donderdag 17 april 2014

Malewetering

Proefsleuvenonderzoek in Hoogland-West:
Aan het begin van deze week zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek bij de Coelhorsterweg, in het prachtige Hoogland-West.


De verwachtingen zijn hoog, want ergens op het onderzoeksterrein heeft naar alle waarschijnlijkheid het 18e eeuwse landhuis Kouwenhoven gelegen. Rond 1720 werd hier een buitenhuis gebouwd door de Amsterdammer Ignatius van Honsem. De naam Kouwenhoven verwijst naar een boerderij van middeleeuwse oorsprong, die ook in deze omgeving heeft gestaan. Kouwenhoven was één van de malenhoeven van Hoogland.

I
Inmiddels lijken we inderdaad resten van het landgoed te hebben gevonden; zo hebben we enkele grachten aangetroffen en funderingen en puinresten. De komende week hopen we meer duidelijkheid te krijgen. Spannend dus!


dinsdag 15 april 2014

Malewetering

Proefsleuven onderzoek in Hoogland West is gestart, meer informatie volgt.


donderdag 10 april 2014

Hoge bomen vangen veel wind

In onze vernieuwde Scheplog-vitrine hebben wij 'kromsluitboeien', vergezeld van een foto van Koning Willem III, geëtaleerd.
Kromsluiten was in de postmiddeleeuwse periode een lijfstraf waarbij iemands handboeien en voetboeien werden samengebonden, soms aan een metalen staaf. In Amersfoort zijn aan de Utrechtseweg, op het terrein van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht (R.O.G.) twee sets kromsluitboeien gevonden. De ketenen behoorden wellicht toe aan het Rijks Opvoedings Gesticht.

Maar waarom dan een afbeelding van Koning Willem III in deze vitrine?
Willem III schijnt z'n hele leven lang driftig en onhebbelijk te zijn geweest. Niet voor niets was zijn bijnaam 'Koning Gorilla'. Toen een jonge officier in 1877 verzuimde om het rijtuig waarin Koning Willem III incognito reisde te groeten, werd hij voor straf 'kromgesloten'. Voorbeelden van 's Konings onhebbelijke natuur zijn door de leden van zijn hofhouding goed gedocumenteerd. Helaas voor Willem III, heeft het er alle schijn van dat het gezegde 'Hoge Bomen Vangen Veel Wind'hier opgeld doet.

dinsdag 8 april 2014

CAR weer bij de tijd!

Het Centrum voor Archeologie is wat later naar de zomertijd gegaan. Medewerkers van het CAR stoeien hier met de klok, maar hij gaf zich gewonnen..... we zijn weer bij de tijd.

donderdag 3 april 2014

De oude Schans

In het centrum van Spakenburg, aan de oude Schans waar nieuwbouw komt, is deze week archeologisch onderzoek gestart. In één van de sleuven is een fuik uit de 15e eeuw blootgelegd.