vrijdag 22 april 2022

Proefsleuven op terrein voormalig Militair Hospitaal

Aan de Hogeweg 70 ligt het terrein van het voormalig Militair Hospitaal. Een deel van de niet-monumentale gebouwen zal te zijner tijd worden gesloopt. Er zullen daarna nieuwe woningen en/of kantoren wordt gebouwd. Omdat hierdoor een groot deel van het terrein diepgaand zal worden verstoord, is deze week gestart met archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven. Er worden met name vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd verwacht. Langs de Hogeweg stonden namelijk boerderijen en schuren. Sporen uit deze periode kunnen zowel met die bewoning als met landgebruik samenhangen, zoals (paal)kuilen, greppels en sloten, tabaksbedden, waterputten etc. Verder worden sporen verwacht die verband houden met aanleg-, bouw- en verbouwactiviteiten van het voormalig Militair hospitaal. Wordt vervolgd!