dinsdag 18 februari 2014

Opgraving in Bunschoten-Spakenburg

Volgende week gaat het CAR een proefsleuf onderzoek uitvoeren in Bunschoten-Spakenburg. Op het terrein aan de oude haven stond tot voor kort bebouwing, deze is gesloopt en moet plaatsmaken voor een ondergrondse parkeergarage en een aantal nieuwe woningen en winkels. Het terrein zal door middel van een viertal proefsleuven worden onderzocht, met als doel een beeld te krijgen van de eventuele archeologische sporen en resten die zich hier in de bodem bevinden. Wie weet vinden de archeologen een voorganger van de haven of andere resten die verband houden met de eeuwenoude scheepvaart en visserij van Bunschoten-Spakenburg.

Een aantal winkels voor de sloop.


Het terrein na de sloop en dus vlak voor de opgraving.

donderdag 6 februari 2014

Vernieuwde Scheplog-Vitrine

Het Centrum voor Archeologie viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Daarom alle reden om stil te staan bij de allereerste opgraving aan de Breestraat 23, voormalige Markthal (1984).
Vanaf woensdag zal onze Scheplog-vitrine dan ook in het teken staan van de allereerste vondsten uit onze eerste werkput: Breestraat 23, 1984.

De opening van ons jubileumjaar valt samen met de publicatie van het boek:
Archeologisch Onderzoek De Schammer, Leusden. Te koop bij het Centrum voor Archeologie, Langestraat 11.