donderdag 7 december 2023

Goed bezig!


niet alleen op #nationalevrijwilligersdag maar élke dag trots op onze vrijwilligers. Zij vormen al bijna 40 jaar het kloppende hart van ons team. 

maandag 4 december 2023

Vondst van de Maand: Teringlijder

Rond 1500 was tuberculose (tering) een algemeen voorkomende ziekte. Bij een klein deel van de patiënten werden ook de botten aangetast. En soms was dat dus de schedel. Door de ontstekingen ontstonden abcessen; de gaten in de schedel. Waarschijnlijk hadden de patiënten daar geen ernstige klachten van. Verder lezen? Download dan het informatieblad.


Je kunt de schedel in december en januari in onze expositieruimte komen bekijken. Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 16:30 uur. Maar niet in de kerstvakantie. 

vrijdag 1 december 2023

In de kerstvakantie zijn we dicht

Omdat in de kerstvakantie de meeste medewerkers en vrijwilligers vrij nemen, is onze expositieruimte niet te bezoeken. Dat betekent dat de openmiddagen op woensdag en vrijdag tijdens de schoolvakantie niet door gaan. En dat is van 25 december tot en met 7 januari.

donderdag 30 november 2023

Opgraving Burgwal in Bunschoten - deel 2

Vorige week is de opgraving aan de Burgwal in Bunschoten afgerond. Tijdens de opgraving zijn meer dan 10 haardkuilen aangetroffen, die allemaal uit het Mesolithicum (9000 - 5000 v. Chr.) dateren. De kuilen lagen allemaal los van elkaar; geen van de kuilen doorsneed een andere kuil. Op de bodem van de kuilen lag een laag met brokken houtskool, die door een laag (dek)zand waren afgedekt (zie foto). Waarschijnlijk zijn de kuilen na gebruik open blijven liggen en geleidelijk met zand dicht gestoven. In de kuilen zijn geen vondsten aangetroffen, met uitzondering van één (bewerkt) stukje vuursteen. 

Tijdens het aanleggen van de verschillende werkputten zijn wel meer vuursteenvondsten gedaan. Deze vondsten bevonden zich veelal in de B-horizont van een podzolbodem, die gedeeltelijk op het terrein bewaard was gebleven. Een podzolbodem is een bodemsoort die uit verschillende lagen (horizonten) bestaat, waarbij de B-horizont, de zogenaamde inspoelingslaag, de voorlaatste laag is. 

De vondst van de vuurstenen en de verschillende haardkuilen tonen aan dat het perceel aan de Burgwal gedurende een langere periode in het Mesolithicum in gebruik is geweest. Wat de mensen precies op deze locatie deden is vooralsnog niet duidelijk. We hopen dat de vondsten ons meer vertellen over deze plek als ze worden onderzocht door experts.

Behalve de vondsten uit het Mesolithicum werden sporen gevonden die laten zien dat het terrein vanaf het einde van de 13de eeuw, begin 14de eeuw, opnieuw in gebruik werd genomen. Dit gebruik strekte zich uit tot vandaag de dag. Deze sporen omvatten paalsporen van structuren zoals hooibergen en ook verschillende waterputten, waarvan er meer dan 5 zijn opgegraven. Deze waterputten (zie foto) lijken te dateren van de 14de tot en met de 19de eeuw. De vondsten uit deze putten zullen helpen om de periodes van gebruik nauwkeuriger te dateren en het volledige archeologische verhaal van dit terrein aan te vullen.

woensdag 22 november 2023

Maak het stemmen nog leuker!

 Ga je vandaag stemmen bij een van de stembureaus in de binnenstad? Kom dan ook even bij ons langs in het Archeologisch Centrum (Westsingel 46). Tussen 14:00 en 16:30 uur kan je een kijkje nemen in onze werkruimtes, archeologische vondsten bewonderen in onze expositieruimte en de archeologen het hemd van het lijf vragen. Maak het stemmen nog leuker; kom ook even bij ons langs. Tot vanmiddag! 

donderdag 16 november 2023

Opgraving Burgwal in Bunschoten

Op de hoek van de Dorpsstraat met de Burgwal heeft een tankstation gestaan. Na de opgraving zullen hier enkele woningen worden gebouwd. Deze week wordt de opgraving afgerond. 

Op de eerste dag van de opgraving werd al vuursteen gevonden. Dat werd waarschijnlijk gebruikt door de jager-verzamelaars die hier van 9000 tot 5000 voor Christus door het gebied trokken en misschien tijdelijk op deze plek hebben gewoond. Inmiddels heeft deze opgraving voor de nodige publiciteit gezorgd.


Er staat ook een filmpje op TikTok. Daarin is goed te zien dat de opgraafploeg het niet gemakkelijk heeft: het regent bijna iedere dag en er staan grote plassen. De storm van twee weken geleden maakte het helemaal onmogelijk om aan het werk te gaan. 

vrijdag 3 november 2023

Vondst van de Maand november: uitgezocht tot op de bodem

In 2009 vonden wij in de kelder van Lievevrouwestraat 12 een vat. Dat vat was in de bodem van de kelder ingegraven. Waarom? Omdat de inhoud dan lekker koel bleef!

De bodem van het vat was nog in goede staat en is na de opgraving geconserveerd. In het hout is een bijzonder brandmerk te zien: een soort schaar. We hebben het tot op de bodem uitgezocht, maar weten helaas (nog) niet wat dit merkteken betekent en wie het heeft aangebracht: de kuiper, de keurmeester, de eigenaar? Ben je benieuwd naar onze speurtocht? Download dan het informatieblad.donderdag 2 november 2023

Rapport af: bureauonderzoek De Nieuwe Stad

Langs de Kleine Koppel ligt het Oliemolenkwartier, dat wordt omgevormd tot de Nieuwe Stad: een nieuwe plek voor wonen, werken en recreatie. Het gebied is ingericht in 'kamers': de te ontwikkelen locaties. Tijdens de gebiedstransformatie wordt het historische en industriële karakter zoveel mogelijk behouden.

 Daarbij moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met archeologie. Wij hebben daarom onderzocht op welke plekken mogelijk nog archeologische sporen aanwezig zijn. Er is daarbij goed gekeken naar de geschiedenis van het gebied: waar is vroeger gebouwd en waarvoor werden de gronden gebruikt. En er is natuurlijk ook rekening gehouden met de plekken waar de vervuilde bodem is gesaneerd. Voor een groot deel van het gebied is er een middelhoge archeologische verwachting op sporen en vondsten uit de Middeleeuwen en een hoge verwachting op sporen en vondsten uit de Nieuwe Tijd. Hier moet bij toekomstige ontwikkelingen een archeologisch onderzoek in de vorm van een proefsleuven plaatsvinden. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 134.

vrijdag 27 oktober 2023

Schatkist (deel II) 
Vorige week begonnen we vol enthousiasme met het couperen van het crematiegraf. Nu we de helft van het graf er uit hebben gehaald, blijkt dat alleen de onderste 10 cm van het graf bewaard is gebleven. Dat is jammer, want daarmee is de kans op bijzondere vondsten zoals een urn of metalen grafgiften een stuk kleiner. Maar ook zonder zulke goodies blijft dit graf een belangrijke vondst. Wij gaan even enthousiast als voorheen door met het uitgraven. Hierbij verzamelen we alle stukjes verbrand bot. Dat kunnen we laten analyseren en wie weet komen we dan nog het een en ander te weten over de persoon die hier is gecremeerd. Maar ook om te bepalen hoe oud het graf is aan de hand van een koolstofdatering, komt het verbrand bot goed van pas.

vrijdag 20 oktober 2023

15 seconds of fame

Afgelopen woensdag (18 oktober) was in een aflevering van de populaire serie Oogappels te zien dat Lieke voor haar studie Archeologie meehielp bij een opgraving. Omdat de gehele serie in en rond Amersfoort wordt opgenomen, werd voor de opname van deze scene contact met ons opgenomen. Of wij een geschikte locatie hadden? Nu was het toeval dat we net klaar waren met onze opgraving aan de Leusderweg 320. Daar mochten ze komen filmen hoe Lieke daar een mooi potje vindt.
Helaas is tijdens het echte onderzoek gebleken dat het gehele terrein niet al te lang geleden zwaar over de kop is gegaan en was onze enige vondst een (lege) waterput uit 1400 tot 1800. Dat potje is dus niet van ons...

Leuk om op zo'n manier een beetje reclame te kunnen maken voor ons mooie vak. En ook archeologiebedrijf RAAP bedankt voor de hulp.

Kijk hier de betreffende aflevering: de opgraving zie je bijvoorbeeld op 10:10.

Enne... Lieke? Als je stage wilt lopen bij ons, ben je altijd welkom!