dinsdag 28 februari 2012

restaureren

Het restaureren van aardewerk is precies en nauwkeurig werk. Hier wordt een grape onderhanden genomen door onze restaurateur. Een kookpotje uit de 13e eeuw gevonden op het Mooierplein in 1998.maandag 20 februari 2012

Lezing AWN

Komende vrijdagavond: het vervolg van de AWN-lezingencyclus over (voornamelijk) Vroeg Middeleeuwse grafvelden. In tegenstelling tot het oorspronkelijke programma zal de spreker Lourens van der Feijst (ADC) zijn. Lourens doet samen Jasper de Bruin en Stijn Heeren onderzoek naar fibulae (een integraal overzicht). De titel van de lezing luidt: 12 eeuwen mantelspelden.

De lezing die oorsponkelijk gepland was, over het menselijk botmateriaal afkomstig uit de grafvelden van Dorestad door Raphael Panhuysen, zal doorschuiven naar volgend seizoen.

Adres: Langegracht 11
Zaal open om 19:30 uur
Start lezing 20:00 uur

Convent roem(er)t stadsarcheoloog


Het zal niemand zijn ontgaan dat onze stadsarcheoloog, Francien Snieder, 25 jaar in dienst is bij de gemeente Amersfoort. Ook het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) waar Francien al jaren lang lid van is, heeft dit heuglijke feit niet gemist.


Op de vergadering vorige week, werd Francien wederom in het zonnetje gezet en ontving namens de CGA-leden een replica van een roemer.

Een roemer is een wijnglas met een bolle kelk en een dikke, holle stam. Hierop waren noppen aangebracht, vaak in de vorm van (hoe toepasselijk) druiven. We kennen de roemer vooral uit de 17de eeuw, waar ze een statussymbool was. Op veel schilderijen uit deze periode zijn deze glazen afgebeeld.

Proost Francien!

vrijdag 10 februari 2012

Botterkerkhof Bunschoten

Enkele maanden geleden zijn archeologen van het CAR de voormalige Zuiderzee bij Bunschoten -Spakenburg opgegaan om de locaties vast te stellen van enkele oude vissersboten (botters) die hier in de 20ste eeuw afgezonken zijn. Hier is op Scheplog toen uitgebreid verslag van gedaan. Inmiddels is gebleken dat men ook in Bunschoten zelf niet stil zit als het dit onderwerp betreft. Het botterkerkhof leeft in Bunschoten! Er is nu ook een website die de laatste ontdekkingen en stand van zaken rondom deze afgezonken botters presenteert. U kunt deze website vinden via http://www.wrakkenvanspakenburg.nu/

donderdag 9 februari 2012

Archeologie leeft steeds meer in Bunschoten!
Enkele malen per jaar geeft de regio-archeoloog Milo Verhamme, van het Centrum voor Archeologie, tijdens een openmiddag in het Museum Spakenburg uitleg over door inwoners meegebrachte vondsten. Ook dit keer werden er enkele interessante vondsten meegebracht. En de pers was er ook als de kippen bij!

dinsdag 7 februari 2012

De Friese doorloper

Nu alle schaatsen uit het vet zijn gehaald en de rayon-hoofden inmiddels in actie gekomen zijn, begint ook bij ons de schaatskoorts toe te nemen.
Komt de Elfstedentocht er wel of niet na 15 jaar? Wij dragen op symbolische wijze ons steentje bij door met onmiddelijke ingang onze Scheplog-vitrine aan te passen. De friese doorloper, gemaakt van wilgenhout en gedateerd rond 1425, en welke gevonden is tijdens de opgraving op de Hof, wordt vanaf woensdag 8 februari extra in het zonnetje gezet.
En nu maar hopen dat door dit symbool de Tocht der tochten na 15 jaar eindelijk zal kunnen plaatsvinden.

maandag 6 februari 2012

"Avond van de Amersfoortse Archeologie"
De strenge winter weerhield de belangstellenden niet om zich te melden in het stadscafe voor de avond van de archeologie.


Het was een avond van verrassingen. Wij eerden hier onze stadsarcheoloog Francien Snieder die deze maand 25 jaar in dienst van ons Archeologische Centrum is. We kunnen Francien best een bekende Amersfoorter noemen. Wie kent haar immers niet met haar vele lezingen, boeken en artikelen in de Kroniek en andere publicaties.


Francien heeft zich op buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt voor Amersfoort en de archeologie in het algemeen. Hiervoor heeft het College van Burgemeester en Wethouders haar de Leneart Nicasius speld met oorkonde toegekend, die door wethouder Pim van den Berg op deze avond is uitgereikt.Voor het overige kregen de bezoekers het beloofde programma voorgeschoteld. In korte voordrachten, van 10 minuten elk, presenteerde medewerkers van ons centrum een keur aan onderwerpen.


Aan de reacties van het publiek te horen viel dit concept zeer in de smaak. Een gezellige borrel sloot de avond af. Dit festijn is zeker voor herhaling vatbaar!