vrijdag 29 augustus 2008

Rondwandeling

Eén van de stadsarcheologen is zojuist op stap gegaan met een groep oud-ROB-medewerkers (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, tegenwoordig RACM geheten). Ze gaat ze alle archeologische ins en outs vertellen van de stad waar ze jaren in het kantoor in de gewerkt hebben, maar niet opgegraven, want dat deed en doet de Gemeentelijke dienst. Het weer werkt gelukkig goed mee. Straks komen ze het Archeologisch Centrum bezoeken en een drankje drinken. Eens kijken wie de sterkste archeologische verhalen weet te vertellen......

donderdag 28 augustus 2008

Taart!

Vandaag wordt er weer eens getracteerd! Dit maal niet vanwege een verjaardag, maar omdat één van onze projectarcheologen vandaag afscheid neemt, om met een heel ander en heel bijzonder project aan de slag te gaan. Bedankt voor al je inzet, en veel succes en geluk met wat je allemaal gaat doen. We zullen je missen!

woensdag 27 augustus 2008

Koten

De Olympische Spelen mogen dan wel voorbij zijn, wij gaan nog even door met de Middeleeuwse spelletjes. Vandaag het kootspel.
Voor dit spel werden de teenkoten van runderen of varkens gebruikt. Men zette een aantal kootjes op een rij en probeerde die om te gooien met speciaal daarvoor bewerkte koten. Deze waren doorboord en het gat was opgevuld met een ijzeren spijker of met lood, of soms klei, zodat deze "werpkoot" zwaar genoeg was om goed te kunnen gooien.
Op sommige kootjes zien we inkervingen. Deze tekens spelen waarschijnlijk een rol in de puntentelling. Op het schilderij "De kinderspelen" van Pieter Bruegel de Oude, uit de 16de eeuw, is dit spel te zien, net als veel andere spelletjes trouwens.
De koten liggen bij de andere spelletjes in de scheplogvitrine.

vrijdag 22 augustus 2008

Scheplog valt in de prijzen!!!!!!

De afgelopen week kregen we verheugend nieuws; Scheplog valt in de prijzen! Het is al even geleden (het nieuws kwam met wat vertraging bij ons binnen), maar het populair wetenschappelijke maandblad "Triv" heeft ons in haar maartnummer uitgeroepen tot weblog van de maand in het thema archeologie! Het juryrapport is lovend:

"Leuker kan het voor de liefhebber alleen worden door zelf ook archeoloog te worden".

De volledige tekst heb ik hier bijgezet. De prijs en de enthousiaste beoordeling van Scheplog geeft ons alleen nog maar meer energie om te vertellen wat we zoal beleven als stadsarcheoloog. Blijf Scheplog dus in de gaten houden!woensdag 20 augustus 2008

Dobbelen!

In het kader van de Olympische spelen komen vandaag de dobbelstenen aan bod. Dobbelen werd in de Middeleeuwen geregeld verboden; ruzies en vechtpartijen waren vaak het gevolg van dit spel, en het bestuur van de stad zat daar niet op te wachten. Bij de opgraving op de Hof hebben we een kleine veertig dobbelsteentjes gevonden, waarvan de grootste nog geen 0,7 cm is. Het kleine formaat maakte het verstoppen van de dobbelsteentjes, en zelfs het inslikken ervan, makkelijker, zodat men minder snel betrapt werd.

De plaatsing van het aantal ogen was in de Middeleeuwen anders dan nu; de één ligt tegenover de twee, de drie tegenover de vier en de vijf tegenover de zes. Opvallend zijn twee dobbelsteentjes met "dubbele" ogen; de ene heeft twee vieren, de ander twee drieën. De eigenaar hiervan heeft wel heel veel risico genomen; behalve dat ie een illegaal spelletje deed, was het ook nog eens een valsspeler......


maandag 18 augustus 2008

In de krant

Enkele weken geleden had ik het hier al over een kunstwerk dat geplaatst is in het Plantsoen, op de locatie waar we in 2005 de loop van de Oude Eem aangetroffen hebben. Ter gelegenheid hiervan is een brug geplaatst zodat je de niet meer zichtbare Eem kunt oversteken. De brug is opgebouwd uit allerlei materialen die op een of andere manier met water te maken hebben, zoals verwarmingsbuizen en waterleidingen. Zelfs een kraantje ontbreekt niet. Onlangs stond een artikel over de kunstenaar, en de brug, in de krant.

vrijdag 15 augustus 2008

En het begint weer.......

De bouwvak is nog niet voorbij of de eerste projecten dienen zich al weer aan. Binnen niet al te lange tijd gaan we weer aan de slag met een klein onderzoekje langs de Hogeweg. Dit nieuws is door de opgravingsploeg met gejuich ontvangen, want hoewel het uitwerken binnen op het Archeologisch Centrum natuurlijk ook erg leuk is, is er toch ook weer behoefte aan buitenlucht en de spanning van het opgraven. Nog even geduld...eerst nog de nodige voorbereidingen.

dinsdag 12 augustus 2008

Klootschieten

Zoals beloofd zullen de komende weken spelletjes uit vroeger tijden hier de nodige aandacht krijgen. Vandaag is het de beurt aan de kloten; onmisbaar element in het klootschietspel. Van deze houten ballen vinden we bij opgravingen vaak alleen het metalen skelet terug. Het hout is in dit geval vergaan. Het metaal diende ter verzwaring om de ballen zo ver mogelijk te kunnen gooien. Handig, als je bedenkt dat het in het spel de bedoeling was de bal in zo min mogelijk worpen naar een bepaald punt te krijgen.

Ik heb ze vanmiddag, samen met allerlei andere voorwerpen die met spelletjes te maken hebben, in de scheplogvitrine gelegd.

maandag 11 augustus 2008

Olympische spelen

Het kan u niet ontgaan zijn; de Olympische spelen zijn weer begonnen. Tegenwoordig worden de spelen om de 4 jaar op een andere locatie gehouden, maar in het oude Griekenland vond het sportfestijn altijd plaats in Olympia (vandaar de naam). Ook toen werden ze om de vier jaar gehouden (de eerste keer zou in 776 v. Chr. zijn geweest), en in de jaren er tussen waren er spelen in Nemea, Isthmia en Delphi.

In 1766 werd de locatie van de spelen ontdekt door de Engelsman Richard Chandler. Sindsdien hebben archeologen zich uitgeleefd op deze voor de Oude Grieken zo belangrijke plek. Met name Duitse archeologen hebben vele gebouwen blootgelegd, zoals heiligdommen, renbanen, baden en gymnastiekruimtes. Op de foto zie je een tempel gewijd aan de godin Hera.

De komende weken zullen we in de scheplogvitrine wat vondsten leggen die te maken hebben met sport en spel. Hoewel er in Amersfoort geen spelen plaatsvonden van Olympisch kaliber werden er ook in Middeleeuws Amersfoort heel wat spelletjes gedaan, zoals bikkelen, koten en kolfen. De komende weken meer hierover.

donderdag 7 augustus 2008

Krantenartikel

Vandaag in de krant: een artikel over het archeologisch centrum en wat we de afgelopen maanden zoal gedaan en gevonden hebben. Na te lezen op: http://www.ad.nl/amersfoort/2507862/Verleden_Amersfoort_ontrafeld.html


woensdag 6 augustus 2008

Observatie

Tijdens de open middag kwam een binnenstadbewoner binnenwandelen met een melding over een funderingsmuur die aangetroffen was in de binnenstad. Eén van onze projectarcheologen is meteen uitgerukt en heeft de muur, die mogelijk uit de 16de eeuw dateert, in kaart gebracht en gefotografeerd. Omdat er verder geen werkzaamheden gaan plaatsvinden bij de fundering hoeven we er geen nader onderzoek te doen. Zoals je op de foto kunt zien was maar een klein stukje blootgelegd. Waar ie bijhoort en wat voor pand er heeft gestaan kunnen we niet goed bepalen, maar dit soort meldingen kunnen later zo maar betekenis krijgen als we bijvoorbeeld een perceel in de directe omgeving zouden onderzoeken. We zien u dus graag komen met al uw archeologische meldingen!