donderdag 17 april 2014

Malewetering

Proefsleuvenonderzoek in Hoogland-West:
Aan het begin van deze week zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek bij de Coelhorsterweg, in het prachtige Hoogland-West.


De verwachtingen zijn hoog, want ergens op het onderzoeksterrein heeft naar alle waarschijnlijkheid het 18e eeuwse landhuis Kouwenhoven gelegen. Rond 1720 werd hier een buitenhuis gebouwd door de Amsterdammer Ignatius van Honsem. De naam Kouwenhoven verwijst naar een boerderij van middeleeuwse oorsprong, die ook in deze omgeving heeft gestaan. Kouwenhoven was één van de malenhoeven van Hoogland.

I
Inmiddels lijken we inderdaad resten van het landgoed te hebben gevonden; zo hebben we enkele grachten aangetroffen en funderingen en puinresten. De komende week hopen we meer duidelijkheid te krijgen. Spannend dus!


dinsdag 15 april 2014

Malewetering

Proefsleuven onderzoek in Hoogland West is gestart, meer informatie volgt.


donderdag 10 april 2014

Hoge bomen vangen veel wind

In onze vernieuwde Scheplog-vitrine hebben wij 'kromsluitboeien', vergezeld van een foto van Koning Willem III, geëtaleerd.
Kromsluiten was in de postmiddeleeuwse periode een lijfstraf waarbij iemands handboeien en voetboeien werden samengebonden, soms aan een metalen staaf. In Amersfoort zijn aan de Utrechtseweg, op het terrein van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht (R.O.G.) twee sets kromsluitboeien gevonden. De ketenen behoorden wellicht toe aan het Rijks Opvoedings Gesticht.

Maar waarom dan een afbeelding van Koning Willem III in deze vitrine?
Willem III schijnt z'n hele leven lang driftig en onhebbelijk te zijn geweest. Niet voor niets was zijn bijnaam 'Koning Gorilla'. Toen een jonge officier in 1877 verzuimde om het rijtuig waarin Koning Willem III incognito reisde te groeten, werd hij voor straf 'kromgesloten'. Voorbeelden van 's Konings onhebbelijke natuur zijn door de leden van zijn hofhouding goed gedocumenteerd. Helaas voor Willem III, heeft het er alle schijn van dat het gezegde 'Hoge Bomen Vangen Veel Wind'hier opgeld doet.

dinsdag 8 april 2014

CAR weer bij de tijd!

Het Centrum voor Archeologie is wat later naar de zomertijd gegaan. Medewerkers van het CAR stoeien hier met de klok, maar hij gaf zich gewonnen..... we zijn weer bij de tijd.

donderdag 3 april 2014

De oude Schans

In het centrum van Spakenburg, aan de oude Schans waar nieuwbouw komt, is deze week archeologisch onderzoek gestart. In één van de sleuven is een fuik uit de 15e eeuw blootgelegd.

dinsdag 25 maart 2014

Opgraving binnenstad

Sinds vorige week maandag graven archeologen van het CAR achter de Arnhemse Poortwal. Waterputten uit de 14e/15e eeuw, muurtjes, funderingen, allemaal restanten van bewoning aan de Arnhemsestraat en op het achterterrein van deze huizen. Samen met v.o.f. Ruitenbeek worden er werkputten aangelegd en onderzoeken onze archeologen het bodemarchief.


maandag 3 maart 2014

De Avond van de Amersfoortse Archeologie

Vrijdagavond om 19.00 uur was het zover: In de Stad van Cahen aan de Muurhuizen 104 gingen de deuren open voor de donateurs en sympathisanten van de Stichting Archeologie Amersfoort (STAA).

Wethouder Pim v/d Berg opende de avond, nadat alle genodigden in de zaal hadden plaatsgenomen.
Vier sprekers hadden elk 10 minuten de tijd om over een onderwerp een verhaal te vertellen, na de pauze kwamen nog vier vertellers aan de beurt. De verhalen waren interessant, boeiend en verrassend, dus genoeg gespreksstof achteraf tijdens de borrel om over na te praten.


dinsdag 18 februari 2014

Opgraving in Bunschoten-Spakenburg

Volgende week gaat het CAR een proefsleuf onderzoek uitvoeren in Bunschoten-Spakenburg. Op het terrein aan de oude haven stond tot voor kort bebouwing, deze is gesloopt en moet plaatsmaken voor een ondergrondse parkeergarage en een aantal nieuwe woningen en winkels. Het terrein zal door middel van een viertal proefsleuven worden onderzocht, met als doel een beeld te krijgen van de eventuele archeologische sporen en resten die zich hier in de bodem bevinden. Wie weet vinden de archeologen een voorganger van de haven of andere resten die verband houden met de eeuwenoude scheepvaart en visserij van Bunschoten-Spakenburg.

Een aantal winkels voor de sloop.


Het terrein na de sloop en dus vlak voor de opgraving.

donderdag 6 februari 2014

Vernieuwde Scheplog-Vitrine

Het Centrum voor Archeologie viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Daarom alle reden om stil te staan bij de allereerste opgraving aan de Breestraat 23, voormalige Markthal (1984).
Vanaf woensdag zal onze Scheplog-vitrine dan ook in het teken staan van de allereerste vondsten uit onze eerste werkput: Breestraat 23, 1984.

De opening van ons jubileumjaar valt samen met de publicatie van het boek:
Archeologisch Onderzoek De Schammer, Leusden. Te koop bij het Centrum voor Archeologie, Langestraat 11.

donderdag 23 januari 2014

Archeologisch onderzoek Staringlaan in Soest

Aan het einde van 2013 is door het CAR een inventariserend proefsleuven onderzoek uitgevoerd op een voormalig korfbalveld aan de Staringlaan te Soest. Na analyse bleek dat het onderzoeksgebied eeuwen tot zelfs duizenden jaren lang ongestoord is gebleven tot in de Nieuwe Tijd, wat ertoe heeft geleid dat zeer oude sporen en vondsten bewaard zijn gebleven. Het gaat hier om Mesolithische vuursteenvondsten en Steentijd sporen (vanaf ca. 8800 v. Chr.). De vuurstenen bestonden uit verschillende afslagen, maar ook artefacten, zoals een schrabber en een pijlpunt. Eén van de sporen is geïnterpreteerd als haardkuil. Deze kuil zat vol met houtskool en vuursteen (fragmenten).