woensdag 25 april 2018

woensdag 13 juni: OPEN DAG bij de stadsarcheologen


OPEN DAG bij de stadsarcheologen
 
Woensdag 13 juni 11-17 uur
 
Centrum voor Archeologie,
Westsingel 46
 
Een dag na de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de stadsarcheologen van Amersfoort stellen zij het Centrum voor Archeologie open voor alle geïnteresseerden.

Jong en oud is gedurende de hele dag (11:00 - 17:00) welkom de nieuwe werkplaats en het open depot te bezoeken. Praat met archeologen en vrijwilligers over vondsten, restauratietechnieken en archeologisch onderzoek in Amersfoort. Puzzel met scherven een oude pot in elkaar en voel je archeoloog! Pik één van de korte lezingen mee of bezoek ze allemaal.

Het volledige programma zal over enkele weken bekend zijn. Dus houd scheplog goed in de gaten.


dinsdag 24 april 2018

Groot, groter, grootst

De opgraving ligt er weer mooi bij. We hebben in geen tijden meer zo'n groot vlak kunnen openleggen. Ruim 1500 sporen en still counting....maandag 23 april 2018

Samenwerkingscontract CAR & Nijkerk getekend!

De gemeente Nijkerk gaat gebruikmaken van de diensten van het Centrum voor Archeologie (CAR) van de gemeente Amersfoort.


Dit is vastgelegd in een overeenkomst, die vandaag in Museum Nijkerk is ondertekend door wethouder Marly Klein en vertegenwoordigers van CAR. Het Centrum voor Archeologie is vanaf nu in de gemeente Nijkerk het aanspreekpunt voor initiatiefnemers om te bepalen of er archeologisch onderzoek nodig is en zo ja, welk type. Tijdig overleg hierover kan veel tijd en kosten schelen. Door de archeologen van CAR in te schakelen, verwacht de gemeente Nijkerk initiatiefnemers sneller en adequater te kunnen helpen bij het afhandelen van de archeologische aspecten van omgevings-vergunningen.


Archeoloog Milo Verhamme: “Het CAR heeft ruim 30 jaar ervaring met archeologisch onderzoek. Als team binnen de gemeente Amersfoort kennen we zowel het beleid, als alle praktische zaken die er komen kijken bij de uitvoering van onderzoek. We weten dus precies wat een inwoner nodig heeft om snel door te kunnen met zijn planning. Aangezien we geen commercieel oogmerk hebben, blijft er grip op de kosten van een eventueel onderzoek. En onze advisering in het voortraject kost bovendien niets. Dus het loont om ons tijdig te benaderen voor advies.”


De gemeente Amersfoort zorgt ervoor dat het Centrum voor Archeologie voldoende capaciteit heeft om de afgesproken taken uit te voeren binnen de afgesproken termijnen. Er wordt daarbij gewerkt volgens de kwaliteitseisen van de Erfgoedwet. De overeenkomst tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort wordt in principe aangegaan voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2018. Met de samenwerking treedt Nijkerk in de voetsporen van buurgemeenten Bunschoten en Leusden, die al langer met het Centrum voor Archeologie samenwerken.


https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/108498/nijkerk-maakt-gebruik-diensten-centrum-archeologie/

zaterdag 21 april 2018

Zeer geslaagd!

Wij hebben zelf erg genoten van de STAA-avond en waren gelukkig niet de enige; ook het 100-koppige publiek was vol lof.


(openingsvideo van de Burgemeester)

"Hoi archeologen, even een mailtje om te bedanken voor jullie interessante archeologieshow van afgelopen vrijdag. Ik heb genoten van de verhalen (wat weet ik toch weinig over Amersfoort) maar zeker ook van jullie nieuwe ruimte: wat een lekker lichte en ruime plek hebben jullie gekregen. Groetjes; Angelique"
"Geachte stadsarcheologen. Wat een fantastische avond hebben jullie ons voorgeschoteld met de vele korte en uitmuntende lezingen en het bezoek aan jullie nieuwe werkruimte. In een woord: prachtig. W&H (Amersfoort)"
 "Wat is jullie werkruimte en expositie prachtig geworden - Piet"maandag 26 maart 2018

4de STAA-Avond van de Amersfoortse Archeologie

Binnenkort is het weer zover:


4de STAA-Avond van de Amersfoortse Archeologie
Vrijdagavond 20 april 2018, 20:00 – 22:30 uur

De Stichting Archeologie Amersfoort (STAA) werkt nauw samen met het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort. Die samenwerking leidt voor de vierde maal tot een bijzondere, archeologische avond waarop Amersfoortse archeologen vanuit hun eigen ervaring, kennis en vakgebied zullen vertellen over oud en nieuw onderzoek, top- en bodemvondsten, bijzondere verhalen en opgravingsresultaten en alles wat hen verder zoal bezig houdt binnen de archeologie van Amersfoort.

Het Centrum voor Archeologie is onlangs verhuisd naar Westsingel 46, aangrenzend aan de Observant. U kunt op deze STAA-avond de nieuwe expositieruimte en werkplaats van het Centrum voor Archeologie bekijken. Er is tevens gelegenheid om de personen achter de stichting en het Centrum te ontmoeten en - onder het genot van een drankje - met hen van gedachten te wisselen.

Iedereen met interesse voor de geschiedenis en archeologie van Amersfoort is op vrijdagavond 20 april 2018 welkom in de Schutterzaal van stadscafé de Observant (Stadhuisplein 7, Amersfoort), vanaf 19:30. Het programma start om 20:00 en zal omstreeks 22.30 uur zijn afgelopen. Aan deelname van de avond zijn géén kosten verbonden!

Maar: in verband met een beperkt aantal plaatsen, is het van belang dat u tijdig kaarten reserveert bij de STAA want: vol is vol. Kaarten reserveert u door een e-mail te sturen naar
info@stichtingarcheologieamersfoort.nl met vermelding van uw naam, het aantal gewenste toegangskaarten en of u STAA-donateur bent, want STAA-donateurs gaan voor. Bellen kan ook: 033-4637797 (alleen tijdens kantooruren).

NB: u heeft uitsluitend toegang tot de avond als uw reservering is bevestigd.
De bevestiging ontvangt u uiterlijk een week vantevoren.

vrijdag 23 maart 2018

Boekje Soest in de midden steentijd

 Collega-archeoloog Milo Verhamme heeft samen met Karen Groenedijk van de gemeente Soest een prachtig boekje gemaakt over de enorme steentijdopgraving op het Jan Wolkershof aan de Staringlaan in Soest in 2015. Ze zijn er heel goed in geslaag het grote verhaal over 2000 jaar bewoning en 63.451 vuursteenvondsten uit de middensteentijd om te zetten in een fijn klein en leesbaar boekje waarin alle archeologische ontdekkingen (o.a. een hutstructuur uit het mesolithicum!) haarfijn worden uitgelegd.

Mensen die belangstelling hebben voor hetboekje, kunnen gratis een exemplaar ophalen bij de receptie in het gemeentehuis van de Gemeente Soest.


woensdag 7 maart 2018

Oudste vondst ooit gedaan in de binnenstad van AmersfoortDe Boldershof was misschien nooit een erg bekende locatie in Amersfoort, maar sinds de afgelopen weken staat deze plek bij de Bloemendalsestraat veel in de belangstelling vanwege het archeologisch onderzoek dat we daar uitvoeren.

Interessante vondsten, zoals bewoningssporen uit de 12de eeuw (waaronder een echte boomstamwaterput), kuipen van textiel- of leernijverheid en kelders uit de 18e en 19e eeuw zijn hierbij aan het licht gekomen. Dit zijn archeologische resten die elders in de stad ook wel worden aangetroffen.

Gisteren is bij de opgraving echter een heel zeldzame vondst gedaan: het betreft een stuk vuursteen, dat zo’n 12.000 jaar geleden door een mens is bewerkt. Het is uit de tijd dat de laatste IJstijd op z’n retour was, maar het was hier nog wel erg koud. Zomer's trokken door dit gebied rendierjagers als nomaden achter hun kuddes aan. Het vuursteen is bewerkt tot een “spits”, die, bevestigd op een houten schacht, diende als speer en werd gebruikt in de jacht. De spits van de Boldershof is echter niet gebruikt, want de spits is niet goed gelukt. Tijdens het bewerken is er iets mis gegaan waardoor het vuurstenen voorwerp niet de juiste vorm kreeg om mee verder te werken. De maker heeft de mislukte spits als waardeloos stuk vuursteen weggegooid. En wij hebben het duizenden jaren later weer teruggevonden. Het is ook meteen de oudste archeologische vondst uit de binnenstad van Amersfoort. Het geeft aan dat hier op deze relatief hoge plek op de Boldershof, op de hoogte van Bloemendal, al 12.000 jaar geleden door mensen bezocht is. 

Één keer eerder is door de Amersfoortse archeologen zo’n heel oud stuk vuursteen gevonden: vlakbij boerderij Sneul in Nieuwland, eveneens een hoogte in het landschap. Maar nog nooit eerder was dat het geval in de binnenstad van Amersfoort.maandag 5 maart 2018

Nieuwsgierig?

Hoewel we nog niet officieel open zijn, kun je vanaf deze woensdag weer bij ons komen kijken op de woensdagmiddag. Ben je nieuwsgierig naar onze nieuwe huisvesting en vind je het niet erg om door een paar onuitgepakte verhuisdozen heen te kijken en tijdelijke tl-bakken voor lief te nemen, dan ben je vanaf vandaag op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 welkom op ons nieuwe adres aan de Westsingel 46.

dinsdag 27 februari 2018


Winters weer, het is leuk als je ervan kunt genieten! Maar werk je als archeoloog buiten dan kan het erg lastig zijn. Omdat bevroren sporen, ijspegels aan het gereedschap en onderkoelde archeologen niet bevorderlijk zijn voor de archeologie (en het personeel !) wordt de opgraving aan de Boldershof een week opgeschort. Voorlopig zijn de archeologen op een warm kantoor terug te vinden!

vrijdag 16 februari 2018

Ploeteren in het Hogekwartier

De afgelopen weken is er in de media en op scheplog veel aandacht geweest voor de opgraving bij de Boldershof. In dezelfde periode doen we echter ook onderzoek op een hele andere locatie; in de toekomstige wijk Hogekwartier, langs de Hogeweg. Het is daar letterlijk ploeteren; het terrein is hobbelig, nat, modderig en vol met boomstronken en wortels, maar de opgravingsploeg heeft dapper doorgewerkt. En dan hebben we het nog niet eens over de kou!


Maar al deze moeite is niet voor niets; naar het nu lijkt beginnen de eerste archeologische sporen op te duiken. Volgende week hopen we meer duidelijkheid te krijgen over wat we aan het vinden zijn......