woensdag 20 juni 2018

Vondst van de Maand juni

Tja, we kunnen voor de eerste vondst van de maand in ons nieuwe pand toch niet iets anders kiezen dan het meisje waar de opening van ons pand en de daarop volgende open dag om draaide?

Aagje, het Amersfoortse meisje uit de 17de eeuw.reconstructiekopie


DSC00338


Vondst van de Maand
De Amersfoortse stadsarcheologen doen voortdurend leuke vondsten. Inmiddels beschikken ze over een hele verzameling voorwerpen waar vaak de mooiste, gekste en spannendste verhalen aan vast zitten. Verhalen die niet verloren mogen gaan. Om méér mensen hiervan te laten meegenieten, wordt iedere maand een bijzondere, grappige of actuele vondst uitgekozen tot 'Vondst van de Maand'. Het voorwerp krijgt een aparte plek in de expositie en het bijbehorende verhaal wordt door de medewerkers van het Centrum voor Archeologie verteld.


Kom langs
Het Centrum voor Archeologie aan de Westsingel 46 te Amersfoort is elke woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amersfoort, voor iedereen die houdt van archeologie en voor iedereen die vragen heeft over eigen vondsten uit achtertuin, buurt of vakantie. In het pand is naast de 'Vondst van de Maand' en de expositie van vele andere voorwerpen uit de Amersfoortse bodem ook een deel van de binnenwerkzaamheden, zoals restauratie en conservering, permanent voor het publiek zichtbaar gemaakt. Toegang is gratis.

maandag 18 juni 2018

Open-dag-drukte

De dag na onze officiële opening: Open dag!

Vanaf 11 uur stonden onze deuren open en menigeen heeft de weg naar ons nieuwe pand gevonden. De speed-lezingen werden goed bezocht, de rondleidingen door het pand waren zeer in trek en de kinderactiviteiten bijzonder geslaagd. Er werd druk getekend en gepuzzeld, gekleurd en geknipt en een enkeling waagde zich aan een gezichtsreconstructie.


 


woensdag 13 juni 2018

Centrum voor Archeologie officieel geopend

Dinsdag 12 juni om 15:30 was het zover: burgemeester Lucal Bolsius overhandigde aan Aagje, het Amersfoortse meisje uit de 17de eeuw, de sleutels van haar - en ons - nieuwe onderkomen.

Samen met alle genodigden betraden zij het pand aan de Westsingel 46 en openden daarmee de nieuwe huisvesting van het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort.

 


vrijdag 8 juni 2018

Wil jij zelf een keer tegeltjes maken?

kom dan op woensdag 13 juni naar onze Open Dag.

of ga je liever kralenkettingen knutselen, een gezicht reconstrueren of middeleeuwse spelletjes doen? Dat kan ook. En nog veel meer! (kijk hier voor het hele programma)

Open dag

woensdag 13 juni 11:00 -17:00

Centrum voor Archeologie 

Westsingel 46
3811 BB Amersfoort
033-463 7797

donderdag 7 juni 2018

CSI - Wil jij zelf eens proberen een gezicht te maken?

kom dan op woensdag 13 juni naar onze Open Dag.
Er ligt een schedel voor je klaar en klei. Boetseren maar!

of ga je liever kralenkettingen knutselen, tegeltjes maken of middeleeuwse spelletjes doen? Dat kan ook. En nog veel meer! (kijk hier voor het hele programma)

Open dag

woensdag 13 juni 11:00 -17:00

Centrum voor Archeologie 

Westsingel 46
3811 BB Amersfoort
033-463 7797

woensdag 6 juni 2018

Zin om een keertje mee te puzzelen?

kom dan op woensdag 13 juni naar onze Open Dag.
er liggen allemaal aardewerkscherven op je te wachten...

of ga je liever kralenkettingen knutselen, tegeltjes maken of middeleeuwse spelletjes doen? Dat kan ook. En nog veel meer! (kijk hier voor het hele programma)

Open dag

woensdag 13 juni 11:00 -17:00

Centrum voor Archeologie 

Westsingel 46
3811 BB Amersfoort
033-463 7797

donderdag 31 mei 2018

13 juni opendag bij de stadsarcheologenNieuwsgierig naar Aagje?
kom dan naar de OPEN DAG bij de stadsarcheologen
Woensdag 13 juni 11-17 uur
 
Centrum voor Archeologie,
Westsingel 46 te Amersfoort
 
'Aagje' woonde in Amersfoort in de 17de eeuw. Zij lag begraven op het kerkhofje bij de Sint Rochuskapel op het hofje Armen de Poth, waar pestlijders werden verzorgd. Ook Aagje is wellicht gestorven aan de pest, zij was pas circa 25 jaar.

Enige jaren geleden is zij tijdens een opgraving gevonden door de Amersfoortse stadsarcheologen. Via gezichtsreconstructie is zij tot ‘leven’gekomen en bij het Centrum voor Archeologie te zien.


Een dag na de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de stadsarcheologen van Amersfoort stellen zij het Centrum voor Archeologie open voor alle geïnteresseerden.


Jong en oud is gedurende de hele dag (11:00 - 17:00) welkom de nieuwe werkplaats en het open depot te bezoeken. Praat met archeologen en vrijwilligers over vondsten, restauratietechnieken en archeologisch onderzoek in Amersfoort. Puzzel met scherven een oude pot in elkaar en voel je archeoloog! Pik één van de korte lezingen mee of bezoek ze allemaal.Toegang is gratis.Programma voor jong en oud:
doorlopend tussen 11:00 en 17:00


korte lezingen over:
- archeoloog Timo d'Hollosy vertelt over de opgraving en reconstructie van Aagje;
- archeoloog Francien Snieder bespreekt de pest in Amersfoort;
- archeoloog Maarten van Dijk vertelt over eten in de 17de eeuw,

rondleidingen door de expositie en werkruimte met uitleg over de vondsten en diverse archeologische werkzaamheden door de archeologen, medewerkers en specialisten van het Centrum voor Archeologie,     

workshops voor kinderen:
- puzzelen aan scherven;
- middeleeuwse kralenketting maken;
- 17de – eeuwse spelletjes;
- delfsblauwe tegeltjes maken;
- reconstrueren van een gezicht op plastic schedel;


Centrum voor Archeologie

Westsingel 46
3811 BB Amersfoort
033 - 463 77 97


donderdag 26 april 2018

Nijkerk maakt voortaan gebruik van diensten Centrum voor Archeologie

Wie activiteiten wil verrichten waarbij verstoring van de bodem plaatsvindt, zoals bouw- of graafwerkzaamheden, moet rekening houden met de gevolgen voor archeologische waarden. De regels hiervoor zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

Het Centrum voor Archeologie is vanaf nu in de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt voor initiatiefnemers om te bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is en zo ja, welk type. Tijdig overleg hierover kan veel tijd en kosten schelen. Door de archeologen van CAR in te schakelen, verwacht de gemeente Nijkerk initiatiefnemers sneller en adequater te kunnen helpen bij het afhandelen van de archeologische aspecten van omgevings-vergunningen. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, die op 23 april 2018 in Museum Nijkerk is ondertekend door wethouder Marly Klein en een vertegenwoordiger van CAR.

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Marly Klein

Archeoloog Milo Verhamme: “Het CAR heeft ruim 30 jaar ervaring met archeologisch onderzoek. Als team binnen de gemeente Amersfoort kennen we zowel het beleid, als alle praktische zaken die er komen kijken bij de uitvoering van onderzoek. We weten dus precies wat een inwoner nodig heeft om snel door te kunnen met zijn planning. Aangezien we geen commercieel oogmerk hebben, blijft er grip op de kosten van een eventueel onderzoek. En onze advisering in het voortraject kost bovendien niets. Dus het loont om ons tijdig te benaderen voor advies.”

De gemeente Amersfoort zorgt ervoor dat het Centrum voor Archeologie voldoende capaciteit heeft om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken termijnen. Er wordt daarbij gewerkt volgens de kwaliteitseisen van de Erfgoedwet. De overeenkomst tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort wordt in principe aangegaan voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2018. Met de samenwerking treedt Nijkerk in de voetsporen van buurgemeenten Bunschoten en Leusden, die al langer met het Centrum voor Archeologie samenwerken.

woensdag 25 april 2018

woensdag 13 juni: OPEN DAG bij de stadsarcheologen


OPEN DAG bij de stadsarcheologen
 
Woensdag 13 juni 11-17 uur
 
Centrum voor Archeologie,
Westsingel 46
 
Een dag na de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de stadsarcheologen van Amersfoort stellen zij het Centrum voor Archeologie open voor alle geïnteresseerden.

Jong en oud is gedurende de hele dag (11:00 - 17:00) welkom de nieuwe werkplaats en het open depot te bezoeken. Praat met archeologen en vrijwilligers over vondsten, restauratietechnieken en archeologisch onderzoek in Amersfoort. Puzzel met scherven een oude pot in elkaar en voel je archeoloog! Pik één van de korte lezingen mee of bezoek ze allemaal.

Het volledige programma zal over enkele weken bekend zijn. Dus houd scheplog goed in de gaten.


dinsdag 24 april 2018

Groot, groter, grootst

De opgraving ligt er weer mooi bij. We hebben in geen tijden meer zo'n groot vlak kunnen openleggen. Ruim 1500 sporen en still counting....