dinsdag 29 oktober 2013

plaatsing Afvalcontainers Langestraat


De laatste ondergrondse afvalcontainers worden alweer geplaatst in de Langestraat. Tijdens deze werkzaamheden kijken onze archeologen mee; op zoek naar meer informatie over de knuppelweg. Bij een vorige opgraving in de Langestraat werd een stuk van een knuppelweg gevonden. Deze bijzonder interessante vondst geeft aanleiding om te kijken of er bij deze graafwerkzaamheden nog meer informatie verzameld kan worden over de knuppelweg.

donderdag 17 oktober 2013

De Schammer opgravingen


De Schammer, vlakbij de oude kern van Stoutenburg in Leusden, heeft de afgelopen jaren een flinke verandering ondergaan. Er ligt nu een hockeycomplex, er zijn  wandel- en fietspaden aangelegd en er is meer ruimte voor water gecreëerd. Voordat deze ingrijpende plannen gerealiseerd konden worden, heeft het Centrum voor Archeologie er tussen 2007 en 2010 verscheidene archeologische onderzoeken uitgevoerd. Uit een voorafgaand bureauonderzoek was namelijk gebleken dat op deze locatie veel archeologische resten in de bodem konden zitten. Meteen nadat archeologen waren begonnen met het graven van lange smalle sleuven, bleek al dat die boordevol zaten met archeologische sporen. Vervolgens werden grote delen tussen die sleuven, waar de archeologische sporen zaten, helemaal opgegraven.

Verspreid over het opgravingsterrein zijn sporen aangetroffen die getuigen van bewoning uit de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (zie tijdlijn hiernaast). De sporen van palen, greppels, sloten, water- en afvalkuilen die de archeologen hebben aangetroffen behoorden aan ten minste 10 boerenerven, die zelf weer bestonden uit boerderijen en bijgebouwen. Na afloop van het archeologisch onderzoek zijn alle vondsten gewassen, bestudeerd en gedocumenteerd. Tezamen met alle gevonden sporen vertellen zij het tot nu toe onbekende verhaal van ruim 4000 jaar Schammer!

Om dit verhaal met het publiek te delen is er nu een kleine expositie over de opgraving in de Schammer gemaakt. In de ontvangstruimte van het Gemeentehuis Leusden is tot medio januari 2014 een selectie van de meest bijzondere archeologische vondsten van de Schammer te zien. Het Gemeentehuis Leusden is gevestigd op ’t Erf 1, te Leusden. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00; op woensdag ook van 9:00 tot 20:00 uur.
De open dag op De Schammer werd goed bezocht.

dinsdag 8 oktober 2013

Maand van de Geschiedenis

Deze maand staat onze Scheplog-vitrine in het teken van het thema Vorst & Volk. Het thema gaat niet alleen over het Koninkrijk der Nederlanden en de Oranjes, maar ook over andere vorsten en leiders die Nederland heeft gekend.
Aan de hand van rijk versierde vondsten hopen wij de bezoekers over de geschiedenis hiervan op een toegankelijke manier te informeren.

Open middag: iedere woensdag van 14.00 uur  - 16.00 uur.
Van harte Welkom!

dinsdag 1 oktober 2013

Aanleg riool Achterveld archeologisch begeleid

De afgelopen dagen heeft het centrum voor archeologie de aanleg van een riool in Achterveld begeleid. Het riool werd twee a drie meter onder het maaiveld geplaatst, en bij de aanleg zouden eventuele archeologische resten kunnen beschadigen of  geheel verloren kunnen raken. Bovendien kwam het riool in een dekzandrug  te liggen. Een dekzandrug is een van nature hoger gelegen zandkopje. Dit zand is in de vorige IJstijd (70.000-10.000 jaar geleden) door poolwinden hier terecht gekomen, en ligt als een soort deken over het land heen (vandaar de naam dekzand).  In de prehistorie waren dergelijke hoge en droge plekken een geliefde plek voor bewoning. Al met al meer dan genoeg reden voor een archeologische begeleiding.

Vooralsnog leverde het de archeologische begeleiding geen sporen op, en drijven de drollen in Achterveld binnenkort tussen de 70.000 - 10.000 jaar oude zandkorrels alvorens ze de rioolzuiveringsinstallatie bereiken.