vrijdag 21 december 2018

Kerstvakantie!

Het is een druk jaar geweest, zo met de verhuizing, de succesvolle STAA-avond, de opening, de bijzonder drukbezochte Open monumentendag en Archeologiedagen en de vele, vele opgravingen.


We nemen even een adempauze en gooien de dienst twee weken dicht. Eindelijk weer eens een ouderwetse kerstvakantie! Maandag 7 januari gaan we weer aan de slag.


Alle medewerkers van het Centrum voor Archeologie wensen u mooie feestdagen en een vondstrijk nieuwjaar!


GROET!


Anne, Evelyn, Arnold, Henk, Bert, Hans, Bram, Carolien & Caroline, Joep, Wilma, Harold, Jan, Suzan, Rike, Jop, Piet, Sanne, Maarten, Milo, Tijs, Itamar, Liesbeth, Francien en Timo.


woensdag 19 december 2018

Laatste kans - Vondst van de Maand december

Omdat we 26 december - tweede kerstdag - niet open zijn en ook 2 januari niet, is vandaag de laatste keer dat u de Vondst van de Maand december, de twee smeltkroesjes, kunt bekijken.


Woensdag 9 januari zijn we weer open en starten we het nieuwe jaar met een nieuwe Vondst van de Maand!

vrijdag 14 december 2018

Onderzoek in het depot

Na afloop van de uitwerking van een opgraving gaat een groot deel van de vondsten naar ons depot, waar het materiaal geconditioneerd wordt opgeslagen met als doel dat het zo lang mogelijk beschikbaar blijft voor onderzoek. Het feit dat de opgraving is uitgewerkt betekent immers niet dat de vondsten daarmee nooit meer bekeken hoeven te worden. Sterker nog; regelmatig worden we door onderzoekers benaderd met het verzoek bepaalde vondsten te komen bekijken. Deze week kwam er een onderzoekster naar textiel op bezoek. Hoewel textiel in de Amersfoortse zandgronden over het algemeen slecht bewaard blijft en we dus ook maar weinig textielvondsten in ons depot hebben dragen onze vondsten een klein steentje bij aan het onderzoek. En zo gaat dit dus wel vaker; zo hebben we de afgelopen jaren al een breed scala aan onderzoekers te gast gehad met onderwerpen als benen dobbelstenen, kachteltegels, majolica aardewerk en  Neolithische klokbekers, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is leuk om te zien dat onze Amersfoortse bodemvondsten zo een (kleine) rol spelen in tal van onderzoeken.

woensdag 12 december 2018


In Amersfoort zijn bij een opgraving aan de Bloemendalsestraat twee bruin gevlekte bekertjes met een driehoekige bovenzijde gevonden: smeltkroesjes. Het zijn geen alledaagse vondsten: smeltkroezen werden gebruikt door goud- en zilversmeden, en die waren niet dik gezaaid. Opvallend is dat we ze op schilderijen ook tegenkomen bij alchemisten, zoals bijvoorbeeld op het schilderij De alchemist van Jan Steen uit 1660 (kijk hier). Zat er soms een alchemist in de Bloemendalsestraat?
De twee smeltkroesjes in december Vondst van de Maand
Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar de Westsingel 46 en bekijk de Vondst van de Maand met eigen ogen.

donderdag 6 december 2018

Af en toe moeten de fuikjes gedroogd worden

De eerste bewoners van Spakenburg woonden ter hoogte van de Spuistraat en Oude Schans. Dit ontdekten archeologen voorafgaand aan de bouw van een parkeergarage in 2014. De eerste bewoners leefden al van de visvangst. Meest spraakmakende vondst waren twee 15de eeuwse visfuiken. Archeologen hebben de resten opgegraven, onderzocht en geconserveerd.


Een visfuik bestaat uit meerdere delen: een schutwant en het fuiknet. De schutwant, ook wel visweer genoemd, is een raamwerk met een rechthoekig net met grove mazen. Het werd tussen enkele staken gespannen en liep door tot aan de bodem van het water. De schutwant diende om vis tegen te houden en de fuik in te leiden. Met een dergelijke fuik kon zowel schubvis als aal worden gevangen.Het raamwerk is vermoedelijk gemaakt van berkenhout. Het maaswerk bestaat uit wilgentenen die aan elkaar zijn gevlochten. De fuikresnten zijn, inclusief het stuk veen waar ze op liggen, uitgegraven en meegenomen voor onderzoek. Restauratiebedrijf Restaura heeft de fuiken zorgvuldig schoongemaakt en behandeld. In de natte veenbodem blijft hout goed bewaard. Zodra het opgegraven is, rot het echter snel weg. Dankzij de behandeling blijft de fuik hopelijk nog 500 jaar bewaard!

Afgelopen week was de feestelijke overdracht van de fuiken aan de Gemeente Bunschoten. De komende tijd staan de fuiken in de hal van het gemeentehuis van Bunschoten. Zodra Museum Spakenburg plek heeft, verhuizen de fuiken daar heen.
Ansichtkaart uit 1940 toont de havenmonding in Spakenburg, waar fuiken te drogen hangen.