vrijdag 30 maart 2012

Energieweg

Het onderzoek bij de Energieweg loopt goed; mede dankzij het heerlijke weer van de afgelopen dagen. In het oostelijk deel van het tracé, vlakbij de Nijkerkerstraat, zijn paalsporen en een sloot uit de 17de-18de eeuw gevonden. Mogelijk horen deze sporen bij schuurtjes en bijgebouwen die hier in die tijd gestaan hebben. Van een echte tabaksschuur is in dit deel geen sprake, hoewel we wel tabaksbedden gevonden hebben; de grondbedden waarin de tabak verbouwd werd.

Volgende week verplaatsen we ons naar het middendeel van het tracé waar een vlakdekkend vervolgonderzoek gaan uitvoeren op de locatie waar in de proefsleuven de sporen van een 14de eeuwse boerderij en minimaal twee tabaksschuren uit de 17de-18de eeuw zijn gevonden. We zijn hier dus de komende weken nog wel bezig.

De opgravingskeet fungeert ook als kantoor: hier worden de digitale inmetingen verwerkt en gecontroleerd, zodat we zeker weten dat alle gegevens goed gedocumenteerd zijn.Ondertussen wordt het opgravingsterrein ook doorzocht met een metaaldetector door onze metaal-specialist.dinsdag 27 maart 2012

Archeologen op bodemcursus

Afgelopen week zijn enkele archeologen van het CAR op een opfriscursus Bodemkunde en Geologie voor archeologen geweest. In de collegebanken van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn de archeologen - samen met collega's uit het hele land - bijgespijkerd over het ontstaan van het landschap in Nederland, onder andere over het ontstaan van de karakteristieke elementen in en nabij onze regio: de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland. Tijdens twee excursies kon de opgedane kennis in de praktijk worden gebracht door het zetten en interpreteren van grondboringen. Een zeer intensieve en leerzame cursus!

Op de bovenste foto zie je de in de voorlaatste ijstijd opgestuwde lagen op de stuwwal bij Ede, daaronder uitleg in het veld door één van de docenten en onderin het stuifzandgebied van het Wekeromse zand, waar we een aantal bodemkundige boringen gezet hebben.

maandag 12 maart 2012

Klein onderzoek, Pieter en Bloklands GasthuisVermoedelijk is het terrein, bij de bouw van het gasthuis in 1907, opgehoogd. In dit ophogingspakket is veel botmateriaal aangetroffen, dit doet vermoeden dat het terrein is opgehoogd met grond afkomstig van een (geruimde) begraafplaats. De botresten kunnen dus niet exact gedateerd worden. Het was een "klein onderzoekje" op het terrrein van Pieter en Bloklands Gasthuis. Deze is inmiddels alweer afgerond.donderdag 8 maart 2012

"vroegste vondst"

Bij nadere bestudering van het vuursteenmateriaal van de opgraving Sneul in 1994, kwam een bijzondere vondst te voorschijn. Een puntgave zg. Havelte-spits, een pijlpunt uit het Laat Paleolithicum (oude steentijd) periode 18.000-8800 v. Chr. Deze pijlpunt is gemaakt van een half transparante soort vuursteen en is langs de snijkanten voorzien van een fijne retouche. Een zo'n vroege vondst is in Amersfoort niet eerder gedaan. De naam Havelte-spits verwijst naar vondsten van dit type pijlpunt in Drenthe.


dinsdag 6 maart 2012

Sporen uit de MiddeleeuwenHet proefsleuvenonderzoek aan de Energieweg vordert gestaag. Tot nu toe heeft het team verschillende soorten structuren aangetroffen, namelijk een Laat-Middeleeuwse boerderij (14de eeuw), een 18de eeuwse tabaksschuur en een woonhuis uit de 19de eeuw. Van de laatste structuur zijn bakstenen fundamenten gevonden, die hieronder op de foto te zien zijn.


Op de 3de foto is een paalspoor te zien van een tabaksschuur (18de eeuw). Hier is het verschil tussen het paalspoor en de paalinsteek (het gat dat gegraven wordt om de paal in de grond te kunnen plaatsen) goed zichtbaar. Het donker gekleurde deel van het spoor is de plek waar de paal zelf heeft gestaan; de donkere verkleuring geeft het weggerotte hout aan. Aan de linkerkant van het spoor is de grond lichter van kleur; dit is dan ook de paalinsteek - de kuil die gegraven moest worden om de paal in de grond te zetten.
Uit de verschillende paalsporen en greppels is onder meer aardewerk uit de Late Middeleeuwen en een spinklosje aangetroffen. Wie weet wat er nog meer door het opgravingsteam gevonden gaat worden de komende dagen...

vrijdag 2 maart 2012

Nieuw in Scheplog-vitrine!In 2008 zijn op de Appelmarkt 'gemerkte' duigen van een houten ton gevonden. Bij de opgraving aan de Lieve Vrouwestraat (2009) is een houten deksel met merknaam gevonden, het "huismerk".

Huismerken bestaan uit eenvoudige lineaire hoekige tekens die ingekerfd werden in voorwerpen en dienden om het eigendomsrecht aan te geven. In de ongeletterde samenleving dienden deze merken om de goede aankomst van waren te garanderen. Dit was vooral van belang wanneer goederen op verschillende voertuigen of schepen werden geladen. Huismerken liggen vrijwel zeker ook aan de basis van de tekens van de middeleeuwse handwerkslieden en zijn nog steeds te herkennen in de merktekens van o.a. goud-en zilversmeden.

donderdag 1 maart 2012

proefsleuvenonderzoek EnergiewegWoensdag 22 februari is er gestart met een proefsleuvenonderzoek op de Energieweg in Amersfoort. Uit de eerste werkputten kwam nog niet zo heel veel bijzonders naar boven, maar sinds afgelopen maandag beginnen de vondsten steeds spannender te worden. We zijn benieuwd wat Tanja en Annemarie de komende twee weken zullen aantreffen in de bodem...