woensdag 28 januari 2015

Vernieuwde Scheplog-Vitrine

Deze keer staat een zéér uitzonderlijke vondst centraal. Het betreft een 17e eeuwse tinnen pispot, die afkomstig is uit een beerput van een huis op de hoek Muurhuizen-Stovestraat (1991). Eeuwenlang werden 's nachts aardewerken pispotten (nachtspiegels) gebruikt
; deze waren relatief goedkoop. Derhalve mag de vondst van een exclusieve tinnen pispot als zeldzaam worden beschouwd.
Vanaf woensdag te zien in de scheplog-vitrine van het Centrum voor Archeologie aan de Langegracht 11.
Open: woensdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur.

donderdag 22 januari 2015

Werkuitje CAR


Dinsdag 20 januari brachten alle medewerkers van het Centrum voor Archeologie, een bezoek aan onze  collega's in Utrecht. Wij bezochten de "DOMunder”.
Tijdens deze ontdekkingstocht onder de grond, maak je een tijdreis door 2000 jaar Domplein, aan de hand van archeologische opgravingen. Het was een aangenaam en leerzaam bezoek. Meer weten? ga naar de website: www.domunder.nl
dinsdag 16 december 2014

Woensdagmiddagen

 
In verband met de feestdagen is het Centrum voor Archeologie op woensdag 31 december gesloten. Woensdagmiddag 24 december zijn wij wel geopend voor publiek; van harte welkom. Wij wensen u fijne feestdagen.

woensdag 3 december 2014

Jubilarissen


Afgelopen week had het Centrum voor Archeologie twee jubilarissen! Itamar de Rooze werkt als veldarcheoloog al 5 jaar bij ons. Ook Bert de Bree, één van onze metaal specialisten, is hier 5 jaar geleden als vrijwilliger begonnen. Beiden kwamen eind 2009 bij ons werken, ook tot ons genoegen moet ik zeggen....

maandag 1 december 2014

Jaarboek 2014

 
Afgelopen donderdag 27 november was in de Oud Katholieke kerk op 't Zand de presentatie van het Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2014.
In een volle kerk hield Timo d'Hollosy een lezing over 30 jaar skeletonderzoek in Amersfoort.
 


maandag 17 november 2014

vernieuwde Scheplog vitrine

Wij hebben een aantal vondsten vanwege hun fraaie decoratie (granaatappels en druiventrossen als hoofdversiering) extra in het zonnetje gezet. Het betreft een 4-tal vondsten, afkomstig van diverse opgravingen in het centrum van Amersfoort. Een zeer bijzondere vondst is een 17e eeuws majolica bord, gevonden op de locatie Achter de Kamp (2006). Twee majolica wandtegels zijn gevonden bij resp. Mooierplein (1998) en Valkestraat (2004), één bord (fragment) tenslotte bij de Kerkstraat/Muurhuizen (1985). De granaatappel decoratie wijst op de oorspronkelijke afkomst van majolica aardewerk: Middellandse Zeegebied, via Spanje, Italië en Zuid-Frankrijk bereikte het aardewerk de Lage Landen. De naam Majolica verwijst naar de naam van het eiland Majorca: overlaadplaats voor het van Spanje naar Italië vervoerde aardewerk. De granaatappel was zo'n 5000 jaar geleden bekend in het Midden Oosten en vormde met de druif één van de oudste bekende vruchten uit het Middellandse Zeegebied. Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele pitten, maar eveneens voor de dood i.v.m. de rode kleur van het vruchtvlees. De griekse godin Proserpina werd gedwongen elk half jaar naar de onderwereld van Hades (Pluto) terug te keren omdat ze zes granaatappelzaden zou hebben gegeten. De schilder Dante Gebriël Rossetti heeft een schilderij aan haar gewijd. (1874). Ook verleiding is onlosmakelijk verbonden met deze vrucht. De Spaanse stad Granada, tenslotte, is naar een granaatappel vernoemd en draagt ook een granaatappel in het stadswapen.
Vanaf woensdag 19 november allemaal te zien in ons Centrum aan de Langegracht 11.
Openingstijden: woensdagmiddag  van 14.00 - 16.30 uur.


 
 

 

donderdag 13 november 2014

Een nieuw rapport

Deze week van de drukker: Amersfoort Onder Ons. Onderzoek gedaan in 2012 aan de Energieweg in Amersfoort. Het rapport is verkrijgbaar bij het Centrum voor Archeologie, Langegracht 11. Kosten € 5,-

dinsdag 11 november 2014

Koppelweg

Vandaag zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek op een groot terrein langs de Koppelweg in het verlengde van de Grote Koppel. Hoewel dit gebied net buiten de Middeleeuwse ommuurde stad lag weten we dat er in deze omgeving vanaf de Late Middeleeuwen veel activiteit is geweest. Zo hebben hier langs de Grote koppel pakhuizen, molens en industrie gestaan. Meteen in de eerste meters van de eerste proefsleuf is het al raak; bakstenen funderingen die op het eerste gezicht uit de 17de-18de eeuw dateren. De komende dagen hopen we meer te ontdekken, en te kunnen vast stellen of deze funderingen echt uit de 17de-18de eeuw dateren. Het is in ieder geval prachtig weer; we hebben wel eens onderzoeken in de maand November gedaan waar de weergoden ons minder goed gezind waren......

donderdag 6 november 2014

Prehistorische grafheuvels in de Stompert

Langs de van Weerden Poelmanweg van Soestduinen naar Soesterberg vinden we ter hoogte van parkeerplaats De Bergjes het natuurgebied de Stompert. In dit bos liggen tussen de heideveldjes en stuifduinen ook acht bijzondere heuvels verborgen. Het zijn prehistorische grafheuvels; heuvels opgeworpen over het lichaam van een overleden persoon. De dode werd begraven met wapens of werktuigen en een rijk versierde aardewerken beker met daarin voedsel of drank. De heuvels werden opgeworpen met zand en gras- en heideplaggen en waren oorspronkelijk met een greppel of palenkrans omgeven. De grafheuvels in de Stompert zijn opgeworpen in de late steentijd (laatneolithicum, ca. 2900-2000 voor Chr.) toen de doden nog begraven werden. Gedurende de bronstijd (2000-750 voor Chr.) en ijzertijd (750-50 voor Chr.) werden de doden niet langer begraven, maar gecremeerd. De verbrande resten werden in een urn of in een doek gedaan, waarna deze in een reeds bestaande grafheuvel werd bijgezet. Er was dus sprake van een continu besef van de functie en betekenis van deze grafheuvels. Na de ijzertijd raakten de heuvels echter meer in de vergetelheid en werden deze heilige of misschien wel griezelige plaatsen met rust gelaten. In 1989 werden plannen ontwikkeld om van het gebied een militair oefenterrein te maken. Enige alerte burgers wezen de gemeente echter op het historisch belang van dit deel van Soest, waarna medewerkers van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek acht heuvels onderzochten. Opnieuw werd vastgesteld dat het hier om een grafheuvelcomplex ging en daarmee waren de militaire plannen van de baan. De grafheuvels vormden ooit markante herkenningspunten in het relatief vlakke heidelandschap. Heide heeft inmiddels grotendeels plaatsgemaakt voor aangeplant bos. Een inspectie in 2011 liet ons zien dat een aantal heuvels sterk aangetast was door konijnengangen en door bomen waarvan de wortels bij het omwaaien soms de halve heuvel meegesleurd hadden. Ook het vroegere archeologisch onderzoek had haar sporen nagelaten. De heuvels zijn in het verleden beroofd van de grafgiften. De oorspronkelijke graven met het lijksilhouet van de overledene zijn nog wel aanwezig onder de heuvels. In 2013 hebben we acht grafheuvels in de Stompert opgeknapt met behulp van de gemeente Soest en de boswachter. Hierdoor zijn de heuvels weer beter herkenbaar en blijven deze bijzondere monumenten bewaard voor de toekomst. Ze zijn nu ook mooi zichtbaar voor wandelaars in het gebied. Afgelopen week werd op de parkeerplaats De Bergjes, bij de ingang naar de Stompert, een informatiebord over de grafheuvels onthuld door Soester wethouder van Recreatie mevr. Yvonne Kemmerling.

maandag 20 oktober 2014

Werk aan de winkel

Op het Centrum voor Archeologie, heerst altijd bedrijvigheid. Opgraving of niet, iedereen is altijd bezig met de nawerkingen van een opgraving. Als de archeologen buiten hard werken is het binnen niet anders. Het start altijd met het wassen van de vondsten die zijn binnengebracht. Het wassen is vaak een hele klus. Het moet grondig en zeker ook secuur worden gereinigd. Hier zijn zelfs twee medewerkers druk met het reinigen van "wat gevonden is" op een opgraving.