vrijdag 28 september 2012

Vandaag in de krant

En weer hebben we de krant gehaald...

donderdag 27 september 2012

Achter de Kamp

Gistermiddag was er een informatie-bijeenkomst voor omwonenden, nieuwe bewoners en andere belangstellenden op de bouwplaats bij Achter de Kamp, waar we onlangs onderzoek gedaan hebben. De woningsbouwvereniging Portaal - die hier gaat bouwen - organiseerde de bijeenkomst en had ons gevraagd om vondsten te laten zien van ons onderzoek van enkele weken geleden, en van ons onderzoek uit 2006, toen we al een deel van het terrein opgegraven hadden. Er was veel belangstelling voor onze ontdekkingen. En het zonnetje scheen ook nog eens...

woensdag 26 september 2012

We zijn live....

Vanochtend werd onze projectarcheoloog live geinterviewd bij Radio Golfbreker. Na gisteren de krant te hebben gehaald waren we vandaag dus weer in het nieuws met de opgraving bij de Utrechtsestraat. De belangstelling is groot, ook van het winkelend publiek, dat soms in grote getale aan het hek staat. Om iedereen op de hoogte te houden van onze bevindingen hebben we informatie teksten aan de hekken gehangen. Inmiddels is het onderzoek bijna een week bezig en krijgen we goed zich op wat er zich op dit terrein heeft afgespeeld in het verleden. Aan de Utrechtsestraat heeft een bakstenen pand gestaan met in het voorhuis een tegelvloer en in het achterhuis een grote bakstenen kelder. De kelder had oorspronkelijk een kruisgewelf (waarvan de aanzetten van de bogen nog zichtbaar zijn) en een mooie, nog intacte, vloer van plavuizen. Voorlopig dateren we het huis en de kelder in de 16de-17de eeuw.

Onder de tegelvloer van het voorhuis bleken diverse oudere vloeren aanwezig te zijn. Deze vloeren waren van leem. Als een vloer te veel verzakt of uitgesleten was werd er een nieuwe laag leem aangebracht. Deze vloeren dateren mogelijk uit de 15de eeuw. Zoals gebruikelijk in de binnenstad vinden we veel scherven aardewerk, afkomstig van allerlei soorten gebruiksvormen, zoals pispotten, kookpotten, bakpannen, bierpullen, etc. Bovendien vinden we smeltslakken; restafval van ijzerproductie. Deze vondsten houden mogelijk verband met de smederij die hier gestaan zou hebben. De mooiste vondst tot nu toe is een fraai versierd benen mesheft.

dinsdag 25 september 2012

In het AD 25 september 2012

Niet alleen onze archeoloog Itamar de Rooze is benieuwd naar de diepere lagen onder de voormalige Poortwalpassage; alle medewerkers van de archeologische dienst zijn benieuwd.


maandag 24 september 2012

verdiepen

Vandaag zijn onze archeologen druk met verdiepen naar het 2e vlak aan de Utrechtsestraat. In dit vlak hopen ze interessante sporen tegen tekomen.


vrijdag 21 september 2012

Kanon?

We kregen bij de Utrechtsestraat al een paar keer de vraag of we de loop van een kanon gevonden hadden (zie foto). Het is echter een deel van een redelijk recent riool dat hier op de voorgrond in de opgravingsput ligt....

donderdag 20 september 2012

Utrechtsestraat

We zijn inmiddels twee dagen aan het opgraven in de Utrechtsestraat, met het nodige resultaat. De eerste funderingen, vloertjes, keldertjes en verkleruringen werden al snel zichtbaar en de afgelopen dagen is het opgravingsteam druk geweest met het documenteren en onderzoeken van de sporen in dit eerste opgravingsvlak. Duidelijk is dat we funderingen en een kelder van een pand hebben aangetroffen dat met zijn voorgevel aan de Utrechtstestraat stond. Delen van de tegelvloer zijn bewaard gebleven, met daarin nog een zogenaamde schrobpot (op de foto wordt de pot voorzichtig leeggehaald); een in de vloer ingegraven pot waarin stof en as geveegd werden. Komende week gaan we kijken wat er onder deze sporen nog veborgen zit.

maandag 17 september 2012

Kijkgaatjes

Het is weer zo ver; de komende weken wordt er weer een serie ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad geplaatst. Hoewel het om relatief kleine opgravingslocaties gaat hebben we inmiddels gemerkt dat deze "kijkgaatjes" vaak heel veel informatie opleveren. Vandaag was de Sint Andriesstraat aan de beurt, en ook deze locatie bleek de moeite waard. We hebben een deel van de bakstenen kelder aangetroffen die hoort bij de bebouwing die hier in de 17de en 18de eeuw tot aan de straat heeft gestaan. De huidige rooilijn ligt verder van de weg af, maar dit is dus niet altijd zo geweest. Verder bleek het dekzand, de natuurlijke ondergrond, vlak onder het huidige maaiveld te liggen. Dit betekent dat de Sint Andriesstraat op een van nature hoge locatie in het landschap ligt. Dit gegeven helpt ons om een reconstructie te maken van het landschap en het relief uit de periode van voor de Middeleeuwse stad. Op de foto zie je links een deel van de kelder, waar doorheen we een dwarsdoorsnede hebben gemaakt. Rechts zie je het natuurlijke dekzand.

donderdag 13 september 2012

Luxe serviesgoed van Buitenhuis Emiclaer

Nog de hele maand september zijn de vondsten welke tijdens de Open Monumentendagen deel uitmaakten van het landelijk thema "Groen van toen" te zien. Bij de opgraving van het buitenhuis Emiclaer (1988) werd opmerkelijk veel luxe serviesgoed gevonden. Het geeft een indruk van het buitenleven van een belangrijke Amersfoortse familie.


Te Bezichtigen op de langegracht 11 Amersfoort
Iedere woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

vrijdag 7 september 2012

Open Monumentendag

Morgen is het weer Open Monumentendag; vele Amersfoortse monumenten openen hun deuren. Voor een overzicht zie: http://www.openmonumentendag.nl. Ook het Centrum voor Archeologie is geopend. Het landelijk thema van dit jaar is "Groen van toen". Bij het CAR kunt u in het kader hiervan een mini-expositie zien met vondsten die gedaan zijn bij de opgraving van het buitenhuis Emiclaer. Verder is de expositieruimte met de topstukken uit Amersfoort en enkele buurgemeentes te bewonderen en zijn de werkruimtes open waar de vondstverwerking, restauratie en allerlei andere werkzaamheden plaats vinden. De stadsarcheologen en vrijwilligers zijn zelf aanwezig om uitleg te geven en al uw vragen - over archeologie - te beantwoorden. Grijp uw kans dus morgen; we zijn van 10 tot 17 uur geopend.

donderdag 6 september 2012

Druk

De volgende klussen wachten al weer; op korte termijn zullen we weer druk bezig zijn in de Amersfoortse binnenstad. Er staat weer een reeks ondergrondse afvalcontainers op stapel, en we gaan aan de slag in de Utrechtsestraat, op de plek waar nu de passage gesloopt wordt. Het wordt druk de komende weken.

woensdag 5 september 2012

Klaar!

Vandaag ronden we het veldwerk in Bunschoten al weer af. In de kleine sleuf hebben we een aantal kuilen gevonden met aardewerk en dierlijk botmateriaal (met name van runderen). Uit de gelaagdheid op het terrein kunnen we opmaken dat er in de Middeleeuwen (14de eeuw) al menselijke activiteiten plaatsvonden. Bewoningssporen hebben we niet gevonden, maar aangezien de proefsleuf op het achterterrein lag is dit niet zo vreemd; de bewoning zal zich direct aan de Dorpsstraat geconcentreerd hebben. Op het achterterrein vindt je dan eerder zaken als afvalkuilen en waterputten. Die afvalkuilen lijken we hier dan ook gevonden te hebben.

En wat een prachtig uitzicht op de stadsweide; wat loopt daar een vreemde vogel?

maandag 3 september 2012

Bunschoten

Vandaag starten we een klein proefsleuvenonderzoek op een perceel langs de Dorpsstraat in de oude kern van Bunschoten.

Al snel worden de eerste sporen zichtbaar; niet altijd even makkelijk te zien in het veen en in de klei.