woensdag 22 april 2015

Proefsleuven

Graven bij Elisabeth! Het terrein waar tot voor kort het St. Elisabethziekenhuis stond wordt in de toekomst opnieuw ingericht. Daarom wordt nu vast een deel van het terrein onderzocht op archeologische sporen. Onze archeologen zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het onderzoek, het graven van proefsleuven. Dat is voor een archeoloog altijd een spannende onderneming, want daaruit zal blijken of er archeologische sporen en vondsten in de bodem bewaard zijn gebleven. Voorlopig is er al een gereedschapje van vuursteen boven de grond gekomen, dus wie weet….