donderdag 25 april 2019

Nieuwsgierige Aagje


Aagje, vaste bewoner van het Centrum van Archeologie, kijkt naar de voorbereidingen voor Koningsdag. Op de parkeerplaats – Achter Davidshof - verrijst een groot rond podium.


dinsdag 23 april 2019

De Kroniek met speciale editieDe 2e Kroniek, het Historisch Tijdschrift van Amersfoort,  2019 is uit! Johan van Oldenbarnevelt een geboren Amersfoorter werd 400 jaar geleden op 13 mei 1619 onthoofd op het Binnenhof in Den Haag en werd 71 jaar oud. Het wordt herdacht in dit themanummer.
Deze aprilmaand is er een extra speciale editie uitgekomen: Amersfoort en de Oranjes.
Kom in april een bezoek brengen aan het Archeologisch Centrum aan de Westsingel 46, dan krijgt u een exemplaar van beide Kronieken gratis uitgereikt zolang de voorraad strekt.
Tot ziens bij het CAR.
Open woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur. Van harte welkom.

dinsdag 16 april 2019

Spannende vondsten aan de Emiclaerseweg
Twee weken wordt er nu gegraven door de Amersfoortse stadsarcheologen op een plek waar binnenkort nieuwbouw zal verrijzen. Dertig jaar geleden is, voorafgaand aan de bouw van de wijk (Zielhorst/Kattenbroek),  de andere kant van de Emiclaerseweg archeologisch onderzocht. Hier vonden de Amersfoortse archeologen toen resten van prehistorische huizen en een crematiegrafveld uit de Romeinse tijd. Redenen genoeg dus om ook een opgraving te beginnen, nu aan de westkant van de weg.

Hier vonden de archeologen sporen van huizen en hooimijten, uit de 10e en 11e eeuw. Een grote zeldzaamheid in Amersfoort en omgeving, want uit deze periode zijn bijna geen vondsten bekend.

Op de foto zie je archeologen bij de vondst van mogelijk een oven of een haardplaats: het ronde verschijnsel, enigszins oranje van kleur, op de voorgrond.

De archeologen hebben nog enkele dagen om hun onderzoek ‘in het veld’ af te ronden, daarna gaat de puzzel binnen verder.


kijk hier voor een korte reportage door de Amersfoortse Courant

 

maandag 15 april 2019

Archeologische Beleidskaart geactualiseerd

Het college van B&W heeft onlangs de geactualiseerde versie van de Archeologische Beleidskaart voor de gemeente Amersfoort vastgesteld. De kaart geeft een geactualiseerd en verbeterd beeld van de archeologische waarden en verwachtingen binnen Amersfoort. Op de kaart zijn de vijf categorie├źn terreinen weergegeven, die aangeven hoe groot de kans is op archeologische sporen en vondsten in de bodem: 1. rijks- en gemeentelijk monumenten; 2. gebied met hoge archeologische waarde; 3. gebied met een hoge archeologische verwachting; 4. gebied met een middelhoge archeologische verwachting; 5. gebied met een lage archeologische verwachting. De geactualiseerde kaart zal worden gebruikt bij planbeoordelingen en vergunningverleningen om aan te geven in hoeverre archeologisch onderzoek van het betreffende terrein nodig is.

Door de onderzoeksresultaten van de afgelopen tijd te gebruiken, is de archeologische beleidskaart verfijnd en aangevuld. De kaart is in grote lijnen gelijk gebleven, enkele terreinen hebben een hogere verwachting gekregen (bijvoorbeeld de Grebbelinie en Kamp Amersfoort) of een lagere verwachting (bijvoorbeeld bij de Bernhardkazerne). Resten uit de Tweede Wereldoorlog hebben extra aandacht gekregen.

Nieuw is ook dat voor terreinen die zijn opgegraven of waarvan bewezen is dat deze geen
archeologische resten (meer) bevatten de onderzoeksplicht is komen te vervallen.maandag 8 april 2019

School op de opgraving

Vorige week zijn we gestart met een opgraving bij de Emiclaerseweg. Enkele weken geleden hebben we op deze locatie bij het proefsleuvenonderzoek bijzonder interessante vondsten gedaan. We troffen bewoningssporen en aardewerk uit de 11de eeuw na. Chr. aan. Deze zaken dateren uit de periode dat de stad Amersfoort nog in de kinderschoenen stond. Afgelopen vrijdag kwam een schoolklas een kijkje nemen om te zien wat een opgraving nou precies inhoudt. De kinderen waren erg enthousiast; met name de graafmachine vonden ze fascinerend om in actie te zien  ­čśŐ

dinsdag 2 april 2019

Amersfoort wint publieksprijs 'Erfgoedstad van het jaar'

Amersfoort is volgens de stemmers 'Erfgoedstad van het jaar'. Wethouder Astrid Janssen heeft donderdag de publieksprijs in ontvangst mogen nemen van de BNG Erfgoedprijs. De juryprijs is gewonnen door de gemeente Rheden.

De gemeente die op de meest inspirerende manier met zijn erfgoed omgaat en een voorbeeld is voor andere gemeenten, ontving een met de juryprijs een bedrag van 25.000 euro. Daarnaast werd een publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen kreeg. Amersfoort won de Publieksprijs, mede dankzij het filmpje van de juniorgidsen. 
 

Juryvoorzitter Ina Adema, de burgemeester van Lelystad, maakte de winnaars donderdag bekend in de Stadsgehoorzaal in Leiden. ,,Het is mooi hoe Amersfoort een ware erfgoed hub aan het worden is'', aldus de jury.

Bedankt aan de juniorgidsen voor het mooie filmpje en natuurlijk aan iedereen die op Amersfoort gestemd heeft!!

maandag 1 april 2019

Limonadeflesje Kreupelstraat: Vondst van de Maand April


In 2002 werden aan de Kreupelstraat zes pandjes gesloopt voor nieuwbouw. Vooraf aan de bouw van het appartementencomplex kregen de stadsarcheologen opdracht op te graven. Er zijn vele vondsten gedaan uit de 13e en 14e eeuw. Er kwamen ook muren en kelders bloot te liggen die dateerden ui de 17e en 18e eeuw. Twee keldertjes waren voornamelijk gevuld met recent puin uit midden 20e eeuw. Een van de vondsten die uit het puin tevoorschijn kwam was een mooi gaaf limonadeflesje.

Geen super oude vondst maar wel oud genoeg om er eens nader onderzoek naar te doen. Over o.a. de oorsprong van frisdrank, priklimonade en het merk 3-ES, minder bekend dan de Coca Cola en Sisi flesjes uit de 20e eeuw.

Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar het Centrum voor Archeologie aan de Westsingel 46 in Amersfoort en bekijk de Vondst van de Maand met eigen ogen.