dinsdag 27 november 2018

Proefsleuven in een zandvlakte

Gisteren zijn we gestart met het proefsleuvenonderzoek op de locatie van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg op de Amersfoortse berg. Het terrein is spectaculair veranderd nu alle bebouwing is verdwenen en het reliëf van voor de bouw van het ziekenhuis is hersteld. Binnenkort zal hier gestart worden met de bouw van woningen, maar eerst is het onze beurt. Pal naast de voormalige toegang van het ziekenhuis ligt een grafheuvel uit de prehistorie en we weten dat er bij de bouw van het ziekenhuis in 1954 minstens nog 1 grafheuvel is waargenomen, die helaas al grotendeels vergraven bleek te zijn. De komende weken zullen we zien of we nog resten van grafheuvels, of andere sporen gaan tegen komen.


donderdag 22 november 2018

Lezing Fred van Kan had veel succes!

Vorige week gaf Fred van Kan een lezing over het Capittel van Sint Joris. De lezing was georganiseerd in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en vond – uiteraard – plaats in de Sint Joriskerk. Fred van Kan hield een interessant verhaal over zijn onderzoek en de circa 150 toehoorders waren heel enthousiast.maandag 12 november 2018

14 november: Lezing Fred van Kan

Op woensdag 14 november geeft Fred van Kan een lezing over het Capittel van Sint Joris: “Zingende kanunniken als statussymbool voor middeleeuws Amersfoort

Plaats: Sint Joriskerk
Tijd: 20:00 uur,  inloop vanaf 19.30 uur
Toegang: gratis

Fred van Kan, voormalig directeur Archief Eemland en nu directeur van het Gelders Archief, schreef een boek over het Capittel van Sint Joris, dat vorige maand verscheen.

Het Capittel van Sint Joris werd opgericht in 1337. Een kapittel was een gemeenschap van kanunniken die de koorgebeden verzorgde. Voor de Reformatie kende ons land 43 kapittels, maar alleen het Capittel van Sint Joris heeft zowel Reformatie als Napoleontische tijd doorstaan. De lezing zal vooral gaan over de middeleeuwse periode, bloeitijd van het Capittel.

Deze lezing is georganiseerd in het kader van Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

woensdag 7 november 2018

CAR in de krant

Dat het Centrum voor Archeologie is verhuisd naar de Westsingel is inmiddels wel vrij goed bekend. Maar dat er veel meer bezoekers naar dit pand komen, dan voorheen naar het pand aan de Langegracht, is een krantenbericht waard.

Daarom publiceerde het AD vorige week een heel enthousiast artikel hierover. Grote trekker is Aagje die achter de ramen elke voorbijganger met ongeloof doet stilstaan. Kom ook kijken naar Aagje! Maar ook naar de interessante bodemvondsten uit Amersfoort en naar de werkplaatsen, waar archeologen en vrijwilligers bezig zijn met de vondsten.


dinsdag 6 november 2018

Vondst van de maand november - wollen lap

Een wollen lap, gevonden op de Hof in een drenkplaats uit ongeveer 1375, staat deze maand in het middelpunt van de belangstelling.

Of de lap onderdeel van een kledingstuk was of van een deken, is niet te zeggen. Waar wel veel over te zeggen is: het hele proces van schaapscheren, spinnen en weven.

Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar de Westsingel 46 en bekijk alle vondsten die te maken hebben met deze technieken, zoals spinsteentjes, een kaardplankje en weefgewichten.