vrijdag 21 december 2018

Kerstvakantie!

Het is een druk jaar geweest, zo met de verhuizing, de succesvolle STAA-avond, de opening, de bijzonder drukbezochte Open monumentendag en Archeologiedagen en de vele, vele opgravingen.


We nemen even een adempauze en gooien de dienst twee weken dicht. Eindelijk weer eens een ouderwetse kerstvakantie! Maandag 7 januari gaan we weer aan de slag.


Alle medewerkers van het Centrum voor Archeologie wensen u mooie feestdagen en een vondstrijk nieuwjaar!


GROET!


Anne, Evelyn, Arnold, Henk, Bert, Hans, Bram, Carolien & Caroline, Joep, Wilma, Harold, Jan, Suzan, Rike, Jop, Piet, Sanne, Maarten, Milo, Tijs, Itamar, Liesbeth, Francien en Timo.


woensdag 19 december 2018

Laatste kans - Vondst van de Maand december

Omdat we 26 december - tweede kerstdag - niet open zijn en ook 2 januari niet, is vandaag de laatste keer dat u de Vondst van de Maand december, de twee smeltkroesjes, kunt bekijken.


Woensdag 9 januari zijn we weer open en starten we het nieuwe jaar met een nieuwe Vondst van de Maand!

vrijdag 14 december 2018

Onderzoek in het depot

Na afloop van de uitwerking van een opgraving gaat een groot deel van de vondsten naar ons depot, waar het materiaal geconditioneerd wordt opgeslagen met als doel dat het zo lang mogelijk beschikbaar blijft voor onderzoek. Het feit dat de opgraving is uitgewerkt betekent immers niet dat de vondsten daarmee nooit meer bekeken hoeven te worden. Sterker nog; regelmatig worden we door onderzoekers benaderd met het verzoek bepaalde vondsten te komen bekijken. Deze week kwam er een onderzoekster naar textiel op bezoek. Hoewel textiel in de Amersfoortse zandgronden over het algemeen slecht bewaard blijft en we dus ook maar weinig textielvondsten in ons depot hebben dragen onze vondsten een klein steentje bij aan het onderzoek. En zo gaat dit dus wel vaker; zo hebben we de afgelopen jaren al een breed scala aan onderzoekers te gast gehad met onderwerpen als benen dobbelstenen, kachteltegels, majolica aardewerk en  Neolithische klokbekers, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is leuk om te zien dat onze Amersfoortse bodemvondsten zo een (kleine) rol spelen in tal van onderzoeken.

woensdag 12 december 2018


In Amersfoort zijn bij een opgraving aan de Bloemendalsestraat twee bruin gevlekte bekertjes met een driehoekige bovenzijde gevonden: smeltkroesjes. Het zijn geen alledaagse vondsten: smeltkroezen werden gebruikt door goud- en zilversmeden, en die waren niet dik gezaaid. Opvallend is dat we ze op schilderijen ook tegenkomen bij alchemisten, zoals bijvoorbeeld op het schilderij De alchemist van Jan Steen uit 1660 (kijk hier). Zat er soms een alchemist in de Bloemendalsestraat?
De twee smeltkroesjes in december Vondst van de Maand
Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar de Westsingel 46 en bekijk de Vondst van de Maand met eigen ogen.

donderdag 6 december 2018

Af en toe moeten de fuikjes gedroogd worden

De eerste bewoners van Spakenburg woonden ter hoogte van de Spuistraat en Oude Schans. Dit ontdekten archeologen voorafgaand aan de bouw van een parkeergarage in 2014. De eerste bewoners leefden al van de visvangst. Meest spraakmakende vondst waren twee 15de eeuwse visfuiken. Archeologen hebben de resten opgegraven, onderzocht en geconserveerd.


Een visfuik bestaat uit meerdere delen: een schutwant en het fuiknet. De schutwant, ook wel visweer genoemd, is een raamwerk met een rechthoekig net met grove mazen. Het werd tussen enkele staken gespannen en liep door tot aan de bodem van het water. De schutwant diende om vis tegen te houden en de fuik in te leiden. Met een dergelijke fuik kon zowel schubvis als aal worden gevangen.Het raamwerk is vermoedelijk gemaakt van berkenhout. Het maaswerk bestaat uit wilgentenen die aan elkaar zijn gevlochten. De fuikresnten zijn, inclusief het stuk veen waar ze op liggen, uitgegraven en meegenomen voor onderzoek. Restauratiebedrijf Restaura heeft de fuiken zorgvuldig schoongemaakt en behandeld. In de natte veenbodem blijft hout goed bewaard. Zodra het opgegraven is, rot het echter snel weg. Dankzij de behandeling blijft de fuik hopelijk nog 500 jaar bewaard!

Afgelopen week was de feestelijke overdracht van de fuiken aan de Gemeente Bunschoten. De komende tijd staan de fuiken in de hal van het gemeentehuis van Bunschoten. Zodra Museum Spakenburg plek heeft, verhuizen de fuiken daar heen.
Ansichtkaart uit 1940 toont de havenmonding in Spakenburg, waar fuiken te drogen hangen.


dinsdag 27 november 2018

Proefsleuven in een zandvlakte

Gisteren zijn we gestart met het proefsleuvenonderzoek op de locatie van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg op de Amersfoortse berg. Het terrein is spectaculair veranderd nu alle bebouwing is verdwenen en het reliëf van voor de bouw van het ziekenhuis is hersteld. Binnenkort zal hier gestart worden met de bouw van woningen, maar eerst is het onze beurt. Pal naast de voormalige toegang van het ziekenhuis ligt een grafheuvel uit de prehistorie en we weten dat er bij de bouw van het ziekenhuis in 1954 minstens nog 1 grafheuvel is waargenomen, die helaas al grotendeels vergraven bleek te zijn. De komende weken zullen we zien of we nog resten van grafheuvels, of andere sporen gaan tegen komen.


donderdag 22 november 2018

Lezing Fred van Kan had veel succes!

Vorige week gaf Fred van Kan een lezing over het Capittel van Sint Joris. De lezing was georganiseerd in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed en vond – uiteraard – plaats in de Sint Joriskerk. Fred van Kan hield een interessant verhaal over zijn onderzoek en de circa 150 toehoorders waren heel enthousiast.maandag 12 november 2018

14 november: Lezing Fred van Kan

Op woensdag 14 november geeft Fred van Kan een lezing over het Capittel van Sint Joris: “Zingende kanunniken als statussymbool voor middeleeuws Amersfoort

Plaats: Sint Joriskerk
Tijd: 20:00 uur,  inloop vanaf 19.30 uur
Toegang: gratis

Fred van Kan, voormalig directeur Archief Eemland en nu directeur van het Gelders Archief, schreef een boek over het Capittel van Sint Joris, dat vorige maand verscheen.

Het Capittel van Sint Joris werd opgericht in 1337. Een kapittel was een gemeenschap van kanunniken die de koorgebeden verzorgde. Voor de Reformatie kende ons land 43 kapittels, maar alleen het Capittel van Sint Joris heeft zowel Reformatie als Napoleontische tijd doorstaan. De lezing zal vooral gaan over de middeleeuwse periode, bloeitijd van het Capittel.

Deze lezing is georganiseerd in het kader van Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

woensdag 7 november 2018

CAR in de krant

Dat het Centrum voor Archeologie is verhuisd naar de Westsingel is inmiddels wel vrij goed bekend. Maar dat er veel meer bezoekers naar dit pand komen, dan voorheen naar het pand aan de Langegracht, is een krantenbericht waard.

Daarom publiceerde het AD vorige week een heel enthousiast artikel hierover. Grote trekker is Aagje die achter de ramen elke voorbijganger met ongeloof doet stilstaan. Kom ook kijken naar Aagje! Maar ook naar de interessante bodemvondsten uit Amersfoort en naar de werkplaatsen, waar archeologen en vrijwilligers bezig zijn met de vondsten.


dinsdag 6 november 2018

Vondst van de maand november - wollen lap

Een wollen lap, gevonden op de Hof in een drenkplaats uit ongeveer 1375, staat deze maand in het middelpunt van de belangstelling.

Of de lap onderdeel van een kledingstuk was of van een deken, is niet te zeggen. Waar wel veel over te zeggen is: het hele proces van schaapscheren, spinnen en weven.

Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar de Westsingel 46 en bekijk alle vondsten die te maken hebben met deze technieken, zoals spinsteentjes, een kaardplankje en weefgewichten.

dinsdag 23 oktober 2018

Herfstvakantie? natuurlijk naar het CAR

Deze herfstvakantieweek niet vergeten om een bezoek te brengen aan het CAR; Centrum voor Archeologie, Westsingel 46.


Het Archeologisch Centrum is open voor publiek van 14.00 tot 16.30 uur, elke woensdagmiddag.
Kom met uw kinderen en/of kleinkinderen in deze vakantieweek een kijkje nemen; juist voor hen is het leuk en interessant om rond te lopen tussen de oude vondsten uit de bodem van Amersfoort.


Kinderen kunnen zelf ook actief zijn met het kleuren van een kleurplaat, ontwerpen van een tegeltje of het maken van een ketting uit de middeleeuwen.


U bent van harte welkom! en de toegang is gratis.

woensdag 17 oktober 2018

Dendrochronologisch onderzoek


Vier tafels vol! Zoveel houtvondsten vinden we niet vaak in Amersfoort. Deze vondsten zijn afkomstig van de opgraving aan de buitenplaats Kouwenhoven. Omdat we graag willen weten wanneer de buitenplaats gebouwd is - en wanneer er bijvoorbeeld verbouwingen hebben plaatsgevonden - hebben we besloten de hulp van een dendrochronoloog in te roepen.

Dendrochronologie, ook wel bekend als jaarring(en)onderzoek, is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. Bomen krijgen elk jaar een jaarring en de dikte van de ring is onder andere afhankelijk van het klimaat. Kortom, in de jaarringpatronen van bomen komen twee variabelen samen: tijd en klimaat.

Klimatologische groeiomstandigheden bestrijken doorgaans een groot gebied en de overeenstemming tussen individuele bomen uit eenzelfde regio resulteert in een sterke gelijkvormigheid van het jaarringenpatroon.

Door deze patronen te vergelijken met al gedateerde patronen kunnen houten voorwerpen soms tot op het jaar nauwkeurig worden gedateerd.

Samen met de dendrochonoloog van BAAC bv hebben we gisteren een dag lang gemeten, geteld en gezaagd. Hieruit bleek dat er enkele houtvondsten zeer geschikt zijn voor dendrochronologisch onderzoek!

Binnenkort gaan we bepalen van welke voorwerpen we precies willen weten hoe oud ze zijn.

woensdag 10 oktober 2018

Stadswandelingen zaterdag 13 oktober

Voor de twee stadswandelingen die we in het kader van de archeologiedagen organiseren op komende zaterdag zijn nog een paar plekken beschikbaar; de inschrijving is verlengd tot en met komende vrijdag (of stopt eerder als de wandelingen vol zijn). Wil je meelopen met een van de stadsarcheologen? Geef je dan snel op! Informatie vind je hier

maandag 8 oktober 2018

Archeologiedagen

De aanmeldingen stromen binnen voor onze activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen komend weekeinde. De stand van zaken is als volgt:

Lezingenavond vrijdag 12 oktober: VOL - aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Stadswandeling Amersfoort onder Ons zaterdag 13 oktober: nog maar een paar plaatsen beschikbaar

Stadswandeling Verborgen Landschap zaterdag 13 oktober: nog maar een paar plaatsen beschikbaar

Wil je nog meewandelen met een van de stadswandelingen? Bekijk de details in onze eerdere berichten op Scheplog en geef je snel op. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

Uiteraard kan je sowieso bij ons binnen wandelen op woensdag middag 10 oktober en zaterdag 13 oktober. Het Centrum voor Archeologie heeft dan open middagen in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Toegang is gratis. Voor meer details zie onze eerdere berichten op Scheplog of ga naar: www.archeologiedagen.nl


vrijdag 28 september 2018

Nationale Archeologiedagen: Open dag


Begin 2018 is het Centrum voor Archeologie verhuisd naar de Westsingel 46. Zaterdag 13 oktober kunt u tussen 12 en 17 uur het Centrum voor Archeologie bezoeken om de collectie archeologische vondsten te bewonderen en archeologen aan het werk te zien. Of heeft u al jaren een vondst thuis liggen en wilt u weten wat het is? Of ben je nieuwsgierig naar Aagje? Kom dan deze zaterdag bij ons langs. Voor vinders van alle leeftijden! Speciale activiteiten voor kinderen. Gratis toegang. Voor deze activiteit hoeft u zich niet aan te melden.


donderdag 27 september 2018

Nationale Archeologiedagen: Stadswandelingen


Het CAR organiseert in het kader van de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 13 oktober twee stadswandelingen. Beide wandelingen starten om 13:00 uur. 


Stadswandeling 1
Amersfoort onder ons; een archeologische stadswandeling

Deze wandeling - onder begeleiding van stadsarcheologe Francien Snieder - blijft binnen de eerste stadsmuur van rond 1300. Op veel plekken, zoals de Hof, Appelmarkt en het Havik, is archeologisch onderzoek gedaan en aan de hand daarvan krijgt u een beeld van de vroegste ontwikkeling van Amersfoort als stad. De wandeling duurt ruim een uur.

NB: deze wandeling volgt een andere route en heeft een ander thema dan de stadswandeling die tijdens de Nationale Archeologiedagen van 2017 werd aangeboden. Deze wandeling wordt ook dit jaar weer georganiseerd (zie hieronder). 


Stadswandeling 2

Verborgen landschap

Deze ongeveer 1,5 uur durende wandeling – onder begeleiding van stadsarcheoloog Maarten van Dijk – laat u zien dat er in de binnenstad nog verrassend veel zichtbaar is van het oude landschap. Daarnaast laat hij locaties zien waar de archeologen de resultaten van opgravingen zichtbaar hebben gemaakt. 

NB: deze wandeling volgt dezelfde route als de wandeling die vorig jaar tijdens de Nationale Archeologiedagen werd aangeboden.


Aanmelding
In verband met een beperkt aantal plaatsen, is het van belang dat u tijdig reserveert, want: vol is vol. Reserveren kan door een e-mail te sturen naar archeologie@amersfoort.nl met als onderwerp:

Stadswandeling 1 – Amersfoort onder ons of

stadswandeling 2: Verborgen landschap.

In de mail vermeldt u uw naam en het aantal personen. U ontvangt een reserveringsbevestiging per e-mail met de details, waaronder het startpunt van de wandeling. We verzoeken u deze bevestiging bij aankomst te tonen. Zonder bevestiging bent u niet verzekerd van deelname. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 oktober.


dinsdag 25 september 2018

Nationale Archeologiedagen: Lezingenavond

Alle stoelen zijn gereserveerd - aanmelden is helaas niet meer mogelijk


De AWN afdeling 14 (Vallei en Eemland) en het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort heten iedereen met interesse voor de geschiedenis en archeologie van Amersfoort welkom op vrijdagavond 12 oktober 2017 in het Centrum voor Archeologie, (Westsingel 46, Amersfoort) voor een boeiende lezingenavond.


De zaal is open vanaf 19:30, het programma start om 20:00 en zal omstreeks 22.30 uur zijn afgelopen. Aan deelname van de avond zijn géén kosten verbonden! 


In verband met een beperkt aantal plaatsen, is het van belang dat u tijdig kaarten reserveert, want: vol is vol. Update: de zaal is vol; aanmelden is helaas niet meer mogelijk


Er zijn drie lezingen met uiteenlopende onderwerpen:

Prehistorische vondsten uit de Binnenstad
In tegenstelling tot wat veel mensen denken kunnen vondsten en bewoningssporen in de binnenstad veel ouder zijn dan de Middeleeuwen. Archeoloog Maarten van Dijk laat zien wat we zoal vinden aan prehistorische vondsten in de stadskern. En hoe passen deze vondsten binnen onze kennis over de prehistorie in de regio?

Observanten, glasblazers en een dokter
Begin dit jaar is het Centrum voor Archeologie verhuisd naar Westsingel 46, onderdeel van het complex van het voormalige Observantenklooster. Eind jaren ’70 heeft de AWN een deel van dit complex archeologisch onderzocht. De opgravingsresultaten geven een goed beeld van de rijke en diverse geschiedenis van deze locatie. AWN-lid Wilma van den Heuvel laat u de resultaten zien.  En wat hebben observanten, glasblazers en een dokter met elkaar te maken? Een deel van de vondsten is na afloop van de lezing te bezichtigen.

In Hoogland stond een huis
Afgelopen zomer heeft het Centrum voor Archeologie de resten opgegraven van het 18de eeuwse buitenhuis Kouwenhoven in Hoogland West. Hoewel de uitwerking nog moet plaats vinden zal archeoloog Mattijs Wijker een eerste indruk geven van de ronduit spectaculaire resultaten.  Een unieke gelegenheid!

vrijdag 21 september 2018

Nationale Archeologiedagen 2018

Over iets minder dan een maand is het weer zover; het jaarlijkse weekend van de Nationale Archeologiedagen! Uiteraard organiseren we - in samenwerking met de AWN - weer een aantal activiteiten op woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. Kijk daarom regelmatig op scheplog of de website van de nationale archeologiedagen voor het programma. Binnenkort staat het hele programma online.maandag 10 september 2018

In Hoogland is een buitenplaats opgegraven!


De opgraving van de buitenplaats Kouwenhoven bij de Coelhorsterweg is afgerond. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan het onderzoek. Het was een opgraving met verrassende resultaten en veel vondsten. De archeologen en vrijwilligers gaan nu beginnen met het wassen van de vondsten en het uitwerken van alle gegevens. In oktober zal Mattijs Wijker - in het kader van de Nationale Archeologiedagen, 12/13/14 oktober – een lezing over de opgraving geven. Houd scheplog in de gaten voor details!

Open Monumentendagen groot succes!


De foto's zeggen alles: de belangstelling was afgelopen weekend overweldigend. Circa 1.700 bezoekers hebben het Centrum voor Archeologie bezocht. Wat kregen we veel enthousiaste reacties over onze nieuwe locatie en wat is het leuk om te zien dat archeologie jong en oud weet te  boeien!


vrijdag 7 september 2018

Dit weekend - Open Monumentendagen

Komend weekend zijn de jaarlijkse open Monumentendagen. Het Centrum voor Archeologie doet hier uiteraard aan mee en dit jaar zijn we voor het eerst zowel op zaterdag  als op zondag geopend. Wil je meekijken met het wassen van de vondsten van landhuis Kouwenhoven? Of wil je het verhaal horen achter de rampzalige scherven in de Vondst van de Maand vitrine? De oudste vondst uit de binnenstad van Amersfoort bewonderen? Ben je nieuwsgierig naar het verhaal van Aagje? Dit en nog veel meer valt er dit weekend te beleven. Zaterdag zijn we open van 10 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur. Tot dit weekend op de Westsingel 46!woensdag 5 september 2018

Vondst van de maand september - Rampzalige scherven

In september geven we een aantal ijzeren scherven extra aandacht. Het zijn fragmenten van een 18de eeuwse granaat die ooggetuige is geweest van misschien wel de grootste ramp uit de geschiedenis van Amersfoort. Meer weten over dit bijzondere verhaal? Iedere woensdagmiddag tussen 14 en 16:30 uur kan je het CAR bezoeken. Bovendien zijn we komend weekend ook open in verband met de Open Monumentendagen:

Zaterdag 8 september van 10 tot 17 uur
Zondag 9 september van 12 tot 17 uur.woensdag 15 augustus 2018

Open dag opgraving groot succes

Véél meer mensen dan we hadden verwacht hebben de weg naar onze open dag op de opgraving bij Kouwenhoven gevonden. Honderden bezoekers hebben we in een paar uur langs de resten van het 18de-eeuwse landhuis mogen leiden.maandag 13 augustus 2018

Kom naar opgraving KouwenhogenOns opgravingsteam graaft op dit moment aan de Coelhorsterweg, achter boerderij Kouwenhoven. Hier stond ooit een buitenplaats. Uit archiefonderzoek blijkt dat het huis stamt uit de 17e eeuw en in 1858 is afgebroken. Er zijn geen afbeeldingen van dit huis bekend.


Door het archeologisch onderzoek weten we nu hoe groot het was, dat een groot gedeelte uit hout was opgetrokken en dat er om het huis een brede gracht lag.Op woensdag 15 augustus van 11.00 – 14.00 uur is er gelegenheid de opgraving te bezoeken.


De opgegraven resten van de buitenplaats zijn - voor een goed overzicht – dan te bekijken vanaf een verhoging. De archeologen geven tekst en uitleg.
Route: ga vanaf de Bunschoterstraat de Coelhorsterweg op. Ga na circa 700 m rechtsaf een onverharde (met jonge boompjes omzoomde) weg op. Na circa 200 m bevindt zich aan de rechterkant de opgraving.
Adres: Coelhorsterweg 38-40

dinsdag 7 augustus 2018

Landgoed Kouwenhoven in Hoogland


Sinds vorige week wordt aan de Malewetering, op het landgoed Kouwenhoven, in Hoogland West gegraven door het Centrum voor Archeologie (CAR). In 2013 heeft het CAR op deze locatie al een proefsleufonderzoek uitgevoerd en hierbij zijn restanten van een buitenhuis met grachten aangetroffen. Het buitenhuis is begin 18de eeuw gebouwd door de Amsterdammer Ignatius van Honsum. 

Met de opgraving die vorige week is gestart willen we het volledige landhuis en een deel van de grachten in kaart brengen. Hiertoe zal eerst een groot vlak worden aangelegd, waarin we de volledige contouren van het buitenhuis vrij proberen te leggen.

Het onderzoek is na een hitte onderbreking van twee dagen al redelijk gevorderd en een groot aantal sporen en funderingen worden zichtbaar.
Dus blijf deze scheplog volgen voor meer fotos van de opgraving

maandag 30 juli 2018

Vondst van de Maand Augustus: een 'mysterieus"Wiel


Wie is de uitvinder van het wiel? Dat is een vraag die mensen al eeuwenlang bezighoudt. Archeologen van deze tijd zijn er inmiddels van doordrongen dat er niet één plek is waar het wiel is uitgevonden, maar dat op verschillende plaatsen in de wereld men deze uitvinding heeft gedaan. De laatste jaren zijn bij opgravingen prehistorische wielen gevonden. Deze zijn niet zomaar in de bodem terecht gekomen, maar waren offergaven in het veen.
Het wiel dat gevonden is in Amersfoort - en dat in de maand augustus Vondst van de Maand is – raakte rond 1375 in de grond. Samen met vele honderden vondsten is het terecht gekomen in de drenkplaats die zich daar in de 14de eeuw op de Hof bevond. Het is een verzameling voorwerpen, met bijvoorbeeld tientallen dobbelstenen, van een heel bijzondere samenstelling, die heel lastig te verklaren is als louter afval van een markt of jaarmarkt, maar eerder lijkt op een bewuste handeling, een ‘rituele depositie’. Heeft het misschien te maken met de boetepreken van Geert Grote (Moderne Devotie), die hij ook hier in de stad heeft gehouden zo rond die tijd, waarin hij zich fel afkeerde tegen wereldse geneugten, zoals gokspelletjes, dronkenschap en gulzigheid.

Is het wiel ook onderdeel van de rituelen geweest die zich mogelijk op de Hof hebben afgespeeld rond 1375? Opvallend aan het wiel is dat het geen slijtage door gebruik vertoont.
Kom zelf kijken in de nieuwe expositieruimte van de stadsarcheologen op Westsingel 46 en hoor daar meer over dit mysterieuze wiel!

Open woensdag van 14.00-16.30 uur, toegang gratis

woensdag 4 juli 2018

Vondst van de Maand juli

Glasspecialist Wilma van den Heuvel koos voor de vondst van deze maand enkele bijzondere glasresten die vele jaren geleden gevonden zijn bij een archeologisch onderzoek op de plek van onze nieuwe huisvesting aan de Westsingel. Er zat hier namelijk rond 1700 een glasblazerij in het (voormalige) kloosterpand de Observant.
Glasblazers aan de Westsingel


Op en rond de glasoven werden talrijke glasresten, glasslakken en stukken van een smeltpot gevonden, samen met vele vormeloze brokken, staafjes helder, wit, of gekleurd glas, druppels en pegelachtige vormen. Het materiaal lijkt erop te duiden dat er uitsluitend drink- en sierglas vervaardigd werd.

De vondsten laten zich prachtig combineren met historische bronnen. Uit de Amersfoortse archieven is bekend dat er in 1693 aan de Westsingel een glasblazerij is opgericht. De glasblazerij zou voornamelijk luxegoederen gaan produceren. Om de opening te vieren hebben de blazers een ‘kroonlamp’ (kroonluchter) voor het stadhuis vervaardigd, die feestelijk onthuld werd in het bijzijn van diverse hoogwaardigheidsbekleders en de medewerkers van het glashuis.


de glasresten uit de glasblazerij aan de Westsingel zijn de hele maand juli als Vondst van de Maand te zien bij het Centrum voor Archeologie.Vondst van de MaandDe Amersfoortse stadsarcheologen doen voortdurend leuke vondsten. Inmiddels beschikken ze over een hele verzameling voorwerpen waar vaak de mooiste, gekste en spannendste verhalen aan vast zitten. Verhalen die niet verloren mogen gaan. Om méér mensen hiervan te laten meegenieten, wordt iedere maand een bijzondere, grappige of actuele vondst uitgekozen tot 'Vondst van de Maand'. Het voorwerp krijgt een aparte plek in de expositie en het bijbehorende verhaal wordt door de medewerkers van het Centrum voor Archeologie verteld.

Kom langs
Het Centrum voor Archeologie aan de Westsingel 46 te Amersfoort is elke woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amersfoort, voor iedereen die houdt van archeologie en voor iedereen die vragen heeft over eigen vondsten uit achtertuin, buurt of vakantie. In het pand is naast de 'Vondst van de Maand' en de expositie van vele andere voorwerpen uit de Amersfoortse bodem ook een deel van de binnenwerkzaamheden, zoals restauratie en conservering, permanent voor het publiek zichtbaar gemaakt. Toegang is gratis.

donderdag 28 juni 2018

Uitgezeefd

Op de foto zie je - nogal uitvergroot - de mazen van een zeef. Een lege zeef.. Zojuist is de laatste zak van zo'n 200 monsters gezeefd die we verzameld hebben bij een booronderzoek op de locatie van het voormalige Elisabethziekenhuis. Met de gegevens van het booronderzoek proberen we het landschap in kaart te brengen en zo beter te kunnen voorspellen waar op het terrein nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Van alle boringen zijn grondmonsters verzameld om te kijken of deze vondsten bevatten,  zoals aardewerk en vuursteen. Pal naast het voormalige ziekenhuis hebben we immers enkele jaren geleden een vindplaats aangetroffen uit de Steentijd. Onze twee stagiaires hebben keihard gewerkt om de monsters zo snel mogelijk te zeven. Nu begint het analyseren van wat we inde monsters aangetroffen hebben. Spannend!woensdag 20 juni 2018

Vondst van de Maand juni

Tja, we kunnen voor de eerste vondst van de maand in ons nieuwe pand toch niet iets anders kiezen dan het meisje waar de opening van ons pand en de daarop volgende open dag om draaide?

Aagje, het Amersfoortse meisje uit de 17de eeuw.reconstructiekopie


DSC00338


Vondst van de Maand
De Amersfoortse stadsarcheologen doen voortdurend leuke vondsten. Inmiddels beschikken ze over een hele verzameling voorwerpen waar vaak de mooiste, gekste en spannendste verhalen aan vast zitten. Verhalen die niet verloren mogen gaan. Om méér mensen hiervan te laten meegenieten, wordt iedere maand een bijzondere, grappige of actuele vondst uitgekozen tot 'Vondst van de Maand'. Het voorwerp krijgt een aparte plek in de expositie en het bijbehorende verhaal wordt door de medewerkers van het Centrum voor Archeologie verteld.


Kom langs
Het Centrum voor Archeologie aan de Westsingel 46 te Amersfoort is elke woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amersfoort, voor iedereen die houdt van archeologie en voor iedereen die vragen heeft over eigen vondsten uit achtertuin, buurt of vakantie. In het pand is naast de 'Vondst van de Maand' en de expositie van vele andere voorwerpen uit de Amersfoortse bodem ook een deel van de binnenwerkzaamheden, zoals restauratie en conservering, permanent voor het publiek zichtbaar gemaakt. Toegang is gratis.

maandag 18 juni 2018

Open-dag-drukte

De dag na onze officiële opening: Open dag!

Vanaf 11 uur stonden onze deuren open en menigeen heeft de weg naar ons nieuwe pand gevonden. De speed-lezingen werden goed bezocht, de rondleidingen door het pand waren zeer in trek en de kinderactiviteiten bijzonder geslaagd. Er werd druk getekend en gepuzzeld, gekleurd en geknipt en een enkeling waagde zich aan een gezichtsreconstructie.