donderdag 30 juni 2011

Cursus


Vandaag zijn we allemaal op BHV-opfriscursus. We oefenen op reanimeren, verbinden van wonden en brandjes blussen.

woensdag 15 juni 2011

Asschatterkeerkade

Afgelopen vrijdag hebben we het veldwerk van het proefsleuvenonderzoek bij de Asschatterkeerkade afgerond. We zijn nu druk bezig met de uitwerking en kunnen alvast wat eerste resultaten melden:

Bij het onderzoek zijn twee coupes (dwarsdoorsnedes) door de keerkade gegraven en is 1 kleine werkput aangelegd ten noorden van één van de kazematten . De twee coupes hebben een duidelijk beeld van de opbouw van het dijklichaam opgeleverd. Zo blijkt dat de top van het dijklichaam gedeeltelijk is weg-geërodeerd. Bovendien lijkt de dijk op een oude (perceels)sloot te zijn aangelegd.De coupe ter hoogte van de kazemat leverde mooie dwarsdoorsnedes door een loopgraaf op (zie foto hieronder).Uit het onderzoek blijkt dat in de loopgraaf palen hebben gestaan. Deze palen stonden schuin tegen de wand van de loopgraaf aan. Waarschijnlijk zaten tegen de palen planken bevestigd. ( De planken en palen zijn niet meer teruggevonden, alleen de paalgaten van de palen zijn bewaard gebleven) De loopgraaf is gefaseerd dicht geraakt en heef nog een maximale diepte van 1,10 meter onder de huidige top van de keerkade. Het tracé van de loopgraaf is ter hoogte van de kazemat vastgelegd. De loopgraaf loopt in een zigzag patroon richting- en- van de kazemat af en loopt ter hoogte van de kazemat parallel aan de constructie. Op de foto kan je goed het zig-zag patroon zien (donkergrijze verkleuring)
Tijdens het onderzoek zijn een drietal kogelhulzen gevonden. Ook zijn in de loopgraaf diverse (resten van) spandraden en spijkers gevonden.


Een bijzondere locatie dus; met veel sporen uit het verleden in de bodem. En ook bovengronds; een betonnen tankversperring moest iedere werkdag met de kruiwagen gepasseerd worden...
donderdag 9 juni 2011

woensdag 8 juni 2011

Loopgraven

Vanochtend hebben we bij het graven van een profiel (dwarsdoorsnede) door de keerkade loopgraven aangetroffen. Dit is van belang voor de reconstructie die uiteindelijk zal plaatsvinden, want we weten nu waar de loopgraaf precies lag en hoe diep ie was. De komende dagen doen we hier meer onderzoek naar en graven we ook bij één van de kazematten.


Vanmiddag was er de gelegenheid voor belangstellenden om de opgraving te bezoeken. Er was grote belangstelling vanuit de Stichting Grebbelinie. Erg leuk voor de archeologen om zo veel enthousiaste en geinteresseerde bezoekers te spreken, en ook erg nuttig: er werd een hoop kennis en ervaring uitgewisseld.


En ook de pers was aanwezig, de komende dagen zullen we weer eens het nieuws halen.dinsdag 7 juni 2011

Weblink

Wil je meer weten over de grebbelinie en de Asschatterkeerkade? Surf dan eens naar deze link:
http://www.grebbelinie.nl/page/projectasschatterkeerkade

Asschatterkeerkade - vervolg

Inmiddels krijgen we aardig zicht op de opbouw van (een deel van) de keerkade. De dijk bestaat uit een pakket zand (bovenaan op de foto)en hieronder blijkt zich nog het restant van een sloot te bevinden. Aardewerkscherven gevonden in de vulling van de sloot dateren uit de 15de-16de eeuw. Eerst een sloot en later dus een keerkade; van laag naar hoog. Het geelgrijze dekzand is de natuurlijke ondergrond; dieper dan dit hoeven we niet te graven.

Van loopgraven nog geen spoor, maar we zijn nog lang niet klaar....

maandag 6 juni 2011

Asschatterkeerkade

Vandaag zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek op een historische locatie in Leusden: de Asschatterkeerkade. Deze dijk is aangelegd in de 18de eeuw en maakt deel uit van de Grebbelinie. In de periode 1939-1940 zijn er negen betonnen kazematten gebouwd en op de dijk is ook nog een betonnen tankversperring zichtbaar. Een aantal organisaties, waaronder de Gemeente Leusden, heeft in 2006 het plan opgevat om de grebbelinie meer onder de aandacht te brengen en de zichtbaarheid te vergroten. In het kader hiervan doen we dit onderzoek: op twee locaties op de dijk leggen we proefsleuven aan om de opbouw van de keerkade in kaart te brengen, de ingang van één van de kazematten weer vrij te leggen en te reconstrueren waar zich de loopgraven bevonden en hoe deze eruit moeten hebben gezien. In de loop van de week hopen we wat meer over de eerste resultaten te kunnen vertellen.
woensdag 1 juni 2011

St. Martinuskerk HooglandVerschenen CAR rapport nr. 7

Archeologisch onderzoek St. Martinuskerk in Hoogland.