donderdag 26 april 2018

Nijkerk maakt voortaan gebruik van diensten Centrum voor Archeologie

Wie activiteiten wil verrichten waarbij verstoring van de bodem plaatsvindt, zoals bouw- of graafwerkzaamheden, moet rekening houden met de gevolgen voor archeologische waarden. De regels hiervoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Het Centrum voor Archeologie is vanaf nu in de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt voor initiatiefnemers om te bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is en zo ja, welk type. Tijdig overleg hierover kan veel tijd en kosten schelen. Door de archeologen van CAR in te schakelen, verwacht de gemeente Nijkerk initiatiefnemers sneller en adequater te kunnen helpen bij het afhandelen van de archeologische aspecten van omgevings-vergunningen. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, die op 23 april 2018 in Museum Nijkerk is ondertekend door wethouder Marly Klein en een vertegenwoordiger van CAR.

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Marly Klein

Archeoloog Milo Verhamme: “Het CAR heeft ruim 30 jaar ervaring met archeologisch onderzoek. Als team binnen de gemeente Amersfoort kennen we zowel het beleid, als alle praktische zaken die er komen kijken bij de uitvoering van onderzoek. We weten dus precies wat een inwoner nodig heeft om snel door te kunnen met zijn planning. Aangezien we geen commercieel oogmerk hebben, blijft er grip op de kosten van een eventueel onderzoek. En onze advisering in het voortraject kost bovendien niets. Dus het loont om ons tijdig te benaderen voor advies.”

De gemeente Amersfoort zorgt ervoor dat het Centrum voor Archeologie voldoende capaciteit heeft om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken termijnen. Er wordt daarbij gewerkt volgens de kwaliteitseisen van de Erfgoedwet. De overeenkomst tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort wordt in principe aangegaan voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2018. Met de samenwerking treedt Nijkerk in de voetsporen van buurgemeenten Bunschoten en Leusden, die al langer met het Centrum voor Archeologie samenwerken.

woensdag 25 april 2018

woensdag 13 juni: OPEN DAG bij de stadsarcheologen


OPEN DAG bij de stadsarcheologen
 
Woensdag 13 juni 11-17 uur
 
Centrum voor Archeologie,
Westsingel 46
 
Een dag na de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de stadsarcheologen van Amersfoort stellen zij het Centrum voor Archeologie open voor alle geïnteresseerden.

Jong en oud is gedurende de hele dag (11:00 - 17:00) welkom de nieuwe werkplaats en het open depot te bezoeken. Praat met archeologen en vrijwilligers over vondsten, restauratietechnieken en archeologisch onderzoek in Amersfoort. Puzzel met scherven een oude pot in elkaar en voel je archeoloog! Pik één van de korte lezingen mee of bezoek ze allemaal.

Het volledige programma zal over enkele weken bekend zijn. Dus houd scheplog goed in de gaten.


dinsdag 24 april 2018

Groot, groter, grootst

De opgraving ligt er weer mooi bij. We hebben in geen tijden meer zo'n groot vlak kunnen openleggen. Ruim 1500 sporen en still counting....maandag 23 april 2018

Samenwerkingscontract CAR & Nijkerk getekend!

De gemeente Nijkerk gaat gebruikmaken van de diensten van het Centrum voor Archeologie (CAR) van de gemeente Amersfoort.


Dit is vastgelegd in een overeenkomst, die vandaag in Museum Nijkerk is ondertekend door wethouder Marly Klein en vertegenwoordigers van CAR. Het Centrum voor Archeologie is vanaf nu in de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt voor initiatiefnemers om te bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is en zo ja, welk type. Tijdig overleg hierover kan veel tijd en kosten schelen. Door de archeologen van CAR in te schakelen, verwacht de gemeente Nijkerk initiatiefnemers sneller en adequater te kunnen helpen bij het afhandelen van de archeologische aspecten van omgevings-vergunningen.


Archeoloog Milo Verhamme: “Het CAR heeft ruim 30 jaar ervaring met archeologisch onderzoek. Als team binnen de gemeente Amersfoort kennen we zowel het beleid, als alle praktische zaken die er komen kijken bij de uitvoering van onderzoek. We weten dus precies wat een inwoner nodig heeft om snel door te kunnen met zijn planning. Aangezien we geen commercieel oogmerk hebben, blijft er grip op de kosten van een eventueel onderzoek. En onze advisering in het voortraject kost bovendien niets. Dus het loont om ons tijdig te benaderen voor advies.”


De gemeente Amersfoort zorgt ervoor dat het Centrum voor Archeologie voldoende capaciteit heeft om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken termijnen. Er wordt daarbij gewerkt volgens de kwaliteitseisen van de Erfgoedwet. De overeenkomst tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort wordt in principe aangegaan voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2018. Met de samenwerking treedt Nijkerk in de voetsporen van buurgemeenten Bunschoten en Leusden, die al langer met het Centrum voor Archeologie samenwerken.


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/108498/nijkerk-maakt-gebruik-diensten-centrum-archeologie/

zaterdag 21 april 2018

Zeer geslaagd!

Wij hebben zelf erg genoten van de STAA-avond en waren gelukkig niet de enige; ook het 100-koppige publiek was vol lof.


(openingsvideo van de Burgemeester)

"Hoi archeologen, even een mailtje om te bedanken voor jullie interessante archeologieshow van afgelopen vrijdag. Ik heb genoten van de verhalen (wat weet ik toch weinig over Amersfoort) maar zeker ook van jullie nieuwe ruimte: wat een lekker lichte en ruime plek hebben jullie gekregen. Groetjes; Angelique"
"Geachte stadsarcheologen. Wat een fantastische avond hebben jullie ons voorgeschoteld met de vele korte en uitmuntende lezingen en het bezoek aan jullie nieuwe werkruimte. In een woord: prachtig. W&H (Amersfoort)"
 "Wat is jullie werkruimte en expositie prachtig geworden - Piet"