vrijdag 29 november 2013

Vernieuwde Scheplog-vitrine

Onze Scheplog-vitrine zal de komende weken in het teken staan van devotie.
Het katholieke geloof kent diverse uitgebreide devoties (heiligenverering). In de late Middeleeuwen had iedereen die het zich maar even kon veroorloven een kruisbeeld of heiligenbeeld in huis. In Amersfoort zijn bij opgravingen, behalve een mal met de beeltenis van Maria en kind, pijpaarden beeldjes gevonden van een zegenende Christus en van de heiligen: Barbara (met een toren als attribuut) en Catharina (met een rad als attribuut). Ook zijn er 4 benen kralen van een 14e eeuwse rozenkrans teruggevonden. De rozenkrans is een devotie ter ere van de maagd Maria. In de 19e en 20ste eeuw kwamen devotiebeelden in gips in groten getale op de markt; deze werden massaal verspreid. In Amersfoort is eveneens een dergelijk type devotiebeeld (Maria) gevonden. Dat Maria bij uitstek in Amersfoort tot de verbeelding spreekt hangt samen met het Maria wonder. En dit hangt weer samen met de komst van een meisje (Geertgen Arents) uit Nijkerk naar Amersfoort, teneinde in te treden in het toenmalige Agnietenklooster aan de Herenstraat (1444).
Vanaf a.s. woensdag allemaal te zien in ons Centrum aan de Langegracht 11.


Openingstijden: woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

donderdag 28 november 2013

Basisschool bezoekje

Vorige week heeft één van onze archeologen een Amersfoortse basisschool bezocht om iets over archeologie te vertellen. De kinderen waren erg enthousiast en zaten vol (goede!) vragen. Twee kisten vol met echte vondsten kwamen erg van pas bij het beantwoorden van de vragen. Een aantal voorwerpen mocht doorgegeven worden, wat bij de pispot tot de nodige hilariteit leidde. Gelukkig stinkt de pot niet meer……alhoewel niet iedereen het daar over eens was…

donderdag 14 november 2013

Boren en de bodem


Boren en de bodem:  Beter boor je als een inboorling, behoorlijk bekwaam de bodem in.

Hoe ziet de bodem er uit? Dat is een vraag die een archeoloog vaak stelt. Tijdens opgravingen, maar ook voorafgaand aan een opgraving, zetten we soms grondboringen om te zien hoe de bodem is opgebouwd. Ook kan door deze boringen duidelijk worden of de natuurlijke bodem nog aanwezig is, of dat deze is verstoord.

Hiervoor gebruiken we een boor.  Maar wat is boor precies? Boor is een is een scheikundig element met symbool B en atoomnummer 5. Het is een zwart metalloïde….Oh wacht…

Archeologen gebruiken een over het algemeen een andere boor, namelijk een handboor. Dit is en boor die bestaat uit twee metalen delen met een schroefvormig uiteinde. Deze boor wordt met de hand de grond in gedraaid. Met deze draaibeweging wordt het uiteinde gevuld met grond. Dit halen we omhoog en van deze omhoog gebrachte grond maken we een colonne, ook wel een boorstaafje genoemd. Hiermee kunnen we tot op grote diepte een beeld krijgen van de bodem.

dinsdag 5 november 2013

Veiligheid bovenal


Archeologen als Bedrijfshulpverleners aan de slag. Donderdag 31 oktober had de Archeologische dienst  BHV herhaalcursus. Oefenen met reanimeren, verbandjes aanleggen, en beginnende brandjes blussen.
Van onze instructeur van Crisicom goeie en bruikbare tips ontvangen;. ook voor op de opgraving.