donderdag 18 oktober 2012

Utrechtsestraat - laatste loodjes

We zijn bijna klaar; het laatste hoekje op het terrein wordt nu opgegraven. Vanmiddag was er een prachtig profiel zichtbaar, met veel extra informatie over de bewoningsgeschiedenis van het terrein. Dat wordt dus nog even druk tekenen en meten...

vrijdag 12 oktober 2012

Hoe ging dat spreekwoord ook al weer?

Vanochtend concentreren we ons op het verdiepen van het opgravingsvlak aan de Utrechtsestraat. Gisteren vonden we hier funderingen en een tegelvloer en nu vinden we onder deze vloer een serie lemen vloeren, met daaronder de akkerlaag die we op meerdere plekken aantreffen, en daar weer onder het dekzand (de natuurlijke ondergrond) waarin paalsporen als donkere verkleuringen mooi afsteken. Deze paalsporen horen bij de middeleeuwse houten bebouwing.In een hoek van de opgravingsput is een deel van een klein bakstenen keldertje zichtbaar. Tussen al het puin waarmee de kelder is dichtgegooid hebben we een koperen speld gevonden. Zoals onze graafmachinist het treffend verwoordde: we zoeken niet naar een speld in de hooiberg, maar naar een speld in de kelder!Terwijl één van de archeologen het verdiepen van het vlak aanstuurt is de rest van de ploeg bezig met het op schaal intekenen van de sporen die we gisteren gevonden hebben.


Het is wel jammer dat het weer is omgeslagen; gisteren was het nog een prachtige zonnige en heldere dag, maar vandaag was er volop regen in het begin van de ochtend. De opgravingsput is daarmee meteen veranderd in een modderpoel......


donderdag 11 oktober 2012

Utrechtsestraat - update

Het onderzoek loopt nu ruim drie weken en één ding is duidelijk; het terrein zit vol met archeologische sporen en vondsten! De helft van het terrein is inmiddels onderzocht en we zijn nu met het overige deel bezig. Onder de kelder die we in de eerste weken van de opgraving hadden aangetroffen kwam trouwens nog een verrassing tevoorschijn; er bleek nog een bakstenen waterput onder te liggen.

Inmiddels zijn we dus met de tweede helft van het terrein begonnen en beginnen we een goed beeld te krijgen van de bewoningsgeschiedenis van het terrein.

Boeren buiten de stad (13de-14de eeuw)

Op het gehele terrein vinden we resten terug van een akkerlaag, die vermoedelijk uit de 13de eeuw dateert. In deze periode lag dit gebied nog buiten de stad en had het een agrarische functie.

In de 14de eeuw heeft men hier ook gewoond - enkele paalsporen en resten van lemen vloeren – geven aan dat hier een houten gebouw heeft gestaan; mogelijk een boerderij.  

Verstedelijking (15de eeuw)

In de 15de eeuw komt het gebied binnen de tweede stadsmuur te liggen. De functie van het gebied verandert; in plaats van boerderijen en akkers worden er bakstenen huizen gebouwd. Direct aan de Utrechtsestraat vinden we funderingen uit de 15de eeuw, en een tegelvloer.

De kelder die we de afgelopen weken die we eerder vonden is mogelijk later aan het voorhuis vast gebouwd.

Gedurende de laatste eeuwen wordt er vermoedelijk regelmatig verbouwd en aanpassingen gedaan. Meeste recente getuige hiervan is een aantal betonnen blokken, die tussen en tegen de eeuwenoude bakstenen funderingen zijn aangebracht.
woensdag 3 oktober 2012

Maand van de geschiedenis

Nieuwe Scheplog-vitrine in het kader van:


MAAND VAN DE GESCHIEDENIS 2012

Het thema van de landelijke maand van de geschiedenis is “Arm en Rijk”. De gehele maand oktober worden in de vitrine van het Centrum voor Archeologie Amersfoort vondsten tentoongesteld die afkomstig zijn van arme en rijke bewoners van de stad. Aan de hand van de inhoud van diverse beerputten is af te lezen dat de verschillen tussen arm en rijk groot waren. Onze “Gouden Eeuw” bracht zeker niet voor iedereen rijkdom en overvloed. Terwijl vooral rijke kooplieden zich letterlijk alles konden veroorloven, verkeerde het overgrote deel van de bevolking in slechte omstandigheden. Veel rijk geworden kooplieden en burgers lieten fraaie huizen bouwen die zeer luxueus werden ingericht. De woonomstandigheden van de arme gezinnen stonden daarmee in groot contrast. Vondsten uit diverse “vondstcomplexen” getuigen van de grote verschillen tussen de armen en de rijken. Aan de hand van gebruiksvoorwerpen, waaronder vele aardewerk- en glasvondsten, wordt het verschil tussen Arm en Rijk als het ware zichtbaar gemaakt.