dinsdag 19 januari 2021

Het eerste onderzoek van 2021

Vandaag is ons eerste onderzoek van 2021 gestart; een proefsleuvenonderzoek bij de Leusderweg, op de locatie van een onlangs gesloopt schoolgebouw. Het is een nat begin van het opgravingsjaar. Maar het slechte weer maakt de archeologen niet minder enthousiast. De onderzoekslocatie ligt namelijk in een archeologisch rijke omgeving. Aan de overkant van de Leusderweg (die in de Middeleeuwen al bestond) hebben we in 2000 een nederzetting opgegraven uit vier boerderijen uit de periode 1250-1350. Bij de boerderijen vonden we allerlei sporen van de omliggende erven, zoals greppels, hooibergen, schuren en waterputten. 

                                          Doorsnede door een van de waterputten bij het onderzoek in 2000

En de omgeving biedt nog veel meer aan archeologie: op een paar honderd meter afstand ligt Oud Leusden, waar nederzettingssporen zijn gevonden uit de Prehistorie en de Middeleeuwen en ook resten van grafheuvels en een grafveld uit de Merovingische periode.

                                                    Graf met lijksilhouet uit het Merovingische grafveld

Het moge duidelijk zijn: deze omgeving was in het verleden in trek, en er is dus een behoorlijke kans op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten. Maar zoals altijd; een verwachting is geen zekerheid. We zullen toch eerst de proefsleuven moeten aanleggen om te zien of ook hier volop archeologie zit. Nog even afwachten dus.

                                                     Foto van het onderzoek dat vandaag gestart is