maandag 21 maart 2011

Burgemeester bezoekt CAR


Vrijdag 18 maart bracht burgemeester Bolsius een bezoek aan het Centrum voor Archeologie. Na kennismaking met de archeologen en een algemene inleiding over het werk van de gemeentelijk archeologen, kreeg de burgemeester een rondleiding door het pand. Hij ging langs de verschillende afdelingen, waar de desbetreffende specialisten hun werk toelichtten. De specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van bot of van metaal, zijn allemaal vrijwilliger en velen al lang werkzaam bij het Centrum voor Archeologie. Ook met de opgravingsploeg, gevormd door projectarcheologen, die juist terugkwam van een onderzoek in Leusden, maakte de burgemeester kennis. Burgemeester Bolsius was zeer belangstellend en bovendien al heel goed op de hoogte van de gemeentelijke archeologie; hij was in Rotterdam jarenlang wethouder van dit gemeentelijk onderdeel.

maandag 14 maart 2011

HIstorisch café

Op Donderdag 11 Maart was er weer een Historisch Café. Onze collega Sandra Hovens van het Bureau Monumentenzorg, de bovengrondse archeologie, hield een voordracht over de restauratie van de Joriskerk. Zij vertelde over broodnodige reparaties die onder andere aan de constructie van de kap worden verricht. Er is hoog bovenin de kerk een tijdelijke vloer aangebracht waardoor het makkelijk werken is, maar ook de versieringen en kunstwerken goed zichtbaar zijn. Een mooie gelegenheid om foto’s te maken waar wij in het Stadscafé van konden genieten. Bedankt, Sandra!

Het volgende Historisch Café dat wij archeologen organiseren is op Donderdag 14 April op de Appelmarkt. Houdt Scheplog goed in de gaten voor verder nieuws hierover!donderdag 10 maart 2011

Nieuw in de Scheplog-vitrineNaar aanleiding van het recente artikel "Baardmankruik alias Heksenfles"
in de Kroniek (Tijdschrift Historisch Amersfoort) hebben wij de Scheplog-
vitrine aangepast en zetten de bewuste baardmankruik, gevonden rond
1903 in het afgebroken Elbrinkshofje, extra in het zonnetje.
Daarnaast plaatsen wij de overige in Amersfoort gevonden "baardmannen"
in de vitrine teneinde de overeenkomsten en verschillen nog eens onder de
aandacht te brengen.

dinsdag 1 maart 2011

Vissende archeologen?Op dit moment worden de afvalcontainers in de tuin van de archeologen geplaatst. Reden voor (twee) archeologen om te gaan vissen in de naastliggende gracht, om nog een laatste blik te werpen op de archeologische resten. Er is namelijk een kelder gevonden die al vanaf de late middeleeuwen in gebruik was. Daarnaast zijn sporen van een grote kuil aangetroffen waarin, in het verleden, allerhande materiaal is gedumpt. Een oudere versie van de afvalcontainers die op dit moment worden neergezet! Gelukkig gaat het opgraven de archeologen een stuk beter af dan vissen, zoals de foto laat zien!


Ondergrondse afvalcontainers

De afgelopen weken zijn we erg druk geweest met het opgraven van een aantal locaties waar ondergrondse afvalcontainers komen, in de binnenstad. Dit is niet onopgemerkt gebleven; vanzelfsprekend hebben we hier op scheplog er veel over bericht, maar ook de krant heeft ons op de voet gevolgd en hetzelfde geldt voor de bewoners van de binnenstad. Op de website van de gemeente kan je al het nieuws volgen over dit project en de resultaten van ons onderzoek: