maandag 14 september 2020

Wieken Noord -revisited

Vorige week zijn we begonnen met een opgraving op een voor ons niet onbekende plek. We hebben hier immers al eerder enkele onderzoeken gedaan in de afgelopen jaren. Het gaat om het gebied Wieken Noord dat aan de noordzijde van het bedrijventerrein de Wieken ligt, bij het knooppunt Hoevelaken. We hebben hier in 2012 al eens onderzoek gedaan in het kader van de aanleg van de Energieweg, en toen hebben we de resten gevonden van een boerderij uit de 13de-14de eeuw. Omdat we alleen de toekomstige loop van de weg konden onderzoeken hebben we destijds niet het hele erf kunnen opgraven. Maar nu kan dat dus wel. In 2017 hebben we hier al proefsleuven gegraven en vastgesteld dat de sporen van het erf inderdaad doorlopen buiten de Energieweg. En nu gaan we de rest van het erf opgraven. Misschien dat we nog een klein deel van de boerderij gaan vinden, maar in ieder geval zeker allerlei sporen en structuren die gekoppeld kunnen worden aan de boerderij. Zo kan je denken aan hooibergen, schuurtjes of andere bijgebouwen, afvalkuilen, waterputten, etc, etc. Door de gegevens van de verschillende onderzoeken te combineren krijgen we straks een goed beeld van hoe dit erf er heeft uitgezien en wat men daar deed. En dan is het natuurlijk bepaald geen straf dat er een heerlijke nazomer aanbreekt..... 

De opgraving in 2012 werd bezocht door een schoolklas:


En wat foto's van de huidige opgraving: