maandag 5 september 2022

Vondst van de Maand: rupsband van een rupsvoertuig

Bij de opgraving op het terrein van het voormalig ziekenhuis De Lichtenberg zijn veel voorwerpen gevonden die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Waarschijnlijk is hier (direct) na de Tweede Wereldoorlog oorlogsmateriaal van verschillende legermachten gedumpt.

Een van de voorwerpen is een ijzeren schakel van een rupsband van een rupsvoertuig. Het voertuig is een Britse Universal Carrier, ook wel Bren Gun Carrier genoemd. De schakel is precies zo gevonden zoals hij nu te zien is: behoorlijk verroest, maar nog wel herkenbaar.

IJzeren voorwerpen worden door ons gereinigd en geconserveerd. Dat proces is bij de drie nagels te zien: de bovenste is deels gezandstraald, de middelste geheel gestraald en de onderste is tot slot  is geconserveerd met een anticorrosie-middel.


Verder lezen? Download dan het informatieblad.

woensdag 31 augustus 2022

Open Monumentendagen 2022

Op 10 en 11 september zijn er weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. Dit jaar is het thema Duurzaamheid. Meer informatie over de monumenten die je dan kunt bezoeken en de activiteiten die georganiseerd worden is te vinden op de site van Open Monumentendagen Amersfoort op https://omdamersfoort.nl/

Het Centrum voor Archeologie is een van de monumenten die u kunt bezoeken: zaterdag van 10-17 uur en zondag van 12-17 uur. U kunt dan de nieuwe inrichting van onze expo bewonderen en onze werkplaats bezoeken. En er zijn speciale activiteiten voor (klein)kinderen. U bent van harte welkom!Vondsten uit de Vijver in de Kroniek

De Vijver is een markante straat tussen de Hof en het Havik. De AWN heeft in 1990 op nummer 26 een opgraving uitgevoerd. De AWN is de ‘Nederlandse Archeologievereniging'. De opgraving en de uitwerking kenden veel tegenslag, zoals regen en kou, hoge grondwaterstanden, bouwkundige problemen, grote tijdsdruk en kapotte diskettes. In het nieuwe nummer van tijdschrift De Kroniek gaat Wilma van den Heuvel uitgebreid in op de opgraving en de resultaten. U kunt het artikel hier downloaden. 

Van deze opgraving is ook een mooie publicatie verschenen. Het boekje kost € 12,50 en is te koop bij Boekhandel Veenendaal en het Centrum voor Archeologie. Het is ook te bestellen (plus € 4,50 verzendkosten) bij awn.afd14@gmail.com.

Een groot deel van de 'Vondsten uit de Vijver' is de komende maanden te bewonderen tijdens de open woensdagmiddagen bij het Centrum voor Archeologie.

vrijdag 26 augustus 2022

Proefsleuven aan de Burgwal in Bunschoten

Vorige week hebben we een aantal proefsleuven aangelegd op het perceel op de hoek van de Dorpsstraat met de Burgwal in Bunschoten (zie afbeelding). Tijdens het onderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen uit de Steentijd (vanaf 8800 voor Chr.) tot nu. Een stuk vuursteen en in elk geval 1 (en mogelijk 2) zogenaamde haardkuilen dateren uit de Steentijd. De daarop volgende sporen en vondsten komen uit de Middeleeuwen. Uit deze periode is een paalspoor aangetroffen van wat vermoedelijk de plattegrond van een hooiberg is geweest. De hooiberg heeft op het achtererf gestaan. De boerderij stond waarschijnlijk aan de Dorpsstraat; hiervan zijn echter geen sporen aangetroffen. Uit de daarop volgende eeuwen zijn verschillende vondsten en sporen aangetroffen, waaronder een waterput met onderin een houten ton en een jongere bakstenen waterput uit de 18de-19de eeuw. De opgraving is alweer afgerond en de vondsten worden momenteel gewassen en beschreven.
donderdag 25 augustus 2022

Proefsleuven in Wieken Noord

We hebben de afgelopen jaren al verschillende opgravingen in het gebied Wieken Noord gedaan. In 2017 is in een groot deel van het gebied al een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (CAR-rapport 79). Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er twee groteren opgravingen geweest. Langs de Energieweg is een groot deel van een boernerf uit de 13de eeuw bloot gelegd (nog niet gepubliceerd). En langs het Accupad zijn de resten van twee tabaksschuren opgegraven (rapport Amersfoort Onder Ons 57). Op dit moment wordt een proefsleuvenonderzoek in het ‘laatste’ deel van Wieken Noord uitgevoerd (roze in de afbeelding). We zijn natuurlijk heel benieuwd of ook hier nog waardevolle archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. In ieder geval genieten de archeologen van het mooie weer. Wordt vervolgd!
donderdag 18 augustus 2022

Konijnen vinden schedels

Het was de afgelopen dagen veel in het nieuws: een paar konijnen hebben twee menselijke schedels 'opgegraven' in een achtertuin aan de Snoeckgensheuvel in Amersfoort. Het gaat in ieder geval om oude schedels. De schedels zijn nu bij het Nederlands Forensisch Instituut die verder onderzoek doet, onder andere naar ouderdom van de schedels. Inmiddels is ook onze stadsarcheoloog Timo d'Hollosy zijdelings bij de zaak betrokken. Hij hoopt dat we van lieverlee het verhaal achter deze vondsten boven water kunnen krijgen. En het zou natuurlijk mooi zijn als de schedels en kaken uiteindelijk weer terug naar Amersfoort komen. Wordt vervolgd!

Verder lezen en kijken? Download hier de artikelen in het Algemeen Dagblad. En klik hier om de video van RTV-Utrecht te bekijken.

Foto uit het Algemeen Dagblad van 18-08-2022.


vrijdag 12 augustus 2022

Alle opgravingen op de kaart

We hebben al onze opgravingen op een grote kaart gezet. Je kunt op de kaart in- en uitzoomen en bijvoorbeeld via de zoekfunctie snel naar je eigen straat gaan. Bij iedere opgraving geven we informatie over het soort onderzoek, het jaar dat het onderzoek is uitgevoerd en een korte beschrijven van wat het onderzoek heeft opgeleverd. Verder kun je de publicatie van het onderzoek downloaden.

Klik hier om naar de kaart te gaan.

Er staan meer dan 350 opgravingen op de kaart. Daarbij zijn 150 grote/echte opgravingen, waarbij het hele terrein is bloot gelegd. Daarnaast zijn er 150 onderzoeken door middel van proefsleuven. Die leveren vaak al genoeg informatie over het bodemarchief op. In 50 gevallen gaat het om booronderzoeken of archeologische begeleidingen. 

Bij ongeveer 50 opgravingen zijn geen of geen bijzondere sporen of vondsten aangetroffen. Deze locaties zijn toch op de kaart opgenomen, omdat in de publicatie vaak toch veel interessante informatie is terug te vinden. 

In de gemeente Amersfoort hebben we ook een groot deel van de opgravingen opgenomen die door andere bedrijven zijn gedaan. In de omliggende gemeente hebben we alleen de opgravingen opgenomen die door ons zijn uitgevoerd. 

woensdag 3 augustus 2022

Vondst van de Maand: dominostenen

 


Opgravingen in Amersfoort hebben tot nu toe twee dominostenen opgeleverd. Het weerspiegelt bij lange na niet hoe populair dit spel eeuwenlang is geweest – en nog steeds is. Het is overal op de wereld gespeeld.

Eén van beide stenen is gevonden in een beerput behorende bij een huis aan de Grote Koppel. De domino is gemaakt van het gewei van een edelhert.

De andere steen is afkomstig uit de resten van boerderij De Geer / Middelhoef, die ooit lag waar nu bedrijventerrein De Isselt te vinden is. Deze steen is gemaakt van dierenbot.

Hoe oud het spel is, hoe het wordt gespeeld en waar de naam vandaan komt, dat kan je deze maand te weten komen op het Archeologisch Centrum aan de Westsingel 46. We zijn iedere woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 open voor publiek. Je kunt hier net informatieblad downloaden. 

vrijdag 8 juli 2022

Vondsten uit de Vijver

Nee, we gaan niet met een zware magneet in de Amersfoortse vijvers hengelen. De Vijver is een markante straat tussen de Hof en het Havik. De AWN heeft in 1990 op nummer 26 een opgraving uitgevoerd. De AWN is de ‘Nederlandse Archeologievereniging'. De AWN heeft ook een afdeling die actief is in en rond Amersfoort: Vallei en Eemland’. Meer informatie over de AWN vindt je hier.

De opgraving en de uitwerking kenden veel tegenslag, zoals regen en kou, hoge grondwaterstanden, bouwkundige problemen, grote tijdsdruk en kapotte diskettes. Maar van deze opgraving is nu dan toch een mooie publicatie verschenen. Het boekje kost € 12,50 en is te koop bij Boekhandel Veenendaal en het Centrum voor Archeologie.

Bij de opgraving is de nadruk gelegd op het bergen en documenteren van de inhoud van een beerput uit de 17e en 18e eeuw. Dit leverde een schat aan informatie op. Een groot deel van de 'Vondsten uit de Vijver' is de komende maanden te bewonderen tijdens de open woensdagmiddagen bij het Centrum voor Archeologie. Dan is het boekje ook bij ons te koop.


woensdag 6 juli 2022

Vondst van de Maand: hooihaak

In een waterput bij landhuis Kouwenhoven in Hoogland West is een puntige smeedijzeren staaf gevonden met een weerhaak. Oorspronkelijk is dit voorwerp bevestigd geweest op een lange houten stok. Het is een hooihaak; gereedschap dat gebruikt werd om de conditie van de hooivoorraad in de gaten te houden. Met de haak kon een pluk hooi uit de kern van de hooiberg worden getrokken. Zo kon men zien of de temperatuur niet teveel opliep. Als dit het geval is ontstaat er namelijk hooibroei, wat kan leiden tot ontbranding van de hooivoorraad. Het hooi was het wintervoer voor het vee. Als deze voorraad verloren ging was dat een grote ramp.

Verder lezen? Download dan het informatieblad

donderdag 30 juni 2022

Rapport Buitenplaats Kouwenhoven

De stadarcheologen hebben in 2018 een groot archeologisch onderzoek uitgevoerd op de voormalige buitenplaats Kouwenhoven te Hoogland. Het uitgebreide en goed leesbare rapport is nu verschenen.

Uit historische bronnen is bekend dat bij buitenplaats Kouwenhoven ook een ‘herehuyzinge’ heeft gehoord. Over wat er precies met het huis is gebeurd zwijgen de bronnen. De voorgenomen ontwikkelingen op het terrein boden de unieke gelegenheid om het huis volledig op te graven. Hoe de buitenplaats, en dan met name het huis, zich hebben ontwikkeld vanaf de bouw tot aan de afbraak, kan dankzij de combinatie van het archeologisch onderzoek met het archiefonderzoek redelijk goed worden herleid.

Het huis heeft in oorsprong een symmetrische opzet gehad, met de keuken als een aanbouw achter het huis. Tijdens een grote verbouwing zijn het huis en de keuken vergroot en is een tweede aanbouw, een spoelplaats, achter het huis gebouwd. Met deze verbouwing verdween de symmetrie in de plattegrond van het huis. Wat betreft de inrichting van de buitenplaats en de ruimtelijke indeling van het huis is deels gebruik gemaakt van een bewaard gebleven verkoopadvertentie van het huis uit 1725.

Zo is bekend dat de begane grond, de bel-etage, uit vier verschillende kamers bestond, op de eerste verdieping nog eens zes kamers waren en vervolgens een zolder. De bel-etage werd door middel van een bordestrap bereikt. Onder deze bel-etage bevond zich de kruipruimte van het huis en een tweetal (voorraad)kelders. De grootste grote kelder lag direct tegen de keuken aan. De indeling van de bel-etage kan enigszins worden herleid op basis van de archeologische sporen. Zo heeft het huis twee min of meer gelijke zijvleugels, waarin zich aan de ene zijde een ontvangstruimte bevond en aan de andere zijde de privévertrekken. Hiervan kon alleen de toiletruimte worden gedefinieerd. De trap naar de eerste verdieping bevond zich vermoedelijk ter hoogte van de grote voorraadkelder. 

Het huis lag op de buitenplaats Kouwenhoven, binnen een omgracht terrein, het hof. Op het hof zijn diverse tuinelementen aangetroffen, zoals een grote vijver, plantenbakken, fontein(en) en een haag. Buiten het hof lagen de tuinen van de buitenplaats. Deze tuinen konden worden bereikt via minimaal 4 bruggen. De tuinen waren beplant met bomen, die parallel aan de grachten hebben gestaan. Uit de advertentie blijkt dat in de tuinen nog een grote vijver heeft gelegen en een heuvel die als vergezicht heeft gediend. De vijver lag ten zuiden van het huis. Van de heuvel zijn geen sporen aangetroffen, maar deze heeft mogelijk ten oosten van het huis gelegen, op een perceel dat tegenwoordig nog altijd iets hoger ligt dan de omliggende percelen. Door de tuinen liepen verschillende sloten en waterlopen die vanuit de Malewetering de grachten van water hebben voorzien. 

In 1774 overlijdt Ignatius van Honsem, de laatste bewoner van het huis. Kort hierop wordt het huis afgebroken, het hof ontmanteld en de grachten gedeeltelijk dichtgegooid. Het terrein kent vanaf dat moment een agrarisch gebruik. 

Verder lezen? Download dan rapport 'Amersfoort onder ons 60'

woensdag 15 juni 2022

Scars of War onderzoekt sporen in het landschap uit WOII

Wij brengen graag het volgende onderzoek onder jullie aandacht. 

'Scars of War' brengt onontdekte sporen in het landschap uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. De komende maanden speuren vrijwilligers van achter de computer op digitale hoogtekaarten (LiDAR) naar bijvoorbeeld bomkraters en loopgraven. Het onderzoek maakt mensen meer bewust van het erfgoed en de verhalen van de Tweede Wereldoorlog.

De kaarten van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi worden afgespeurd. Het onderzoek is een initiatief van de archeologen van Landschap Erfgoed Utrecht samen met de Universiteit Leiden, de provincie Utrecht, het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het vfonds en de Stichting Elise Mathilde Fonds (Leids Universiteits Fonds).

Wil je mee doen met dit onderzoek? Lees dan verder op de site van Landschap Erfgoed Utrecht

woensdag 8 juni 2022

Vondsten vroege steentijd in huis

Soms heb je iets al heel lang in huis, maar kom je er pas na jaren achter hoe waardevol iets is. Precies dat overkwam de stadsarcheologen.

Recent is een inventarisatie gedaan van alle vuursteenvondsten die de archeologen van het Centrum voor Archeologie (CAR) de afgelopen 35 jaar in onze regio hebben gedaan. Toen bleek dat er verrassend meer vondsten uit de het einde van de Vroege Steentijd (Laat-Paleolithicum, 15.000 - 12.000 jaar geleden) in huis waren dan verwacht. Dit is een bijzondere periode in de geschiedenis van onze regio: de eerste mensen (Homo sapiens) verschijnen dan namelijk in onze contreien. 

Maar wat deden die mensen hier? En hoe zag het er toen uit? Uit de inventarisatie bleek dat verdere uitwerking van het vondstmateriaal en de oude opgravingsgegevens kunnen leiden tot meer inzicht in deze periode. Om onze gegevens in een breder kader te kunnen plaatsen heeft het CAR van de Provincie Utrecht subsidie gekregen voor nader onderzoek. In 2021 is gestart met een provincie-brede inventarisatie van vondsten en vindplaatsen uit de Vroege Steentijd. 

Oproep
Onderdeel van deze inventarisatie is het in kaart brengen van vondsten uit de Vroege Steentijd in collecties van amateur-archeologen. Denk daarbij aan vuursteenvondsten, natuurstenen objecten of fossiel botmateriaal. Voorwaarde is dat deze vondsten gedaan zijn binnen de provincie Utrecht. Heeft u vondsten in huis waarvan u vermoedt dat deze uit deze periode kunnen dateren? Neem dan contact op met het CAR via archeologie@amersfoort.nl en mogelijk worden uw vondsten onderdeel van dit onderzoek. 

In 2023 hopen we de resultaten van de inventarisatie te kunnen publiceren.

Meer informatie vindt u in het recente nummer van tijdschrift De Kroniek. U kunt het artikel hier downloaden

Archeologie dichterbij

De Stichting Archeologie Amersfoort (STAA) ondersteunt al 30 jaar het werk van de stadsarcheologen. De STAA helpt het Centrum voor Archeologie met het naar buiten brengen van de opgravingsresultaten en het betrekken van de inwoners van de stad bij hun verleden. In de loop van die 30 jaar zijn door de hulp van de STAA heel wat projecten van de grond gekomen. Een mooi voorbeeld zijn de replica's van de spaarvarkens zoals die sinds een jaar tijdens de open middagen aan de Westsingel 46 te koop zijn. 


Het recente nummer van tijdschrift De Kroniek staat stil bij enkele jubileums, zoals de belegering van de stad door de Watergeuzen in 1572, het 'rampjaar' in 1672 en 100 jaar gemeentelijke monumentenzorg. En dus ook het jubileum van de STAA. 

U kunt het artikel hier downloaden.

Wilt u het werk van de stadsarcheologen ondersteunen? Kijk dan op de website van de STAA

woensdag 1 juni 2022

Programma lezingen 17 juni bekend!

Op vrijdagavond 17 juni vindt de Avond van de Amersfoortse Archeologie plaats. Het programma van deze lezingenavond is inmiddels bekend (klik op de tabel om hem te vergroten).

Wil je de Avond van de Amersfoortse Archeologie bezoeken? Kijk dan op onze publiekssite.

Vondst van de Maand: oude borstels in de gracht

In de gracht rondom het voormalig landhuis Kouwenhoven zijn in 2018 twee bijna identieke borstels uit de 18de eeuw gevonden.

We weten niet zeker wat voor borstels het zijn geweest, maar we hebben wel een paar voor de hand liggende opties: een manenborstel of een hoevenborstel (beide voor paarden) of een boender. 

Boenders zijn borstels om mee te schrobben. Denk bijvoorbeeld aan het schrobben van een tegelvloer. Boenders die vandaag de dag te koop zijn, zien er (bijna) net zo uit als de twee borstels uit het landhuis Kouwenhoven. Zo’n landhuis moest natuurlijk goed schoon worden gemaakt. Er zullen ongetwijfeld boenders in huis zijn geweest.  

Mogelijk zijn de haren van de borstels tijdens gebruik losgeraakt, waarna de borstels als afval in de gracht van het landhuis Kouwenhoven zijn gegooid.

Verder lezen? Download dan het informatieblad.

woensdag 18 mei 2022

Drie nieuwe rapporten

De stadsarcheologen hebben drie rapporten afgerond: een proefsleuvenonderzoek en twee bureauonderzoeken.

Matthijs Vermeulenstraat 1

Het is de bedoeling om op de locatie van de voormalige school van het MBO Amersfoort woningen te bouwen. Tijdens de aanleg van de proefsleuven bleek dat de bodem in de tweede helft van de 20ste eeuw ernstig is verstoord. Er zijn geen archeologische resten aangetroffen. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 121.


Trapeziumlocatie

Op de locatie tussen het spoor, de Piet Mondriaanlaan en De Nieuwe Poort (de Trapeziumlocatie) worden kantoren gebouwd. Eén van deze kantoren zal als het nieuwe stadhuis in gebruik worden genomen. Door middel van een 'bureauonderzoek' is in kaart gebracht of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Verwacht wordt dat dat inderdaad het geval is. Door middel van een booronderzoek zal het gehele terrein in kaart worden gebracht. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 122.


Gaslaan Blok 5

Op de hoek van De Nieuwe Poort en de Gaslaan worden appartementen gebouwd. Door middel van een 'bureauonderzoek' is in kaart gebracht of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Verwacht wordt dat dat inderdaad het geval is. Door middel van een booronderzoek zal het gehele terrein in kaart worden gebracht. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 123.


dinsdag 17 mei 2022

Open dag 14 mei

We zijn blij dat we tijdens de open dag op 14 mei bijna 100 bezoekers mochten ontvangen. Speciale gast waren de mensen van de 'Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen'. Er waren zelfs twee mensen uit Mechelen (België) die naar Amersfoort kwamen om hun 'Goudse pijpen' aan de deskundigen van de stichting voor te leggen!

Heb je de open dag gemist? Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 17 en 18 juni heb je weer een kans om ons te bezoeken. En je kunt iedere woensdagmiddag bij ons langs komen. 

Op de website van de stichting kun je terecht voor (veel) meer informatie over historische tabakspijpen.

maandag 16 mei 2022

Nationale archeologiedagen

Op 17, 18 en 19 juni 2022 vindt alweer de zevende editie van de Nationale Archeologiedagen plaats. Natuurlijk doet Amersfoort ook mee!Avond van de Amersfoortse Archeologie
Op vrijdag 17 juni vindt de Avond van de Amersfoortse Archeologie plaats. - meer info. Aanmelden door een e-mail te sturen naar archeologie@amersfoort.nl met vermelding van uw naam en het gewenste aantal toegangskaarten. Meer informatie vindt u op onze publiekssite.

Open dag en archeologische wandelingen
Op zaterdag 18 juni houdt het Archeologisch Centrum tussen 12:00 - 17:00 open dag en vinden er twee rondwandelingen door de stad plaats: om 13:00 kunt u met stadarcheoloog Maarten van Dijk het verborgen landschap in de stad ontdekken of om 14:00 met stadsarcheoloog Timo d'Hollosy langs opgegraven begraafplaatsen en kerkhoven in de binnenstad lopen. De open dag is vrij toegankelijk (Westsingel 46). Voor de wandelingen moet u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar archeologie@amersfoort.nl met vermelding van de betreffende wandeling, uw naam en het aantal personen. Meer informatie over de open dag en de wandelingen vindt u op onze publiekssite.vrijdag 13 mei 2022

Vondst van de Maand: kleppers

Een smalle eikenhouten plank uit een beerput. Aan de uiteinden breder dan halverwege en met een gat in het midden.  Het duurde even voor de toenmalige archeologen door hadden wat ze gevonden hadden: het plankje was het klankbord / aambeeld van een zogenaamde klepper. 


Een klepper is een houten percussie instrument, waarbij een hamer scharnierend op een handvat is bevestigd.  Door het handvat heen en weer te bewegen slaat de hamer beurtelings op de uiteinden van een plankje / klankbord. 

Onze plank ofwel afkomstig van een klepperman / nachtwacht, ofwel is hij gebruikt als bij de mis of het “Angelus kleppen” in de stille dagen voor Pasen. 

Wilt u de pijlsteun zien? Kom dan naar onze open woensdagmiddag

Verder lezen? Download dan hier het informatieblad.woensdag 11 mei 2022

Zaterdag 14 mei open dag

 Voor wie de eerdere berichten gemist heeft: aanstaande zaterdag organiseren wij een open dag. Je bent van 10-16 uur welkom in onze expo en werkruimten aan de Westsingel 46. 

Op die dag kunt u niet alleen onze expositie bezoeken, maar uw tabakspijpen laten onderzoeken door deskundigen van de 'Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen' (PKN).

Meer informatie vind je in de berichten hieronder of op onze publiekssite.
vrijdag 22 april 2022

Proefsleuven op terrein voormalig Militair Hospitaal

Aan de Hogeweg 70 ligt het terrein van het voormalig Militair Hospitaal. Een deel van de niet-monumentale gebouwen zal te zijner tijd worden gesloopt. Er zullen daarna nieuwe woningen en/of kantoren wordt gebouwd. Omdat hierdoor een groot deel van het terrein diepgaand zal worden verstoord, is deze week gestart met archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven. Er worden met name vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd verwacht. Langs de Hogeweg stonden namelijk boerderijen en schuren. Sporen uit deze periode kunnen zowel met die bewoning als met landgebruik samenhangen, zoals (paal)kuilen, greppels en sloten, tabaksbedden, waterputten etc. Verder worden sporen verwacht die verband houden met aanleg-, bouw- en verbouwactiviteiten van het voormalig Militair hospitaal. Wordt vervolgd!woensdag 20 april 2022

Rapport Kronkels Zuid (fase 1), Bunschoten

Wij hebben in 2021 in opdracht van de Gemeente Bunschoten een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het toekomstig bedrijventerrein Kronkels Zuid (fase 1). De bodemopbouw is aan de hand van 103 boringen in kaart gebracht. In vijf zones is een podzolbodem aanwezig, wat wijst op een niet of nauwelijks verstoorde bodem met een relatief grote kans op archeologische sporen. Voor deze zones is daarom nader onderzoek nodig. De rest van het gebied hoeft niet nader onderzocht te worden. Verder lezen? Download dan het CAR-rapport 124.


Koningsdag

 Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Dan is onze expo gesloten.