dinsdag 29 april 2008

Open Middag

Komende Woensdag, 30 april, is het Archeologisch Centrum vanwege Koninginnedag gesloten. Volgende week woensdag, 7 mei, zijn we gewoon weer open.

vrijdag 25 april 2008

Hogeweg

Beelden van het onderzoek bij de Hogeweg in lente-weer. De eerste resultaten van het vooronderzoek zijn veelbelovend: paalsporen uit de IJzertijd, sporen van een tabaksschuur (hoe oud weten we nog niet precies) en twee waterputten, waarvan er één wel erg klein is.....is het wel een waterput?
donderdag 24 april 2008

De Hogesteeg

De aanleg van de eerste proefsleuven...

woensdag 23 april 2008

De oude weg in beeld


En zo zien ze er nou uit die karrensporen.....

dinsdag 22 april 2008

Vathorst

Een kleine tien jaar doen we al archeologisch onderzoek in Vathorst. Toen we de eerste proefsleuven in het gebied aanlegden was er van de nieuwbouwwijk nog niets te zien. Inmiddels zijn we tientallen kilometers aan proefsleuven verder, is er op enkele locaties een vervolgonderzoek uitgevoerd, en zijn er al honderden huizen gebouwd.

Vandaag starten we op een locatie bij de Hogesteeg, één van de dekzandruggen in het gebied, die in de prehistorie hoog en droog tussen de nattere beekdalen lag. Uit het onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat al in de Midden-Steentijd (circa 8800-4900 v. Chr.) jagers en verzamelaars rondtrokken in dit gebied. Hun jachtkampjes lagen op de dekzandruggen en vormden de thuisbasis van waaruit men op zoek ging naar wild, vis en gevogelte, en bessen en noten. Van de tentenkampjes vinden we alleen de restanten van de haardplaatsen terug (zie foto), in de vorm van kuilen met houtskool en af en toe voorwerpen van vuursteen, zoals (nog steeds vlijmscherpe!) pijlpuntjes.

De locatie waar we vandaag starten ligt dus ook op zo'n dekzandrug en is mogelijk in de Middeleeuwen nog eens extra opgehoogd om een boerderij te bouwen, en als vluchtplaats te kunnen dienen bij hoog water.

Helaas is tijdens al onze onderzoeken gebleken dat de dekzandruggen niet allemaal onverstoord zijn gebleven; zo'n 50 tot 60 jaar geleden werden veel van deze zandkoppen afgegraven om zand te winnen voor bouwprojecten en de aanleg van wegen. Of dat bij deze dekzandrug ook het geval is zullen we de komende weken merken.

vrijdag 18 april 2008

Oude weg

De opgravingsploeg heeft het er maar druk mee; vandaag is een klein proefsleuvenonderzoek gestart langs de Hogeweg, vlakbij de locatie waar we anderhalve week geleden begonnen zijn, en nog steeds aan het werk zijn. Bij de nieuwe opgraving zijn vanochtend al karrensporen aangetroffen, verkeersroutes uit het verleden. Hoe oud ze zijn weten we nog niet, dat hopen we de komende dagen te kunnen vaststellen.

woensdag 16 april 2008

Vraagje

Geachte mijnheer, mevrouw,

wat ik graag zou willen weten, is waar het in Amersfoort verboden is om
met een metaaldetector te lopen. Is een terrein waar nieuwbouw gaat plaatsvinden ook
verboden gebied?

Graag zie ik een reactie tegemoet,

Met vriendelijke groet,
R.


Beste R.

In de monumentenwet staat dat het verboden is om gericht naar oudheden te zoeken. Dat betekent dat als de detector wordt gebuikt voor het zoeken naar archeologische vondsten, dit overal in Nederland verboden is, dus ook in Amersfoort. Het zoeken naar oudheden met een metaal detector is dus tegen de wet en kan net als alle andere wetsovertredingen bestarft worden. Dit geldt zelfs voor archeologen: voor het zoeken naar archeologische vondsten hebben wij een vergunning nodig, anders mag het gewoon niet.

Dus heel Amersfoort is verboden gebied. Wij maken hierop geen uitzondering, ook niet voor toekomstige bouwlocatie's. Dit zijn overigens juist de plekken waar wij archeologisch onderzoek uitvoeren om namens de gehele gemeenschap de informatie uit de bodem te documenteren en te behouden, voordat deze door de bouwwerkzaamheden beschadigd worden of zelfs geheel verdwijnen.

Met vriendelijke groet,

de stadsarcheoloog

dinsdag 15 april 2008

Hogeweg

De nieuwste beelden vanaf de Hogeweg, vanmiddag gemaakt.....woensdag 9 april 2008

Beloning

En het geduld van de opgravingsploeg is gisteren beloond.......na een halve dag graven werden bij de Hogeweg sporen uit de IJzertijd aangetroffen, niet slecht voor dag 1 van de opgraving! Het zijn paalsporen die vermoedelijk onderdeel zijn van een spieker, een opslagschuurtje. Dit soort gebouwtjes hebben we hier vaker gevonden.

dinsdag 8 april 2008

Klaar!

Het onderzoek bij de Westsingel is afgerond - de laatste werkput is dichtgegooid en we hebben het hek achter ons dichtgetrokken. De opgraving heeft veel informatie opgeleverd over dit deel van de stad en de komende weken gaan we al de gegevens uitwerken en alle vondsten nader onderzoeken. We houden je op de hoogte van wat we allemaal te weten komen. Oh ja, nog wat foto's van we zoal gevonden hebben.....

maandag 7 april 2008

Hogeweg

Hoewel we al sinds 2002 jaarlijks een paar maanden graven bij de Hogeweg -op de locatie waar het bedrijventerrein de Wieken komt- zijn we er nog niet klaar. Morgen start een proefsleuvenonderzoek op een paar grote weilanden. De verwachting is hoog en de veldploeg kan niet wachten om aan de slag te gaan. Nog heel even geduld......

vrijdag 4 april 2008

Westsingel

Wat er zoal te zien was bij de Westsingel afgelopen week..........


donderdag 3 april 2008

Lezing

Gisteravond bracht Buurtvereniging de Kattekampen (de wijk tussen de Zwaanstraat, Bisschopsweg en Heiligenbergerweg) een bezoek aan het archeologisch centrum. Zo'n 30 mensen zorgden voor een stampvolle expositieruimte, waar één van de archeologen een lezing gaf over archeologie in Amersfoort. Helaas konden er geen topvondsten uit het wijkje zelf getoond worden (die zijn er vooralsnog niet), maar gelukkig valt er meer dan genoeg te vertellen over vondsten elders uit Amersfoort. Dat het publiek dit ook erg interessant vond bleek wel uit de vele vragen.

woensdag 2 april 2008

Bouw-project

Vanochtend een bezoek gebracht aan het Laak-gebouw in Vathorst, waar twee basisscholen gevestigd zijn. Voor groep 8 loopt hier een project over bouwen. Alle onderdelen van het bouwproces komen de komende weken aan bod, en archeologie hoort daar vanzelfsprekend bij. De kinderen waren erg enthousiast en het kostte nogal wat moeite om binnen de tijd te blijven, zo veel vragen waren er!