dinsdag 22 mei 2012

Werkbezoek

Ons Centrum voor Archeologie is bij de gemeente ondergebracht bij de afdeling Stedelijk Beheer. Wij waren met z'n allen op bezoek bij onze collega's. Zowel op kantoor als buiten kregen wij interessante verhalen te horen over hun dagelijks werk. Het is wel een hele andere wereld; over riolen, stadsverlichting, straten en kades, groen en speeltuinen. Onze collega's stuiten op toch weer heel andere uitdagingen dan wij en het zijn stuk voor stuk zaken die onze burgers rechtstreeks raken. Collega's bedankt voor een leerzame en gezellige ochtend!

maandag 7 mei 2012

nieuw in de Scheplog-vitrine

We hebben tijdens een opgraving aan de Utrechtseweg, in het jaar 1998, een gedenkbord gevonden. Het betreft en 8-kantig bordje dat gemaakt is om de vrede van Münster te gedenken.
In Münster werd op 15 mei 1648 vrede gesloten tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden. Het is de datum waarbij de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden van elkaar gescheiden werden en de verenigde Nederlanden vrij werden verklaard. Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd vastgesteld op 30 januari 1648. Op 15 mei werd de vrede definitief getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met hun eed bekrachtigd. In Nederland worden twee exemplaren van de Vrede van Münster bewaard in het Nationaal Archief; een Spaanse en een Franse versie. Beide versies zijn door koning Filips IV ondertekend.

Het gedenkbordje is vanaf heden te zien op de Langegracht 11.

donderdag 3 mei 2012

Opgraven aan de Energieweg

De opgraving aan de Energieweg gaat gestaag door. Op onze tekeningen ontstaat een ingewikkeld patroon van sporen. Daar zijn sporen van tabaksschuren te herkennen, maar er blijft nog genoeg puzzelwerk over.

dinsdag 1 mei 2012

Amersfoortse poolwoestijn

Tijdens een kleine opgraving aan de Sint Agathastraat hebben de archeologen een geel gekleurde zandlaag aangetroffen. Nu is dit geen heel bijzondere vondst, want dit fijne zand kom je bijna overal in Amersfoort onder de grond tegen als je maar diep genoeg graaft. Maar hoe is dit zand eigenlijk hier terecht gekomen?

Het zand moet ongeveer 116.000 tot 11.500 jaar geleden hier zijn afgezet door wind. We hebben het over de vorige IJstijd, waarbij het hier te koud voor planten en bomen was. Wind had vrij spel om het land te bedekken met een dikke laag fijn zand. In het gele zand vonden we een bruin gekleurd veenachtig bandje. Over dit bandje kunnen we dezelfde vraag stellen als over het zand: hoe komt het hier? Ook in de IJstijd moet het zo nu en dan net even warm genoeg zijn geweest voor planten en bomen. Het bruine bandje bestaat uit resten van planten en bomen die hier groeiden toen het even wat warmer was.

Archeologen hebben in deze laag een zogenaamde 'pollenbak' gezet. In deze venige laag zijn namelijk stuifmeelkorrels bewaard gebleven. Een onderzoek naar dit stuifmeel kan ons duidelijk maken welke vegetatie er in deze (iets warmere) periode groeide en hoe het landschap er destijds moet hebben uitgezien. Nu maar hopen dt de onderzoeker geen last van hooikoorts krijgt, door deze oude stuifmeelkorrels.