anders bleek last te hebben van met elkaar vergoeide wervels
Een bron van informatie dus, en een grote klus voor onze specialist. Binnenkort hopen we het rapport met alle resultaten uit te brengen.

vrijdag 16 augustus 2013

Rusthof

De afgelopen 1,5 week hebben we een klein onderzoek uitgevoerd bij begraafplaats Rusthof. De werkzaamheden vonden plaats pal naast het crematorium, in verband met de toekomstige uitbreiding hiervan. Voor de bouw van het huidige crematorium - in 2000 - hebben we ook al onderzoek gedaan - en toen bleken er sporen en vondsten uit de Late Middeleeuwen aanwezig te zijn.
Van een boerderijerf was geen sprake, maar we hadden toen wel het vermoeden dat er een Laat Middeleeuwserf in de buurt gelegen moest hebben. Daarom is nu - ter plekke van de geplande nieuwbouw - ook weer onderzoek gedaan. En ook nu zijn er sporen uit de Late Middeleeuwen gevonden, zoals greppels, maar ook nu weer niet het erf zelf. Mogelijk dat we bij toekomstige werkzaamheden meer geluk hebben.dinsdag 13 augustus 2013

Vondstmelding

Regelmatig melden zich mensen bij ons met vondsten die ze tijdens een wandeling of een veldverkenning gedaan hebben. Zo kwam er onlangs iemand langs met een handvol scherven uit het gebied De Treek in Leusden. Het blijkt te gaan om scherven uit de IJzertijd. We zijn altijd blij met dit soort meldingen, omdat ze ons inzicht geven over de verspreiding van vondsten in onze regio. Door dit goed vast te leggen krijgen we steeds meer inzicht in waar we wel of niet archeologische sporen en vondsten kunnen verwachten. Daar komt wel bij dat het gaat om losse vondsten op het oppervlak, waarvan we niet goed weten wat de herkomst is. Zijn ze bij graafwerkzaamheden aan het oppervlak gekomen, of zijn ze met aangevoerde grond van elders op deze plek terecht gekomen? Je moet dus altijd kritisch kijken naar de vondstomstandigheden. In dit geval passen de vondsten in het beeld dat we hebben van het gebied waar de scherven gevonden zijn. Er ligt hier een aantal grafheuvels uit de Bronstijd en IJzertijd en er zijn in het verleden bij graafwerkzaamheden al meer vondsten uit de prehistorie gedaan. De vondsten worden beschreven en geregistreerd in het landelijke archeologische informatiesysteen, zodat we bij toekomstige werkzaamheden in dit gebied een goed beeld hebben van wat hier al aan archeologische vondsten bekend is.

dinsdag 6 augustus 2013

IJzertijdboerderij

Nadat de archeologen 'klaar' zijn met graven op een locatie, is het archeologisch onderzoek nog lang niet afgelopen. Alle gegevens worden gedocumenteerd, gefotografeerd, beschreven en gedigitaliseerd. Zo ook voor Schammer en Wieken Vinkenhoef.
Aan de hand van sporen op deze locaties van een IJzertijdboerderij, is een reconstructie gemaakt. Veel tijd en energie zijn gestoken in het maken van deze maquette, zoals te zien is op de foto.