vrijdag 22 januari 2010

Het moet niet gekker worden...


Beste archeoloog,

mijn naam is A en ik woon in B. Ik ben al ruim 12 jaar een
verwoed verzamelaar van visitekaartjes met ruim 22.000 kaartjes in mijn
verzameling. Mijn streven voor 2010 is om de rubriek Nederlandse gemeenten
uit te gaan breiden. Uiteraard mag uw gemeente niet ontbreken in mijn
verzameling. Graag zou ik u dan ook willen vragen of u mij kunt/wilt helpen
aan 1 of meerdere visitekaartjes.

maandag 18 januari 2010

Rusthof

Na twee weken graven is de oogst nogal mager; tot dusver hebben we nog helemaal geen vondsten gedaan, en op wat vage sporen na ook nog geen archeologische sporen aangetroffen. Dit betekent echter niet dat er op dit terrein nooit iets is gebeurd: we vinden aanwijzingen dat er in het verleden plaggen zijn gestoken en het terrein flink verstoven is. het kan best wel eens zo zijn dat er archeologische sporen verdwenen zijn. We zijn trouwens nog niet eens op de helft van het proefsleuvenonderzoek, dus wie weet wat er nog tevoorschijn komt.
Bodemkundig is het onderzoek trouwens erg interessant: enkele bodemprofielen laten een min of meer ongestoorde natuurlijke opbouw zien (zie de foto hieronder).

woensdag 13 januari 2010

Sneeuwvlakte - 2

En ook in de Schammer ligt sneeuw.....

dinsdag 12 januari 2010

Sneeuwvlakte

Het winterse weer zorgt niet voor ideale opgravingsomstandigheden, maar wel voor prachtige plaatjes. Hier wat beelden van het proefsleuvenonderzoek bij Rusthof:

vrijdag 8 januari 2010

Pingsdorf!

En de eerste vondsten van 2010 zijn al weer binnen; bij het onderzoek in de Schammer zijn meer paalsporen tevoorschijn gekomen, en scherven van aardewerk. Het aardewerk is beschilderd en kunnen we goed herkennen: het is wat we Pingsdorf-aardewerk noemen. Het werd beschilderd met paarse verf, en dateert uit de 12de eeuw. Die datering is trouwens erg interessant; de oudste Middeleeuwse sporen in de Schammer kwamen tot nu toe uit de 13de eeuw, maar deze vondsten kunnen er wel eens op wijzen dat er ook al in de 12de eeuw mensen woonden. De komende weken hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.

donderdag 7 januari 2010

Schammer

Zoals ik eerder zei zijn we weer aan het graven in de Schammer; niet voor het eerst:

2007 – Onderzoek op de locatie van de hockeyclub
Verspreid over het opgravingsterrein zijn sporen aangetroffen die getuigen van bewoning uit de prehistorie (Bronstijd/ IJzertijd, 2000-50 v. Chr.) en de Late Middeleeuwen (1000-1500 n. Chr.). Het betreft paalsporen, greppels en sloten, (water)kuilen en een enkele waterput. Uit elk van deze periodes zijn reeds meerdere structuren herkend, variërend van boerderijen tot bijgebouwen, waaronder spiekers (opslagschuurtjes) en hooibergen. Hoewel de archeologen nog bezig zijn met het uitwerken van al het verzamelde materiaal, zijn al vijf prehistorische woonerven (boerderijen) en één Middeleeuws erf herkend.


2009 en 2010 – Onderzoek in de rest van het plangebied
Op een viertal locaties is in 2009 onderzoek gedaan middels proefsleuven. Twee locaties konden hierna worden vrijgegeven: er werden hier geen archeologische sporen aangetroffen. De twee overige locaties bleken wel sporen en vondsten op te leveren: het gaat hierbij om een terrein aan de Schammersteeg, aansluitend op het terrein van de hockeyvelden, en om een locatie aan de Horsterweg, bij het Valleikanaal.

Schammersteeg: bewoning uit de Prehistorie en Middeleeuwen
De locatie langs de Schammersteeg bleek vol met sporen uit de Prehistorie en Middeleeuwen te zitten. Dit was geen verrassing: het terrein sluit immers direct aan op de locatie van de hockeyvelden, waarin 2007 al zo veel gevonden was. Het onderzoek is nog maar net afgerond, en de uitwerking van de gegevens moet nog beginnen, maar duidelijk is wel dat we ook hier boerderijen uit de IJzertijd hebben aangetroffen (waarschijnlijk 3 of misschien wel meer). En ook in de Middeleeuwen was het terrein bewoond: een goed bewaarde plattegrond van een boerderij uit de 13de eeuw getuigt hiervan.


Horsterweg – sporen uit de Middeleeuwen
Op de locatie langs de Horsterweg, pal langs het fietspad langs het Valleikanaal wordt op dit moment weer gegraven. In het verleden was dit het stroomgebied van de Modderbeek, en het is dan ook niet verrassend dat we oude beeklopen terugvinden. De beek blijkt rondom een natuurlijke verhoging in het landschap te lopen, en hier vinden we paalsporen uit de Middeleeuwen terug. Wat voor gebouw hier in de Middeleeuwen gestaan heeft weten we nog niet: dit zal tijdens de opgraving moeten blijken.

dinsdag 5 januari 2010

Vorst in de grond?

Het zal je niet ontgaan zijn...het is winter in Nederland, en niet zo'n klein beetje ook. Op dit soort momenten blijkt maar weer eens hoe verzot archeologen op hun vak zijn (of hoe gek ze zijn hoor ik sommigen al denken). Ondanks de vrieskou, de dichtgesneeuwde wegen, de bevroren meetlinten en de keiharde ondergrond gaat onze veldploeg toch aan de slag. Op twee locaties nog wel: in de Schammer, vlak langs het Valleikanaal gaan we de komende weken vervolgonderzoek doen op een locatie waar in de proefsleuven sporen uit de Middeleeuwen aangetroffen. En bij Rusthof, op de locatie waar de begraafplaats in de toekomst uitgebreid wordt, gaan we proefsleuven aanleggen. Vorst in de grond? Ja een beetje wel...maar vooralsnog niet genoeg om de veldarcheologen tegen te houden...daar is meer voor nodig.

maandag 4 januari 2010

De beste wensen!

De beste wensen voor 2010! Dat het maar net zo'n feestelijk jaar mag worden als 2009!