woensdag 18 november 2020

Lentegevoel

Gisteren zijn we begonnen met een klein proefsleuvenonderzoek aan de rand van Vathorst. Met name vandaag is het stralend weer en heerst er een waar lentegevoel op de opgraving. Op dit soort dagen is het bepaald geen straf om buiten te werken. Archeologisch gezien zijn de resultaten nog niet zo zonnig helaas: vooralsnog hebben we alleen recente sporen gevonden. En een beeld van een gans, onthoofd weliswaar. Vermoedelijk is dit ooit een tuinornament geweest. Niet oud ook helaas. Maar we zijn nog niet klaar; eerst maar eens kijken wat de rest van deze stralende dag ons brengt. 


maandag 2 november 2020

MaandagochtendgevoelZou het geregend hebben, afgelopen weekend?
 

dinsdag 27 oktober 2020

Bezoek het Archeologisch Centrum nu digitaalHelaas is de expositie in verband met Corona / Covid19 nog even gesloten, maar u kunt ons wel ONLINE bezoeken via www.archeologischcentrum.com om bijvoorbeeld meer te weten te komen over Aagje, opgravingen rond Amersfoort en de Vondst van de Maand.

We zullen deze online versie van het Archeologisch Centrum de komende tijd verder uitbouwen, zodat er steeds meer en nieuwe dingen te zien zijn. archeologischcentrum.comwww.archeologischcentrum.comwww.archeologischcentrum.com

maandag 26 oktober 2020

Hoogste punt is bereikt

De storthoop bij de opgraving heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Als het een gebouw was geweest hadden we er een vlag op gezet...

maandag 14 september 2020

Wieken Noord -revisited

Vorige week zijn we begonnen met een opgraving op een voor ons niet onbekende plek. We hebben hier immers al eerder enkele onderzoeken gedaan in de afgelopen jaren. Het gaat om het gebied Wieken Noord dat aan de noordzijde van het bedrijventerrein de Wieken ligt, bij het knooppunt Hoevelaken. We hebben hier in 2012 al eens onderzoek gedaan in het kader van de aanleg van de Energieweg, en toen hebben we de resten gevonden van een boerderij uit de 13de-14de eeuw. Omdat we alleen de toekomstige loop van de weg konden onderzoeken hebben we destijds niet het hele erf kunnen opgraven. Maar nu kan dat dus wel. In 2017 hebben we hier al proefsleuven gegraven en vastgesteld dat de sporen van het erf inderdaad doorlopen buiten de Energieweg. En nu gaan we de rest van het erf opgraven. Misschien dat we nog een klein deel van de boerderij gaan vinden, maar in ieder geval zeker allerlei sporen en structuren die gekoppeld kunnen worden aan de boerderij. Zo kan je denken aan hooibergen, schuurtjes of andere bijgebouwen, afvalkuilen, waterputten, etc, etc. Door de gegevens van de verschillende onderzoeken te combineren krijgen we straks een goed beeld van hoe dit erf er heeft uitgezien en wat men daar deed. En dan is het natuurlijk bepaald geen straf dat er een heerlijke nazomer aanbreekt..... 

De opgraving in 2012 werd bezocht door een schoolklas:


En wat foto's van de huidige opgraving:vrijdag 28 augustus 2020

Feest en aankondiging van iets nieuws......

Gistermiddag was er een feestelijke gebeurtenis. Lars; een HBO-student archeologie die bij het CAR zijn afstudeeronderzoek deed is afgestudeerd. Van harte gefeliciteerd Lars! Binnenkort is het resultaat van zijn afstudeerproject te zien. Lars heeft de afgelopen maanden keihard gewerkt aan het bouwen van een storymap; een interactieve kaart waarmee het verhaal van de bewoningsgeschiedenis van Amersfoort op basis van archeologisch onderzoek wordt verteld. Op korte termijn hopen we onze nieuwe publiekswebsite te lanceren en de storymap speelt daarin een belangrijke rol. Nog heel even geduld dus.....
Hier alvast wat voorproefjes:
dinsdag 19 mei 2020

Eindelijk weer veldwerk - en hoe!

Zoals voor iedereen is het ook voor de archeologen een vreemde tijd. We werken voornamelijk vanuit huis, maar gelukkig kunnen we ook weer opgraven. Met de nodige maatregelen, zoals voldoende afstand houden van elkaar, gaat het eigenlijk best prima.


Gisteren zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek op het parkeerterrein van het voormalige sportfondsenbad. Volgens de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 zou ongeveer op dit terrein een kanaal hebben gelopen. Het kanaal loopt vanaf de Heiligenbergerbeek, ter hoogte van Huis Randenbroek, naar de singel bij Monnikendam. Het is rond 1550 aangelegd in opdracht van de Antwerpse ondernemer Gilbert van Schoonebeke, die een concessie van 36 jaar had verkregen om turf te steken bij Amerongen en Ginkel om de stad Antwerpen van brandstof te kunnen voorzien.


De turfschepen mochten echter niet over het laatste deel van de beek varen omdat de blekerijen in dit gebied schoon water nodig hadden. Daarom werd er een apart kanaal gegraven. Via de Singel bereikte men de Eem en kon het transport naar Antwerpen plaats vinden. Op de kaart van Blaeu (1649) is het kanaal niet meer te zien. Kennelijk is het dan al weer buiten gebruik geraakt.


Klopt dit verhaal? Is het kanaal er geweest en is het weer dichtgeraakt? Lag het inderdaad op de plek op de kaart? Sinds vandaag weten we het antwoord. We hebben het kanaal teruggevonden. De exacte breedte viel niet goed te bepalen, maar wel dat de gracht is opgevuld met grond en zand. Ook hebben we resten van een bakstenen overkluizing gevonden. Deze zou te maken kunnen hebben met de watervoorziening, of waterafvoer van Blekerij De Luiaard die tot 1914 bestaan heeft.


Een verborgen stukje Amersfoort is met dit onderzoek weer herontdekt. Het is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van het combineren van archeologische en historische gegevens. En het geeft maar weer eens aan dat die oude kaartenmakers hun vak prima verstonden.maandag 16 maart 2020

Corona - voorlopig even geen open huis op woensdagmiddag

In verband met Corona zijn wij de komende weken op de woensdagmiddag voor publiek gesloten.

STAA - avond 17 april 2020 gaat niet door

In verband met Corona gaan de STAA-Avond van 17 april verzetten. We komen binnenkort met een nieuwe datum.

donderdag 6 februari 2020

Radiopraat

Eén  van onze archeologen was gisteren te gast bij Radio Golfbreker om te vertellen over de Vondst van de maand. Het interview kan je via deze link: https://drive.google.com/file/d/1tIhOXzYd4wPvEJNOXE0ILAP8MO8q-52K/view?usp=sharingdinsdag 4 februari 2020

Vondst van de maand februari: een oeroude speerpunt

In februari is ons oudste voorwerp aan de beurt om alle aandacht te krijgen die het verdient. Een vuurstenen bladspits (speerpunt) van zo'n 40.000 jaar oud is de hele maand februari te bewonderen in  de vondst van de maand vitrine. Het voorwerp is gevonden op de Leusderheide en is achtergelaten door Neanderthalers die tijdens een warmere fase in de laatste IJstijd door onze regio trokken. Ze jaagden op grote grazers die door de toendra trokken. Hoe ze dat deden? En wat voor dieren ze probeerden te vangen? Je komt het allemaal te weten als je ons op een woensdagmiddag komt bezoeken...


maandag 6 januari 2020

Gelukkig Nieuwjaar!

Rond 1 januari wordt nog wel eens het flauwste archeologengrapje ooit gebezigd: gefeliciteerd, alle archeologische resten en vondsten zijn weer een jaartje ouder geworden!


Tijd voor serieuzere zaken: de medewerkers van het CAR wensen je een gezond en gelukkig 2020 toe. We hebben weer allerlei leuke plannen voor dit jaar en hopen je te zien bij onze opgravingen of bij de evenementen en open middagen die we organiseren. Dat we maar weer veel archeologisch plezier mogen beleven dit jaar!