vrijdag 19 november 2021

Rapport proefsleuven Bouwdriest 1 in Leusden

De locatie ligt in een gebied dat op de Gemeentelijke Archeologische Beleidskaart is aangemerkt als gebied met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is bij het archeologische onderzoek niet uitgekomen, want er zijn geen archeologische resten gevonden. Alle resten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn te relateren aan boerderij Nieuw Krakhorst. Deze boerderij is in 2011 gesloopt. Een aardige vondst is een diskette, die tot een jaar of 10 geleden algemeen gangbaar was om computerbestanden op te slaan. Maar een diskette wordt (nog) niet als en archeologische vondst beschouwd. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 115.
dinsdag 16 november 2021

Rapport proefsleuven Hogeweg 261

Voor het gebied rond de Hogeweg geldt deels een hoge en deels een middelhoge archeologische verwachting. In de afgelopen jaren hebben we hier bijvoorbeeld al heel wat sporen van de tabakscultuur uit de 17de tot 20ste eeuw opgegraven. In december 2019 hebben we een aantal proefsleuven aangelegd op het perceel Hogeweg 261. Tijdens dit onderzoek zijn echter geen archeologische resten gevonden. Voor het volledige onderzochte terrein geldt dat de top van de natuurlijke bodem is verstoord. Eventuele archeologische resten zullen vanwege die verstoring verloren zijn gegaan. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 114. 

maandag 15 november 2021

Onze expo is weer gesloten

In de persconferentie van 12 november heeft het kabinet het thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk zo veel mogelijk thuis’. De komende tijd mogen wij alleen naar kantoor komen wanneer dit echt niet anders kan. Met andere woorden: we gaan weer even dicht. Daarom is ook onze expo de komende drie woensdagmiddagen helaas weer dicht voor publiek.

dinsdag 9 november 2021

Vondst van de Maand: Pelgrimsinsignes

Wij doen voortdurend leuke vondsten. Om meer mensen hiervan te laten meegenieten, wordt iedere maand een bijzondere, grappige of actuele vondst uitgekozen tot ‘Vondst van de Maand’. Na een onderbreking van anderhalf jaar hebben we de draad weer opgepakt.

Vanaf de Late Middeleeuwen worden pelgrimstochten gemaakt. Niet alleen Santiago de Compostela en Rome, maar ook Amersfoort en Rhenen hadden een grote aantrekkingskracht op de gelovigen. In die plaatsen kon een pelgrim een insigne kopen. Pelgrims droegen de insignes na het bezoek aan het heiligdom op hun hoed of mantel.

Bij de opgraving aan de Oude Schans in Spakenburg in 2014 zijn drie pelgrimsinsignes gevonden. Deze insignes waren gewijd aan dezelfde heilige: Sint Cunera van Rhenen. De insignes zijn nagenoeg compleet bewaard gebleven. 

Cunera is de beschermheilige van het vee (vooral paarden) en werd aangeroepen bij keelklachten en blindheid. Ook werd haar een rol toegedicht bij het redden van schipbreukelingen. Is dit een reden waarom iemand de reis vanuit vissersdorp Spakenburg naar Rhenen heeft ondernomen?

Wilt u de pelgrimsinsignes zien? Kom dan naar onze open woensdagmiddag

Verder lezen? Download dan hier het informatieblad.

Onze expo is (voorzichtig) weer open

Sinds een paar weken is onze expositieruimte op woensdagmiddag weer open voor publiek. Tegelijkertijd neemt het aantal coronabesmettingen weer toe en komen er weer steeds meer maatregelen om de pandemie in te dammen. We moeten dus afwachten hoe de situatie de komende weken en maanden verandert. 

Je kunt ons op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur bezoeken. We kunnen maximaal 4 bezoekers tegelijk ontvangen; het kan dus zijn dat je even buiten moet wachten. Omdat de expo een publieke ruimte in een overheidsgebouw is, is het dragen van een mondkapje verplicht. Verder blijven de ruimten waar onze medewerkers en vrijwilligers werken gesloten. Gelukkig is er in onze expositieruimte genoeg te zien!