donderdag 27 oktober 2011

Lezing Francien Snieder in Flehite

Onze archeologen zijn niet alleen gravers. Zij verspreiden hun kennis op diverse manieren onder het publiek. Het is de maand van de geschiedenis en in dat kader hield onze stadsarcheoloog, Francien Snieder een lezing in het museum Flehite.

Het onderwerp: "ontwikkeling en omvang van de bevolking van middeleeuuws Amersfoort".

Francien belichtte dit onderwerp vanuit het perspectief van de archeoloog. Er kwam veel reactie uit het enthousiaste publiek, jammer voor wie het gemist heeft.

woensdag 26 oktober 2011

Lezing

Komende vrijdag:

De eerste lezing in een lezingencyclus met als centrale thema vroegmiddeleeuwse grafvelden.

AWN afd. 14 Vallei- en Eemland Lezingencyclus 2011-2012:
'Het omspitten van (vroegmiddeleeuwse) grafvelden: oud onderzoek, nieuwe visies en detectie'

28 oktober: Zestig jaar grafveld Rhenen - dr. A. Willemsen (RMO)
dr. A. Willemsen zal ons meenemen naar het rijke en spectaculaire vroegmiddeleeuwse grafveld van Rhenen-Donderberg, dat in 1951 werd opgegraven, maar nooit werd gepubliceerd.

Plaats:

Centrum voor Archeologie: Langegracht 11, Amersfoort.

Zaal open vanaf 19.30 uur; koffie/thee. Aanvang lezing: 20.00 uur.
Gratis voor leden van de AWN, niet leden betalen € 3,-.

vrijdag 21 oktober 2011

Vondstverwerking

Het veldwerk bij de Elleboogkerk is al weer een week geleden afgerond, maar dat betekent niet dat de hele klus erop zit. De vondstverwerking is inmiddels in volle gang; er staat nog een hele doos klaar met vondsten die gewassen moeten worden.Een deel is al gewassen en ligt te drogen om volgende week genummerd en beschreven te worden:En dan hebben we nog een krat met ornamenten die nog beschreven moeten worden. Kortom, werk aan de winkel!

woensdag 19 oktober 2011

Varkensmarkt - vervolg

Een riolering en kabels bleken al het nodige te hebben verstoord in het verleden. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog archeologische sporen aan het licht zijn gekomen. Op de foto hieronder zie je een bakstenen riolering of waterafvoer, vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw. De constructie is op een gegeven moment deels gesloopt; vanwege de aanleg van een nieuw riool dat er nog steeds ligt.Een blik naar binnen leverde niets op dan duisternis...En er bleken ook nog sporen uit de Middeleeuwen aanwezig te zijn - wederom behoorlijk verstoord. Deze sporen dateren mogelijk uit dezelfde periode als de resten die we in 2001 op het plein gevonden hebben.

En ook in een ander opzicht hebben we iets gevonden dat mogelijk aansluit op een eerdere opgraving; in 1903 werd de Amersfoortse kei door grondwerker "Spekkie" opgegraven op de Varkensmarkt.Ook bij onze opgraving werd een kei gevonden (ietsje kleiner weliswaar....)

maandag 17 oktober 2011

Varkensmarkt

Vanochtend zijn we begonnen met een opgraving op de Varkensmarkt - op de plek waar binnenkort ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden. In 2001 hebben we al een groot deel van het plein onderzocht, maar net niet dit stuk. Het onderzoeks was destijds zeer succesvol; we troffen onder andere bewoningssporen aan uit de 13de eeuw (zie foto hieronder).Er was toen nog geen stadsmuur en er lagen toen nog een of meerdere boerderijen. Rond 1300 werd de bouw van de eerste stadsmuur voltooid en stond er op de plek waar nu de Langestraat begint een poortgebouw; de Rodetorenpoort. Een andere bijzondere ontdekking was de bakstenen overkluizing van de Hellegracht; ooit de buitenste van de twee grachten die om de eerste omwalling liepen. De overkluizing dateerde uit de 16de eeuw en was aangelegd om ervoor te zorgen dat de gracht hier kon worden overgestoken (zie hieronder).Die gracht gaan we zeker niet tegenkomen; die ligt buiten het opgravingsterrein van vandaag, maar misschien wel sporen van de bewoning uit de 13de eeuw?

dinsdag 11 oktober 2011

maandag 10 oktober 2011

Oktober = Maand van de Geschiedenis

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar 'Ik & wij'. Onder het motto 'Als bewoners de geschiedenis van hun stad beter leren kennen worden zij meer betrokken bij hun leefomgeving' heeft Amersfoort dit jaar Amersfoort in 5 stappen bedacht. De samenwerkende organisaties uit Amersfoort hebben een bijzonder programma van activiteiten samengesteld en bij iedere activiteit krijgt u een stempel op uw stempelkaart. Als u 5 stempels heeft verzameld krijgt u een presentje.


De stempelkaart vindt U op verschillende locaties in de stad en natuurlijk ook op het Archeologisch Centrum.


vrijdag 7 oktober 2011

donderdag 6 oktober 2011

Mysterieuze gewelven

Het onderzoek in de Elleboogkerk vordert gestaag. De vele sporen en funderingen leveren een ingewikkelde puzzle op. Zeker is dat we resten vinden van de verschillende bouwfases van de kerk. De eerste kerk op deze plek dateert uit het eind van de 18de eeuw, maar hiervoor was er al een schuilkerk in een aantal woonhuizen. Van die huizen vinden we ook weer resten terug.En dan hebben we ook nog twee keldertjes gevonden met een gewelf. Eén was ooit al opengebroken en blijkt een soort bank te hebben.De tweede is nog intact. Horen die kelders nou bij de kerk? De komende dagen hopen we deze vraag - en alle andere vragen waar we nog mee zitten - te beantwoorden.

dinsdag 4 oktober 2011

Maand van de Geschiedenis

Oktober 2011 is de Maand van de Geschiedenis, een initiatief van het Nationaal Historisch Museum. Dit grootste historische evenement van Nederland is de opvolger van de Week van de Geschiedenis. Honderden culturele en historische instellingen nemen eraan deel en organiseren activiteiten rond een wisselend thema. In 2011 is het thema 'Ik en wij'. Natuurlijk doet het Centrum voor Archeologie ook mee.

Op de woensdagmiddagen is het Centrum voor Archeologie aan de Langegracht geopend voor publiek. Het open depot en de werkplaatsen kunnen dan worden bezocht. Vondsten uit de bodem brengen het verleden heel dichtbij: een versleten schoen, een kapotte bal, een gebroken schaats: anders, maar toch herkenbaar. In oktober krijgen vondsten die illustratief zijn voor het dagelijks leven van de Amersfoorter van vroeger extra aandacht. Kortom: oud, maar vertrouwd.