woensdag 31 oktober 2007

Supercoupe


Door middel van een 'coupe' onderzoeken we de diepe en doorsnede van een spoor. Vandaag hadden we een super grote coupe nodig voor deze middeleeuwse sloot.

maandag 29 oktober 2007

Veel belangstelling


Onze fotograaf vertelde over de open dag op het opgravingsterrein Schammer in Leusden, afgelopen vrijdag dat het direct al storm liep. Jong en oud kwam kijken naar de tot op heden behaalde resultaten. De bezoekers werden in kleine groepjes door onze archeologen over het terrein rondgeleid. Voor ons was het ook een 'gewone' werkdag, dus er werd gegraven, getekend en gemeten, terwijl de graafmachine een nieuw vlak aan het aanleggen was. Hoewel de sporen uit de Prehistorie goed te zien waren, hebben we gekleurde palen (sjalons) in de grond gestoken om de contouren van een boerderij uit de ijzertijd te verduidelijken. Verdereop waren sporen uit de Middleeuwen te zien, waaronder spiekers (kleine voorraadschuurtjes), sloten en een afvalkuil.

Aan het eind van de dag konden we - na een paar honderd bezoekers die merkbaar geinteresseerd bleken in de historie van Leusden en de activiteiten van de archeologie ontvangen te hebben - moe maar voldaan naar huis (lees: de kroeg)


donderdag 25 oktober 2007

Morgen: open dag op de opgraving Schammer

Op vrijdagmiddag 26 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur wordt aan alle belangstellenden de unieke gelegenheid geboden om de archeologische opgraving op de Schammer zelf te bekijken en kennis te nemen van het resultaat. Bezoekers worden op het terrein rondgeleid door de archeologen, terwijl er in het veld wordt gewerkt. NB: kom op de fiets, want ter plaatse zijn geen parkeervoorzieningen! Enne... houd er rekening mee dat het terrein erg drassig kan zijn.

DENK ERAAN: MORGEN OPEN DAG OP DE SCHAMMER!

32

WOW!, je kan wel merken dat het vakantie is: we hadden gistermiddag 32 bezoekers op de open middag...!

woensdag 24 oktober 2007

Gat in de Groenmarkt

Op de Groenmarkt komt binnenkort een Urilift, net zo-eentje als op het Lieve Vrouwekerkhof is geplaatst. Hiervoor zal een gat van 2 bij 3 meter worden gegraven op de hoek Groenmarkt / Windsteeg. En graven in de binnenstad, dat kan natuurlijk niet zomaar: hierbij zullen allerlei archeologische sporen en resten verloren gaan. Graven in de binnenstad doen we dus liever zelf, dus ook het gat voor de Urilift op de Groenmarkt, want we weten dat daar nog een groot kerkhof vol skeletten in de grond zit - een deel daarvan hebben we in 1997 al opgegraven.

Het is een spoedklus geworden, want het gat moet weer dicht voordat de markt op vrijdag start. Dus: handen uit de mouwen. En zoveel handen hebben we hier niet: enkele zijn op vakantie (China!) en vele zijn op Schammer aan het graven. Gelukkig liep er nog een archeoloog binnen rond die dinsdagochtend het onderzoek startte. Met een minigravertje is de bestrating eruit gehaald en begonnen met graven. Al snel kwamen er wat skeletresten naar boven, los botmateriaal dat op alle begraafplaatsen in de bodem 'rondslingert', maar aan het eind van de ochtend lag het eerste graf al - duidelijk zichtbaar - vrij.

Het werd al snel duidelijk dat dit niet in een ochtendje klaar zou zijn, want er werden al snel nieuwe graven aangesneden; in totaal hebben we - ik mocht zelf ook weer eens naar buiten - 11 graven vrijgelegd en meegenomen voor verder onderzoek. Verder zijn er een paar knekelkuilen en een bakstenen goot aangetroffen, deze laatste is ouder dan de begraafplaats.En laat deze middag was het laatste graf eruit, de bakstenen goot gedocumenteerd en kon de opgraving afgesloten worden. Morgen ochtend wordt het gat dichtgegooid. Pffffttt... net op tijd klaar... Maar klaar zijn we eigenlijk nog lang niet: het binnenwerk zal nog vele maanden in beslag nemen: het reiningen en onderzoeken van de skeletresten is een zeer tijdverslindende bezigheid...

gelukkig zijn archeologen nogal goed met tijd...

dinsdag 23 oktober 2007

Groeten uit...

Een van onze archeologen zit in China en stuurde ons de groeten:


Hoi allemaal, China is geweldig; al diverse hoogtepunten gezien; de verboden stad,de Chinese muur en er is nog zo veel te ontdekken. Nu zijn we in een klein volledig bewaard gebleven Middeleeuws stadje, met complete stadsmuren van 12 meter hoog (!), Pingyao heet het, voor de liefhebbers. Hoe gaat het daar? Groet!


We grijpen de gelegenheid aan om in de Scheplogvitrine wat vondsten uit China te leggen.

maandag 22 oktober 2007

Afschuwelijk

De Elleboogkerk, iets verderop in de straat, staat in de fik, ik heb net het dak zien instorten. Afschuwelijk...

donderdag 18 oktober 2007

En nu ook wat plaatjes

van het onderzoekje bij de stadsmuurdinsdag 16 oktober 2007

Stadsmuuronderzoek

Amersfoort heeft nog steeds een deel van de oude (2de) stadsmuur, en daar moeten we zuinig op zijn. De Gemeente was van plan een paar kijkgaten te laten graven, om te kijken hoe de muur en de funderingen er aan toe zijn, en graven in de binnenstad zonder een archeoloog erbij, dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat één van onze archeologen daar vandaag met z'n neus bovenop stond en een klein onderzoekje naar de 2de stadsmuur heeft gedaan. Nu hebben we die 2de stadsmuur al een paar keer in opgravingen gehad, maar dan altijd de sloopte versie, het nog staande muurdeel onderzoeken, dat is nieuw voor ons. Conclusie: de muur staat nog steeds goed gefundeerd op het natuurlijke zand, de laag waar bouwers van nu nog altijd het liefst op funderen. Verder vertoonde de muur vele reparatie's en aanpassingen, want in de loop der tijd is ie her en der niet alleen beschadigd, maar ook plaatselijk wat verzakt of uitgebuikt. Monumentenzorgers gaan nu bekijken of er ingegrepen moet worden, of dat de muur voorlopig met rust kan worden gelaten.

maandag 15 oktober 2007

Schammer, een tussenstand

Prehistorie
Het aantal spiekertjes blijft toenemen, de boerderij waar ze - ongetwijfeld - bijgehoord hebben is nog niet gevonden, maar we hebben nog een groot deel van het onderzoeksgebied te gaan.

Middeleeuwen
Het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied toont ons tot op heden resten van bewoning uit de 13de/14de eeuw; uit de Middeleeuwen dus. De archeologische resten bestaan uit een vrijwel complete plattegrond van een houten boerderij, enkele plattegronden van houten bijgebouwen (stallen, hooibergen?) en een waterkuil.

Sub-recent spul
Het aangetroffen aardewerk op de Schammer toont ook aan, dat behalve in de Prehistorie en de Middeleeuwen, ook in de 15de-16de eeuw in het gebied gewoond is. Duidelijke sporen hiervan zijn nog niet aangetroffen...

donderdag 11 oktober 2007

Schammer - Artikel

Afgelopen weekend stond er een groot artikel over de opgraving in de krant, met een mooie grote foto. Het speuren naar sporen werpt steeds meer zijn vruchten af: inmiddels hebben we ruim 10 opslagschuurtjes uit de IJzertijd gevonden, enkele waterputten of waterkuilen en erg veel sporen uit de Middeleeuwen. Hier zijn we nog wel een tijdje zoet!

dinsdag 9 oktober 2007

Getver!

Vanochtend bracht een enthousiaste groep schoolkinderen een bezoek aan de opgraving. Na de rondleiding langs de opgravingsputten hebben we ze nog wat vondsten laten zien, om een idee te geven wat je nou zo allemaal kunt vinden. Het blijft leuk een pot door te geven met de vraag om er eens goed in te ruiken; Misschien kun je nog wel ruiken waar ie voor gebruikt is........
Drie keer raden wat voor een pot dat is.... Getver!

Inbraak

Vanochtend trof ons een onaangename verrassing: de keet en container bij de opgraving waren opengebroken. Gelukkig laten we nooit apparatuur of andere dure zaken achter, maar helaas was er wel één en ander ontvreemd; gek genoeg zaken als meetlinten, een baak en troffels.....typisch archeologen-gereedschap. Zou hier een archeoloog met een tekort aan spullen aan het werk zijn geweest?

vrijdag 5 oktober 2007

Schammer - Waterput

Vandaag hebben we de middeleeuwse plaggenput opgegraven. Eerst voor de helft, zodat we 'm in doorsnede konden zien, en daarna de rest. De waterput bleek niet zo diep te zijn, maar omdat het grondwater hier niet zo laag staat is dat ook niet nodig.
Toen de put buiten gebruik is geraakt, en dicht is gegooid zijn er ook aardewerkscherven in beland, daterend in de 14de eeuw. De put is dus zo'n 700 jaar geleden gedempt.

woensdag 3 oktober 2007

Weggeregend

De urenlange regenbuien van vandaag is onze Schammer-ploeg uiteindelijk te veel geworden. Na een blik op de buienradar is besloten vandaag maar wat eerder te stoppen en morgen weer met frisse moed verder te gaan. Nu maar hopen dat de opgravingsputten morgen weer opgedroogd zijn. Een grote donkere verkleuring, al blootgelegd in het vooronderzoek, en aangemerkt als waterput, ligt helemaal blank. Een plek die zo veel water aantrekt moet wel een waterput zijn, toch?

Steengoed!

Vandaag vullen we onze scheplogvitrine met diverse objecten gemaakt van steengoed. Steengoed wordt van een kleisoort gemaakt, die onder hoge temperaturen gebakken wordt, en uiteindelijk waterdicht is. Glazuur is dan ook niet noodzakelijk, maar kan wel prachtige effecten opleveren, zoals pantermotieven. Ook worden kannen soms versierd met bijvoorbeeld gezichtjes; denk daarbij aan de bekende baardmankruiken. Verschillende vormen steengoed zijn vanaf vanmiddag te bewonderen!

dinsdag 2 oktober 2007

Sporenbrij

In de Schammer hebben we aan de zuidwestzijde van het onderzoeksterrein een vlak opengelegd dat werkelijk vol ligt met sporen; greppels, paalsporen, kuilen, etc, etc. De betekenis hiervan is nog niet helemaal duidelijk. We vermoeden dat er een Laat-middeleeuws erf ligt. Als we het vlak op schaal gaan tekenen wordt het misschien duidelijker. Nog even afwachten dus.......

maandag 1 oktober 2007

Versterking

Sinds vandaag is ons Schammer-team op volle sterkte; met twee extra archeologen (welkom dames!) en een extra graafmachine kunnen we er flink tegenaan. Laat die vondsten maar komen!