vrijdag 3 februari 2023

Rapport af: Grafheuvel Lichtenberg

In 1954 is onder leiding van Modderman een van de grafheuvels op de Amersfoortse Berg opgegraven. Bij de opgraving in 2021 door archeologisch bedrijf Archol bleek dat de heuvel sterk verstoord is en niet meer behoudenswaardig. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de grafheuvel van de monumentenlijst afgevoerd.De heuvel was opgebouwd uit plaggen en dateert tussen het Laat-Neolithicum en de IJzertijd (2850-500 voor Chr.). De grafheuvel heeft dus een lange gebruiksduur gekend. Het oorspronkelijke centrale graf is niet gevonden. Wel zijn vier bijzettingen in de vorm van crematieresten in urnen aangetroffen. De urnen dateren uit de Vroege IJzertijd (800-500 voor Chr.). 

Verder lezen? Download dan het rapport van Archol

woensdag 1 februari 2023

Vondst van de Maand: Smeedijzeren puthaak

Tijdens het opnieuw bekijken van de metalen vondsten die we hebben opgegraven sinds onze oprichting bijna 40 jaar geleden, kwam onze metaalspecialist bijzonder vondst tegen.


Het blijkt een puthaak te zijn. Een ijzeren haak die aan een hefboom was bevestigd. Aan de onderkant kon een emmer gehangen worden die in een waterput kon worden neergelaten. De puthaak is in 1995 gevonden bij de opgraving ter hoogte van een gesloopte boerderij aan de Nieuwlandseweg 2. 


En deze maand is de puthaak Vondst van de Maand. U kunt deze vondst, en al onze andere vondsten, komen bekijken op woensdagmiddagen en vrijdagmiddagen van 14:00 tot 16:30, bij het Centrum voor Archeologie aan de Westsingel 46. Verder lezen? Download dan het informatieblad.

maandag 16 januari 2023

Onze expo is nu ook op vrijdagmiddag open

Onze expositieruimte is vanaf vorige week ook op vrijdagmiddag open. Wil je meer weten over ons werk en over wat we allemaal vinden? Of ben je nieuwsgierig naar Aagje en haar verhaal? Dan kun je voortaan ook vrijdagmiddag terecht bij het Centrum voor Archeologie. 

De expositieruimte is voor publiek open op:
- woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur;
- vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur.

Ons adres is Westsingel 46. Meer informatie vind je op onze websitewoensdag 11 januari 2023

Rapport af: Henry Dunantstraat

Voor de komende maanden staan verschillende opgravingen in de planning. Maar voor we weer naar buiten gaan, moeten er nog wat rapporten afgerond worden. Een daarvan is het rapport van de aanleg begin 2021 van twee proefsleuven op de plek van het voormalige grasveldje in de Henry Dunantstraat. Er echter geen sporen of vondsten aangetroffen. 

Verder lezen? Download CAR-rapport 128.
maandag 19 december 2022

We zijn gesloten

Onze expo is tijdens de kerstvakantie gesloten. Dus zowel op woensdag 28 december als op 4 januari.


Extra opening op vrijdagmiddag
Daarna kan je onze expo zowel op woensdagmiddag als op vrijdagmiddag bezoeken. Beide dagen van 14.00 – 16:30 uur.

Vondst van de Maand
De klokbeker en andere grafvondsten die in december Vondst van de Maand zijn, zijn ook in januari nog te zien. 

woensdag 14 december 2022

Rapport af: Meridiaan 14

In juli 2021 hebben de stadsarcheologen twee kleine proefsleuven aangelegd op de locatie van de voormalige Vreekamp-garage op de hoek van de Meridiaan met de Keerkring. Er konden hier sporen verwacht worden de Voorste Wetering, de Liniedijk uit de 18de eeuw en de vuilstort uit het begin van de 20ste eeuw. Deze zijn echter niet aangetroffen. Er zijn wel resten van een bouwvoor en ploegsporen aangetroffen (zie foto). Deze vormen samen één vindplaats: bouwland uit de 18de-20ste eeuw. Deze sporen zijn niet behoudenswaardig. Verder lezen? Download dan het rapport


vrijdag 9 december 2022

Jaarboek en Kroniek


Vorige week is het ‘Historisch jaarboek Amersfoort en omstreken 2022’ verschenen. Daarin staat een artikel van stadsarcheoloog Francien Snieder en Eric Drenth (materiaalspecialist bij BAAC) over de opgraving aan de Nieuwlandseweg 35, waar grafvondsten uit de Klokbekercultuur (ca. 2000 voor Chr.) zijn gedaan. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op het recente onderzoek naar de Klokbekercultuur.  De grafvondsten zijn in december en januari op woensdagmiddag als ‘Vondst van de Maand’ bij het Centrum voor Archeologie te bewonderen. 

In het Jaarboek staat ook een artikel van stadsarcheoloog Timo d’Hollosy, die ook bouwhistoricus is. Hij deed uitgebreid onderzoek in het ‘Huis met de paarse ruitjes’ aan de Zuidsingel. Dit ‘Huis van Cohen’ vormt het moederhuis van het klooster. Sinds 2020 is ontwikkelaar Schipper Bosch eigenaar van het hele complex, met de bedoeling er woningen en appartementen in te realiseren. Het bouwhistorisch onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over de invulling van dit bijzondere en waardevolle pand. 


Tenslotte is in het Jaarboek het ‘Jaaroverzicht Archeologie 2021’ opgenomen. Daarin zijn onder andere korte verslagen opgenomen van de archeologische onderzoeken de we in 2021 hebben uitgevoerd. Verder lezen? Download het Jaaroverzicht


Het Jaarboek is onder andere te koop in de webshop van de Stichting Flehite Publicaties en bij boekhandel Veenendaal in de Langestraat. 

Vorige week is ook het decembernummer van het tijdschrift de Kroniek verschenen. Daarin staat een artikel van onze vrijwilliger Jos Wielders over een klankbord van een klepper: ‘een smalle eikenhouten plank, aan de uiteinden breder dan halverwege, met een vierkant gat in het midden. Lang geleden werd het tijdens een opgraving gevonden in een Amersfoortse beerput aan de Valkestraat’. Verder lezen? Download het artikel.

woensdag 7 december 2022

Proefsleuven Magelhaenstraat

Deze week doen de stadsarcheologen een onderzoek aan de Magelhaenstraat (vlakbij het Neptunusplein). In een van de proefsleuven hebben ze een deel van een tabaksschuur blootgelegd. Binnenkort hopen ze de hele schuur en omgeving verder te onderzoeken. Ze troffen in een van de proefsleuven ook de oude Lageweg aan. Hierin waren onderin nog karresporen zichtbaar!Ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw was tabak nog populair, zo blijft uit een van de vondsten . . .donderdag 1 december 2022

Vondst van de Maand: grafvondst met klokbeker

Op een winderige dag in het voorjaar van 1997 werd door de stadsarcheologen aan de Nieuwlandseweg een vrijwel complete klokbeker gevonden. Naast de beker bevonden zich ‑op enkele centimeters er vandaan- bijgiften, zoals een barnstenen hanger, vuurmakers van vuursteen en een vuurstenen schrabber. Deze vondsten vormde dit de inventaris van een graf uit de late steentijd (ongeveer 4000 jaar geleden).


In het ‘Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken’ staat dit jaar een artikel van Francien Snieder en Erik Drenth over deze vondsten.

Verder lezen? Download dan het informatieblad.donderdag 17 november 2022

Rapport Trapeziumlocatie en Gaslaan blok 5

De bodemopbouw op de Trapeziumlocatie is aan de hand van 6 verkennende boringen in kaart gebracht. Hieruit bleek dat een deel van het plangebied diep verstoord is. Maar ook dat er delen zijn, waar de E- en B-horizont en/of top van de C-horizont nog intact zijn. Er dient is nader archeologisch onderzoek nodig naar de aan- of afwezigheid van resten uit de Steentijd. Het terrein aan de Gaslaan kon (nog) niet onderzocht worden. Verder lezen? Download CAR-rapport 125