woensdag 10 november 2010

Wisseling van de wacht

Vandaag wisselen we weer de inhoud van de scheplogvitrine. Het is tijd om een waar kunststukje in de spotlights te zetten; een object waar onze restaurateur de afgelopen weken veel tijd aan heeft besteed. Ik heb het hier over een pot uit de tweede helft van de IJzertijd (ca. 400 v. Chr. -0), die we enkele maanden geleden hebben gevonden bij de opgraving in de Schammer, in Leusden. Toen de opgravers 'm vonden lag ie volledig in scherven. Na veel geduldig gepuzzel en zorgvuldig restaureren staat ie er weer prachtig bij. Scherven van dit soort potten uit de IJzertijd vinden we dikwijls, maar dat er voldoende bewaard is gebleven om een voorwerp te restaureren komt niet zo vaak voor. Kijk maar eens naar de voorwerpen die we ook in de scheplogvitrine gelegd hebben: deze zijn hooguit voor de helft bewaard gebleven. Op de foto zie je de pot trouwens halverwege de restauratie. De aanwezige scherven zijn aan elkaar gelijmd, en het object is klaar voor de volgende stap; het aanvullen van de ontbrekende delen met gips. Hoe het eindresultaat eruit ziet? Kom dat zelf maar bekijken in de scheplogvitrine.
donderdag 4 november 2010

Opgraving Kamp Amersfoort II

Misschien heb ook je het al gelezen in de krant, of zelfs op televisie gezien. De archeologische opgraving op Kamp Amersfoort trekt veel aandacht. Vandaag is de laatste dag waarop de archeologen hier aan het werk zijn en we zijn weer even gaan kijken. Vandaag was te zien hoe de loopgraven gemaakt waren. Op de foto zie je zogenaamde paalgaten. Donkere vierkante vlekken in de gele moedergrond. In de donkere plekken stonden de houten paaltjes, waartegen de planken wanden van de loopgraven waren getimmerd. Hoewel al het hout is verdwenen, hebben de archeologen hiermee wel aangetoond dat het er ooit heeft gezeten. De vorm en richting van de loopgraaf is zo precies te reconstrueren.

Behalve de loopgraven is ook een vierkante stelling onderzocht. Dit is een heuvel die in twee fasen – zo hebben de archeologen van RAAP ons laten zien – is opgeworpen, waarbinnen het luchtafweergeschut stond opgesteld. Op de foto hieronder is een dwarsdoorsnede van de heuvel te zien. De twee dunne zwarte bandjes tonen de scheiding tussen de twee ophogingsfasen van de stelling.

We zouden bijna vergeten dat dit gebied ver vóór de Tweede Wereldoorlog ook al in gebruik was. De vier lichtbruine banen die vanaf de rechterkant van de foto het vlak inlopen, zijn waarschijnlijk resten van Middeleeuwse grondverbeteringsporen. Honderden jaren voor de tijd waarin er zulke verschrikkelijke dingen gebeurde op deze plek, bewerkten boeren hier nog gewoon hun akkertjes. Dat is een vreemde gedachte als je nu over dit terrein loopt.

dinsdag 2 november 2010

Opgraving bij Kamp Amersfoort

Vanmorgen hebben we met een select gezelschap een bezoek gebracht aan misschien wel de meest indrukwekkende plek uit onze regio: het terrein van het voormalig kamp Amersfoort.

Op het terrein van Kamp Amersfoort in Leusden wordt namelijk van 1 tot en met 4 november een archeologische opgraving uitgevoerd. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft het Archeologisch Adviesbureau RAAP ingehuurd om, in voorbereiding op een kleine herinrichting, onderzoek te doen naar een gebied rondom de voormalige schietbaan en fusilladeplaats. In dit gebied, in het westdeel van het voormalige concentratiekamp, liggen nog (restanten van) loopgraven en stellingen. Door het gebied worden vanuit educatief oogpunt enkele nieuwe wandelpaden aangelegd. Omdat de aanleg van deze paden de resten in de grond zullen verstoren, is besloten ze eerst archeologisch te onderzoeken, om nog zoveel mogelijk informatie te redden. Onbekend is nog of de loopgraven en stellingen zijn aangelegd door de toenmalige Nederlandse gebruikers van het Kamp (rond 1939-1940) of door de latere Duitse bewakers van het Kamp. Het onderzoek hoopt hier antwoord op te geven.

De loopgraven zijn na de oorlog allemaal ontdaan van hun houten bekisting en dichtgegooid met zand. Op de foto is te zien dat de archeologen een dwarsdoorsnede (een coupe) door één van de loopgraven hebben gemaakt. Zo is te zien hoe de loopgraven eruit zagen; hoe breed en hoe diep ze waren, en hoe ze zijn gemaakt en dichtgegooid. Tijdens het graven hopen de archeologen tevens aanwijzingen te vinden om te kunnen vaststellen hoe en door wie ze precies aangelegd zijn. Tot nu toe zijn er nog geen bewijzen voor de houten bekisting aangetroffen.

We gaan later deze week zeker nog een keer kijken, en houden jullie op de hoogte!

dinsdag 26 oktober 2010

Dagelijkse behoeftes

De afgelopen week viel ons op dat in diverse media bericht werd over de "poepweek" in de Beekse Bergen. In de herfstvakantie staat het safaripark in het teken van dit thema. Bezoekers kunnen van alles te weten komen over de spijsvertering van wilde dieren. Maar ook mensen hebben natuurlijk hun dagelijkse behoeftes; en dat al duizenden jaren lang. De weerslag hiervan vinden we bij opgravingen terug; soms in de vorm van de "toiletten" zelf; bijvoorbeeld beerputten of pispotten, maar een hele enkele keer ook in de vorm van het eindproduct; coprolieten (versteende drollen) zijn hier een goed voorbeeld van.


Stinkende pispotten

De ene pispot is de andere trouwens niet; aan het model kan je aflezen hoe oud ie is en hoe ie gebruikt werd. De oudste modellen zijn niet of nauwelijks van glazuur voorzien. Deze exemplaren waren snel aan vervanging toe: zonder een glazuurlaag trekt de inhoud van de pot in de klei en gaat de boel al snel stinken...heel erg stinken zelfs....


Vanaf de 15de eeuw worden de pispotten wel van glazuur voorzien; eerst vooral op de plekken waar de potten snel vies werden, en vrij snel daarna de hele pot. Zo kon je ze makkelijker schoon en stankvrij houden.

Goed mikken

Bij de oudste modellen was de diamater van de hals nogal klein; dat betekende dat je goed moest kunnen mikken. Later werd de opening van de potten groter en werd er ook een bredere rand aangebracht zodat je er op kon gaan zitten; dit model lijkt wel een beetje op onze wc-bril.

Doe maar duur!

In een beerput bij een huis op de hoek van de Muurhuizen en de Stovestraat hebben we een tinnen pispot gevonden. Dit moet een dure pot zijn geweest. Het kan nog duurder trouwens; de echte rijkelui hadden een zilveren pispot, maar zo een hebben we in Amersfoort nog niet gevonden..
Toiletpapier

Bijzonder is de vondst van 17de eeuws toiletpapier met een wel heel merkwaardige voorgeschiedenis. In een beerput bij een pand bij de Muurhuizen hebben we een stuk perkament gevonden dat oorpronkelijk deel uitmaakte van een Middeleeuws handschrift. De handgeschreven Latijnse (psalm?)tekst is nog vaag zichtbaar. In later tijd is het perkament hergebruikt als omslag of kaft van een boek. Dit gebeurde wel vaker. Wat minder vaak gebeurde is dat het perkament daarna een hele andere functie heeft gekregen; dat van toiletpapier! Echt wc-papier zoals wij dat kennen bestaat sinds 1857 en is een Amerikaanse uitvinding. In de periode daarvoor was het behelpen met andere middelen; zoals een papieren boekje waar men kennelijk op uitgekeken was. Van zorgvuldig opgesteld en kostbaar handschrift tot toiletpapier....het kan raar lopen....

Vanaf morgen zijn al deze zaken op de open woensdagmiddag te bewonderen in de scheplogvitrine. Enne wees gerust; de ergste stank is er wel vanaf....

woensdag 20 oktober 2010

AOO 23

Voordat ik het vergeet: in juli is het 23ste nummer in de reeks Amersfoort onder ons verschenen over de opgraving aan de Pothstraat ter hoogte van de nummers 33, 35 en 37. Deze keer een dik nummer, we hebben heel wat te vertellen. Voor €5 bij ons te verkrijgen, vandaag bijvoorbeeld, op de open woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30


maandag 4 oktober 2010

Ontroesters


Twee van onze metaalspecialisten zijn een paar maanden geleden op bezoek geweest bij de archeologische dienst van Amsterdam om een nieuwe methode van metaalreininging en conservering te bekijken. Beter, sneller, goedkoper, makkelijker en milieuvriendelijk. Ze zijn erg enthousiast terug gekomen en hebben een paar weken proefgedraaid. Alles naar volle tevredenheid, dus zijn we onlangs overgestapt op deze nieuwe methode. Maar niet nadat we een aantal aanpassingen hebben gedaan, natuurlijk! Vandaag houden ze een kleine interne uitleg aan al onze medewerkers.

vrijdag 1 oktober 2010

Bericht van de Bronsgieter


De bronsgieter heeft ons vlak voor mijn vakantie laten weten dat de middeleeuwse bierpul en de lanspunt inmiddels in brons zijn gegoten en stuurde alvast een foto van de bronzen pul in ruwe staat. De replica's van de vondsten (Appelmarkt) worden tzt in het monumentje verwerkt.

woensdag 29 september 2010

Spreekuur in Bunschoten

Vanmiddag is er weer een archeologisch spreekuur in het Museum van Bunschoten. Vanaf 14:00.

dinsdag 28 september 2010

Rudi Carell imitaties

Ook vandaag kwetteren we heel wat neder-duits op het archeologisch centrum. Eén van mijn collega's geeft morgen een lezing op een congres over 'Hausforschung' en de voertaal is daar duits. Dat moet natuurlijk even goed geoefend worden. Grappig genoeg zei een van de duitse organisatoren dat het bij voorkeur niet al te perfect duits moest zijn; een beetje nederlands er doorheen houdt de toehoorders wakker en maakt het allemaal wat luchtiger, zo was zijn advies. Wij herinneren ons ineens Rudi Carell.... Wann wird's mal wieder richtig Sommer?

maandag 27 september 2010

Slechte datering

De duitse studenten moeten nog heel wat leren. Goed dateren bijvoorbeeld. Ze schatten me bijna 20 jaar jonger, dan dat ik ben. Dat wordt nog wat, als ze middeleeuws aardewerk moeten gaan dateren...!

Toren op


Ik loop al een tijdje met de sleutels van de Lieve Vrouwetoren op zak want vanmiddag komt er een grote groep duitse archeologiestudenten Amersfoort bezoeken en mijn collega ziet de rondwandeling die gepland staat na haar lezing, niet zo zitten... Vanwege de regen. Het spoelt al de hele dag. Dus hebben we bedacht dat we de toren gaan beklimmen, zijn ze wel even zoet mee. Ik ga ook mee als deuropenaar en hekkesluiter. Mijn eerste werkdag na de vakantie eindigt boven op de toren!

woensdag 22 september 2010

Nu in de scheplogvitrine!

Aan de hand van een schilderij van Pieter Bruegel de Oudere (De spreekwoorden, 1559) proberen wij te laten zien op welke wijze een spinsteentje werd gebruikt.
De meeste kleding was gemaakt van wol die m.b.v. een spil en een spinsteentje werd gesponnen. Het was een tijdrovend werk dat vaak door kinderen werd gedaan. Pas in de middeleeuwen werden de spinsteentjes gaandeweg vervangen door het arbeidsbesparende spinnewiel. Spinsteentjes zijn in Amersfoort veelvuldig gevonden; zij kwamen trouwens al voor in de prehistorie. Kom maar eens kijken naar de steentjes zelf, en hoe ze gebruikt werden.

maandag 20 september 2010

Voor het laatst.....

De opgravingsploeg komt net weer naar binnen vanaf het project aan de Hogeweg. Een dagelijks ritueel vindt plaats op de parkeerplaats: vondsten worden uitgeladen, monsters naar binnen gebracht en de modder wordt van de opgravingskleren geschud. En opeens besef ik dat het een bijzondere dag is....het is de laatste opgravingsdag in de Wieken. Sinds 2002 hebben we hier opgegraven en nu is het onderzoek op laatste perceel afgerond. Een vreemd idee: de afgelopen 8 jaar hebben altijd wel een paar maanden doorgebracht bij de Hogeweg en met veel succes, zoals al vaak hier op Scheplog is verteld. Het project Wieken Vinkenhoef bood een unieke kans om een groot terrein in zijn geheel te kunnen onderzoeken. We gaan nu hard werken aan het rapport. De afgelopen jaren is er al veel gedaan aan de uitwerking, maar de laatste gegevens moeten ingepast worden en er moet één groot geheel van gemaakt worden. Eigenlijk zijn we dus nog niet klaar....hoewel we het veldwerk in de Wieken zeker zullen gaan missen....

donderdag 16 september 2010

Werkbezoek

Vanochtend heb ik een groep ambtenaren van de Gemeente Gouda ons historische stadscentrum laten zien. Deze collega's, waaronder de Goudse stadsarcheoloog, zijn vandaag een dagje op pad in onze gemeente. Altijd leuk om te doen dit soort stadswandelingen, en iedere keer ook weer net even anders. Deze keer hadden we geluk dat de beheerder van het Hofje Armen de Poth spontaan de deur van de Rochus-kapel voor ons opende. Erg leuk om even mee te pikken, en erg handig om tijdens die bui even te kunnen schuilen....

dinsdag 14 september 2010

Open Monumentendag - 3

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang op de Langegracht; we hebben ruim 200 bezoekers geteld, maar dit aantal mag vermoedelijk wel wat naar boven bijgesteld worden gezien de topdrukte op sommige momenten. Het thema van dit jaar, "de smaak van de 19de eeuw", kwam naar voren in een gedekte 19de eeuwse eettafel, met ernaast een hedendaagse tegenhanger. De vele enthousiaste reacties op de twee eettafels laten zien dat een vergelijking tussen toen en nu veel mensen aanspreekt.

Het leuke van een dag als Open Monumentendag is dat er veel bezoekers komen die normaal niet de gelegenheid of aanleiding hebben om het Centrum voor Archeologie te bezoeken. We merken dan ook regelmatig dat bezoekers binnenkomen om "even een blik te werpen" en vervolgens tijdenlang enthousiast de vitrines vol vondsten bekijken en de medewerkers talloze vragen stellen over ons werk. Ook zaterdag was weer een groot deel van onze groep vrijwilligers aanwezig om bevlogen en enthousiast al deze vragen te beantwoorden. Betere vertegenwoordigers van ons vak kunnen we dan ook niet hebben...


vrijdag 10 september 2010

Open Monumentendag - 2


Zoals gezegd: morgen is het dus weer Open Monumentendag. Tussen 10:00 en 17:00 uur zijn talloze monumentale panden in het gehele land geopend. Voor een overzicht of meer informatie zie: http://www.openmonumentendag.nl/


Het thema van dit jaar: de smaak van de 19de eeuw wordt in het centrum voor Archeologie tot uitdrukking gebracht door het tentoonstellen van een gedekte tafel van toen (19de eeuw) en nu. Kom eens kijken wat er zo anders was, of juist niet? Tot morgen!

woensdag 8 september 2010

Nieuw!

Enkele weken geleden hebben we de kamer die binnen het Centrum voor Archeologie al jaren bekend staat als de "restauratie-ruimte" grondig opgeruimd en verbouwd. Ook is er een grote nieuwe kast gekomen (zie foto). Waar ie voor gebruikt wordt? Kom op komende zaterdag op Open Monumentendag maar eens een kijkje nemen en we kunnen er van alles over vertellen...

dinsdag 7 september 2010

Open Monumentendag

Komende zaterdag is het weer zover: Open Monumentendag. Uiteraard is ook het Centrum voor Archeologie geopend, dus kom gerust tussen 10:00 en 17:00 uur een kijkje nemen. Het thema is dit jaar "de smaak van de 19de eeuw".

vrijdag 3 september 2010

HogewegBen net even een kijkje gaan nemen bij de opgraving langs de Hogeweg. Inmiddels is er één boerderij uit de IJzertijd aangetroffen en nog veel meer paalsporen, waarschijnlijk horende bij bijgebouwtjes. De opgravingsputten zijn gelukkig weer helemaal droog en de opgravingsploeg geniet van het heerlijke weer, dat komende week alleen nog maar beter schijnt te worden.

woensdag 1 september 2010

Congres

Den Haag wordt de komende dagen overspoeld door archeologen uit binnen- en buitenland. Vanaf vandaag wordt vijf dagen lang het jaarlijkse congres van de EAA (European Association of Archaeologists) in de Hofstad gehouden. Eén van onze stadsarcheologen zal Amersfoort vertegenwoordigen en kennis en ervaringen uitwisselen. Het congres wordt mede georganiseerd door onze collega's van de Gemeente Den Haag. Als je benieuwd bent wat er allemaal op zo'n congres besproken wordt kijk dan eens op: http://www.eaa2010.nl/

dinsdag 31 augustus 2010

Kleine Koppel

Het onderzoek bij de Kleine Koppel (vanochtend begonnen) heeft meteen resultaat: we hebben enkele waterlopen gevonden. Eentje lijkt in de 14de eeuw gedempt (zie enkele vondsten op de foto en een andere mogelijk zelfs eerder. Er is tot nu toe één 12de eeuwse scherf in deze sloot gevonden. Wat dit nou allemaal betekent kunnen we nog niet zeggen; de komende dagen hopen we meer te ontdekken. Hoewel het terrein buiten de muren van de Middeleeuwse stad lag lijkt ook hier in het verleden veel gebeurd te zijn.

maandag 30 augustus 2010

Pompen

Het onderzoek bij de Hogeweg ligt de komende dagen even stil; het opgravingsvlak lijkt op dit moment sterk op een groot meer. De komende dagen wordt het pompen, en als het weer meewerkt, en de boel is weer een beetje opgedroogd kunnen we weer aan de slag. Morgen wordt het gelukkig al een stuk beter als we de voorspellingen moeten geloven; en dat is maar goed ook, want dan start een ander onderzoek bij de Kleine Koppel. Hier ligt een klein perceeltje dat niet vergraven is bij de sloop van de oude gasfabriek die hier vlakbij stond, en de saneringen die hier hebben plaatsgevonden. Langs de Eem hebben diverse panden gestaan, zo laten historische kaarten zien. Dus wie weet....

't is een kwestie van geduld...

Uren en uren puzzelen heeft het gekost. Bij een gewone legpuzzle weet je (vrij) zeker dat je alles stukjes hebt, en staat op de doos welke afbeelding de puzzle gaat opleveren. Maar bij deze pot uit de IJzertijd, gevonden in de Schammer in Leusden, was er geen voorbeeld en waren ook niet alle stukjes aanwezig. Toch is ie vrij compleet en dat is mooi, want we vinden nauwelijks (vrijwel) complete potten uit de prehistorie. De pottenbakker die ooit dit exemplaar gefabriceerd heeft moest eens weten hoeveel werk de archeologen van nu er aan besteed hebben....
Oh ja, de pot staat op de foto vanwege de stabiliteit op zijn kop, maar dat had u vast al zelf gezien...

vrijdag 27 augustus 2010

Nattigheid

Vorige week zijn we begonnen met proefsleuven op het laatste perceel in het plangebied Wieken Vinkenhoef dat nog onderzocht moet worden. Ook hier hebben we weer sporen uit de IJzertijd aangetroffen en deze week is dan ook meteen het vervolgonderzoek gestart. Op verzoek van de opgravers hebben we de werkzaamheden expres in de periode augustus-september gepland vanwege het te verwachten lekkere weer. De opgravers dropen gisteren echter letterlijk af naar binnen. De hevige regenval maakte van de opgravingsput een prachtige vijver en we moeten nu dus afwachten tot alles weer een beetje opgedroogd is. Dat deed me denken aan een opgraving die we vorig jaar in Leusden uitgevoerd hebben: ook toen was er veel regen gevallen en op een gegeven moment was het verschil tussen de sloten en de proefsleuven niet altijd even duidelijk...

donderdag 26 augustus 2010

Wie is dit?


In 1995 is bij een opgraving bij de Grote Koppel een fragment van een eind 16de-begin 17de eeuwse steengoedkan gevonden. Het is een vrijwel geheel bewaard gebleven medaillon met de afbeelding van een man. Dergelijke afbeeldingen komen vaker voor op dit soort kannen; vaak worden mythologische figuren afgebeeld of koningen of keizers. Maar wie is dit? We zien een man van middelbare leeftijd, gehuld in een borstharnas en met een helm (met pluim) op het hoofd. Links en rechts van de man is een tekst zichtbaar, die echter niet helemaal goed leesbaar is. Onze aardewerkspecialisten hebben de collectie met boeken waar dit soort kannen in beschreven staan al meerdere malen doorgeploegd, maar deze afbeelding hebben ze niet kunnen terugvinden. Alle hulp is dan ook welkom; voor de gouden tip hebben we een leuke beloning in petto...donderdag 22 juli 2010

Nieuw in de scheplogvitrine!

Het zomerse weer van de laatste weken doet wel eens verlangen naar een koel biertje of een goed glas wijn. In de Scheplog vitrine ligt een aantal voorwerpen die hiermee te maken hebben.


Om bier of wijn uit een vat te tappen werd een zogenaamde tap (buis), voorzien van een kraan, in het spongat van het vat geslagen.De kraan is een eenvoudige stop, voorzien van een ronde opening en een handgreep.Door simpel de kraan te draaien kon de bier- of wijnkan weer worden aangevuld.

Vanaf de 15de eeuw werden tapkranen meestal in brons en geelkoper uitgevoerd.
Door hun robuuste uitvoering - uit één stuk gegoten - blijven ze tijdens hun verblijf in de bodem vaak ongeschonden.Omdat ze meestal incompleet werden weggegooid, worden bij opgravingen veelal losse tappen en/of kranen gevonden.

De handgrepen van de kranen werden vaak versierd, al dan niet met merken en initialen van de maker.De kraan op het schilderij van Gabriël Metsu is versierd in de vorm van een Franse lelie.
De tap is vrijwel identiek aan de 17e eeuwse tap, zoals aangetroffen in Amersfoort.
Dit exemplaar betreft een in brons uitgevoerd gegoten tap waarvan helaas de kraan ontbreekt.

donderdag 15 juli 2010

Middeleeuwse schrootjes?!

Een wandje plaatsen in de achtertuin of een nieuwe schuur plaatsen? Tegenwoordig ga je even naar de locale bouwmarkt en haal je wat rabat. Rabat is namelijk niet alleen de hoofdstad van Marokko of korting in een winkel. Een ‘rabat’ is ook een houtenplank, die aan de ene kant is voorzien van een groef en aan de andere kant van een geschulpte rand (messing en veer). Hierdoor kunnen de rabatdelen in elkaar geschoven worden en kan je op een eenvoudige manier een houten wand aanleggen. Dat ze bij de bouwmarkten van vandaag de dag goed naar het verleden hebben gekeken, blijkt uit onze laatste vondst: rabat hout uit de 13e eeuw! De stukken rabat zijn onderin een oude waterput in het gebied ‘de Schammer’ gevonden en behoorden waarschijnlijk tot een (bij)gebouw of schuur van een boerenerf. Rest de archeologen nu de vraag hoe het rabat onder in de put terecht is gekomen…De schutting langs onze parkeerplaats heeft - grappig genoeg - bijna dezelfde plankjes!

dinsdag 29 juni 2010

Taart!

Eén van onze projectarcheologen viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!


donderdag 24 juni 2010

Gezever?

In ons pand ligt een stapel zakken met grond. Schijnbaar achteloos in een hoek gegooid, zo lijkt het. Niets is minder waar: deze zakken met monsters - wat dat zijn het - wachten op hun beurt om gezeefd te worden. Bij het zeven worden vondsten aangetroffen die soms met het blote oog nauwelijks te onderscheiden zijn; zaden, pitten (voor botanisch onderzoek), brokjes houtskool (voor c14-dateringen) en soms ook zaken als glazen kraaltjes.

woensdag 23 juni 2010

Proefsleuven

Ben net terug van een bezoekje aan het proefsleuven onderzoek in het buitengebied van Bunschoten. Het opgravingsteam is hier vanochtend begonnen; nog geen sporen en vondsten aangetroffen, maar wel een mooie bodemopbouw, met duidelijke verschillen tussen hoge (droge) en lage (natte) plekken in het landschap. En natuurlijk erg lekker zomerweer...

Middeleeuwse Vuvuzela's

Beïnvloed en wellicht aangemoedigd door het allesoverheersende geluid van het WK hebben wij onze scheplog-vitrine aangepast.
De bal ligt in het midden en de vuvuzela's liggen er links voor.
De middeleeuwse (pelgrimshoorn) gemaakt van witbakkende klei, de eigentijdse van plastic . De pelgrimshoorns werden in de Middeleeuwen gebruikt tijdens het tonen van relieken en bij processies. Net als in de stadions van nu, moet ook toen een oorverdovend geluid geklonken hebben.
Nu maar hopen dat deze Oranje-gekte het spel op positieve wijze zal beïnvloeden!

dinsdag 22 juni 2010

BBQ

Bij de opgraving in Hoogland, waar we afgelopen week al over berichtten, hebben we een leuke vondst gedaan. Een plak gebakken klei met gaten blijkt een scherf te zijn van een rooster dat gebruikt is in een oven. Het fragment dateert uit de IJzertijd (800 v. Chr-0). In die periode werden ovens gebruikt die bestonden uit een constructie waarop een dergelijk rooster werd gelegd. Onder het rooster was het vuur, en op het rooster zelf werden de te bakken voorwerpen gelegd. Vandaar ook dat één zijde van het fragment brandsporen bevat (zie onderste foto); dit was de onderkant van het rooster en is geblakerd door het vuur. Wat er in deze oven gebakken is kunnen we niet meer zeggen: het kan een pottenbakkersoven geweest zijn, of een broodoven, of is het toch een IJzertijd-barbecue?

maandag 21 juni 2010

Eindelijk!

Eindelijk weer neer buiten! Deze kreet hoorden we de opgravingsploeg vorige week door het pand roepen toen we gingen beginnen in Hoogland, en toen we hoorden dat we ook snel in Bunschoten een onderzoek gaan doen. Niet dat de opgravers zich verveeld hebben de afgelopen tijd: in de winter hebben we zoveel opgegraven dat een periode van uitwerking hard nodig was. Zuur was alleen het feit dat het mooie weer inmiddels aangebroken was, en dat de veldwerkers juist toen binnen moesten zitten. Zeker als je bedenkt hoe de omstandigheden afgelopen winter waren; de foto spreekt voor zichzelf......

vrijdag 18 juni 2010

Veiligheid voor alles


Het was weer tijd voor de jaarlijkse veiligheidscursus en met z'n allen hebben we geleerd hoe we elkaar eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen. Beademing en reanimatie hebben we geoefend op een pop, maar verbanden aanleggen werd geoefend op ... inderdaad: de stadsarcheoloog zelf.

woensdag 16 juni 2010

Waterput

Afgelopen week zijn we begonnen met een tweedaagse opgraving in Hoogland. Iemand wilde iets bouwen op een terrein waar hoge archeologische verwachting voor is. En niet voor niets: er zijn bewoningssporen uit de Prehistorie aangetroffen! Er bleek een aantal paalsporen en ontgravingen uit de Late IJzertijd/Inheems Romeinsetijs te zitten, waaronder een waterput. Onderin de put was nog een houten, van oorsprong vierkante bak zichtbaar (zie foto). Door druk van het zand is de houten bak enigszins vervormd.