woensdag 22 november 2023

Maak het stemmen nog leuker!

 Ga je vandaag stemmen bij een van de stembureaus in de binnenstad? Kom dan ook even bij ons langs in het Archeologisch Centrum (Westsingel 46). Tussen 14:00 en 16:30 uur kan je een kijkje nemen in onze werkruimtes, archeologische vondsten bewonderen in onze expositieruimte en de archeologen het hemd van het lijf vragen. Maak het stemmen nog leuker; kom ook even bij ons langs. Tot vanmiddag! 

donderdag 16 november 2023

Opgraving Burgwal in Bunschoten

Op de hoek van de Dorpsstraat met de Burgwal heeft een tankstation gestaan. Na de opgraving zullen hier enkele woningen worden gebouwd. Deze week wordt de opgraving afgerond. 

Op de eerste dag van de opgraving werd al vuursteen gevonden. Dat werd waarschijnlijk gebruikt door de jager-verzamelaars die hier van 9000 tot 5000 voor Christus door het gebied trokken en misschien tijdelijk op deze plek hebben gewoond. Inmiddels heeft deze opgraving voor de nodige publiciteit gezorgd.


Er staat ook een filmpje op TikTok. Daarin is goed te zien dat de opgraafploeg het niet gemakkelijk heeft: het regent bijna iedere dag en er staan grote plassen. De storm van twee weken geleden maakte het helemaal onmogelijk om aan het werk te gaan. 

vrijdag 3 november 2023

Vondst van de Maand november: uitgezocht tot op de bodem

In 2009 vonden wij in de kelder van Lievevrouwestraat 12 een vat. Dat vat was in de bodem van de kelder ingegraven. Waarom? Omdat de inhoud dan lekker koel bleef!

De bodem van het vat was nog in goede staat en is na de opgraving geconserveerd. In het hout is een bijzonder brandmerk te zien: een soort schaar. We hebben het tot op de bodem uitgezocht, maar weten helaas (nog) niet wat dit merkteken betekent en wie het heeft aangebracht: de kuiper, de keurmeester, de eigenaar? Ben je benieuwd naar onze speurtocht? Download dan het informatieblad.donderdag 2 november 2023

Rapport af: bureauonderzoek De Nieuwe Stad

Langs de Kleine Koppel ligt het Oliemolenkwartier, dat wordt omgevormd tot de Nieuwe Stad: een nieuwe plek voor wonen, werken en recreatie. Het gebied is ingericht in 'kamers': de te ontwikkelen locaties. Tijdens de gebiedstransformatie wordt het historische en industriële karakter zoveel mogelijk behouden.

 Daarbij moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met archeologie. Wij hebben daarom onderzocht op welke plekken mogelijk nog archeologische sporen aanwezig zijn. Er is daarbij goed gekeken naar de geschiedenis van het gebied: waar is vroeger gebouwd en waarvoor werden de gronden gebruikt. En er is natuurlijk ook rekening gehouden met de plekken waar de vervuilde bodem is gesaneerd. Voor een groot deel van het gebied is er een middelhoge archeologische verwachting op sporen en vondsten uit de Middeleeuwen en een hoge verwachting op sporen en vondsten uit de Nieuwe Tijd. Hier moet bij toekomstige ontwikkelingen een archeologisch onderzoek in de vorm van een proefsleuven plaatsvinden. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 134.

vrijdag 27 oktober 2023

Schatkist (deel II) 
Vorige week begonnen we vol enthousiasme met het couperen van het crematiegraf. Nu we de helft van het graf er uit hebben gehaald, blijkt dat alleen de onderste 10 cm van het graf bewaard is gebleven. Dat is jammer, want daarmee is de kans op bijzondere vondsten zoals een urn of metalen grafgiften een stuk kleiner. Maar ook zonder zulke goodies blijft dit graf een belangrijke vondst. Wij gaan even enthousiast als voorheen door met het uitgraven. Hierbij verzamelen we alle stukjes verbrand bot. Dat kunnen we laten analyseren en wie weet komen we dan nog het een en ander te weten over de persoon die hier is gecremeerd. Maar ook om te bepalen hoe oud het graf is aan de hand van een koolstofdatering, komt het verbrand bot goed van pas.

vrijdag 20 oktober 2023

15 seconds of fame

Afgelopen woensdag (18 oktober) was in een aflevering van de populaire serie Oogappels te zien dat Lieke voor haar studie Archeologie meehielp bij een opgraving. Omdat de gehele serie in en rond Amersfoort wordt opgenomen, werd voor de opname van deze scene contact met ons opgenomen. Of wij een geschikte locatie hadden? Nu was het toeval dat we net klaar waren met onze opgraving aan de Leusderweg 320. Daar mochten ze komen filmen hoe Lieke daar een mooi potje vindt.
Helaas is tijdens het echte onderzoek gebleken dat het gehele terrein niet al te lang geleden zwaar over de kop is gegaan en was onze enige vondst een (lege) waterput uit 1400 tot 1800. Dat potje is dus niet van ons...

Leuk om op zo'n manier een beetje reclame te kunnen maken voor ons mooie vak. En ook archeologiebedrijf RAAP bedankt voor de hulp.

Kijk hier de betreffende aflevering: de opgraving zie je bijvoorbeeld op 10:10.

Enne... Lieke? Als je stage wilt lopen bij ons, ben je altijd welkom! 

maandag 16 oktober 2023

Schatkist

De afgelopen maanden stond er een grote houten kist in het Centrum voor Archeologie, met daarin een duizenden jaren oud crematiegraf. Dit graf is gevonden tijdens de opgraving aan de Leusderweg; toen is besloten om het graf 'en bloc' te lichten zodat het op kantoor rustig onderzocht kan worden.

Deze week hebben we de kist geopend. Eerst is het graf voorzichtig van de bovenkant schoongeborsteld, zodat de verschillende vullingen goed zichtbaar werden. Daarna is een kwart van het graf voorzichtig uitgelepeld, om het graf ook in doorsnede te kunnen onderzoeken. Daarbij vonden we al veel stukjes verbrand bot (crematieresten) en wat houtskool.
De komende week gaan we aan de slag met het volgende kwart van het graf en komen er hopelijk nog meer vondsten tevoorschijn. Ook hopen we dan meer over de opbouw van het graf te weten te komen.maandag 2 oktober 2023

We hebben vandaag met Team Archeologie een werkbezoek gebracht aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Bedankt Floris van Dijk, voor de indrukwekkende rondleiding en verhalen.


vrijdag 29 september 2023

Vondst van de Maand oktober: een neusstang?

Het was voor de stadsarcheologen jarenlang een raadsel wat voor voorwerp ze in 1991 op De Hof opgegraven hadden. In 2005 gaf Bertus Brokamp het antwoord: het is een neusstang!

In de 14de eeuw was dit voor ridders dé manier om hun neus te beschermen. Met de gaatjes zat de neusstand vast aan een maliënkolder. En met het 'kruis' werd de neusstang aan de helm vastgemaakt. Verder lezen? Download dan het informatieblad.donderdag 14 september 2023

De Kroniek van september

In het nieuwe nummer van tijdschrift de Kroniek staan twee artikelen van de stadsarcheologen. 

Publieksopgraving Leusderweg 249
Itamar de Rooze en Maarten van Dijk schrijven over de opgraving aan de Leusderweg 249 en dan met name over de activiteiten voor omwonenden en ander publiek: de open dag en het meewerken bij het zeven van de een deel van de grond. Beide activiteiten konden op veel belangstelling rekenen. Verder lezen? Download dan het artikel

Park vol vondsten
Timo d'Hollosy schrijft over onze werkzaamheden op het terrein van het voormalige Sint-Elisabethziekenhuis. Daarbij gaat het vooral om het proefsleuvenonderzoek op de helikopterlandingsplaats. Het bleek dat hier zo'n 4000 jaar geleden al mensen woonden! Het bleek mogelijk om het archeologisch bodemarchief te sparen door de plannen voor het nieuwe park Elisabeth Groen aan te passen. Verder lezen? Download dan het artikel