vrijdag 29 juni 2012

Witte pakken

Sinds een paar dagen zijn er mannen en vrouwen in witte pakken actief bij Achter de Kamp; onder hen is een aantal archeologen van ons eigen opgravingsteam. De bodem op het terrein - waar binnenkort nieuwbouw zal starten - is vervuild en wordt gesaneerd, en de stadsarcheologen kijken intensief mee en leggen zo veel mogelijk vast. Het is een mooi voorbeeld van samenspel tussen verschillende partijen. Door het maken van goede afspraken lopen we elkaar niet in de weg en kunnen alle partijen hun werk goed uitvoeren. Voor ons is het een interessante locatie, mede vanwege het feit dat we in 2006 het perceel ernaast al onderzocht hebben. De vroegste sporen daar dateerden uit de IJzertijd, en verder vonden we een grote hoeveelheid bewoningssporen uit de periode Late Middeleeuwen tot heden. Grote kans dus dat we ook op dit perceel veel gaan vinden.

donderdag 28 juni 2012

up date afvalcontainers

Het terrein voor aanvang van de opgraving, Bloemendalsestraat, Plantsoen noord.
meer nieuws volgt! UPDATE Inmiddels is het onderzoek afgerond, soms kan het snel gaan. Maar dat betekent niet dat we niets gevonden hebben; een opeenvolging van ophogingslagen en een "vettige" donkere laag grond duiden op de aanwezigheid van een dichtgegooide waterloop. Een blik op oude stadsplattegronden laat zien dat we hier te maken hebben met de binnenste gracht van de tweede omwalling (voltooid rond 1450). Wederom zien we dat een kleine oopgravingsput veel informatie kan opleveren.

vrijdag 22 juni 2012

Nieuw in Scheplog-vitrine

Bij verschillende opgravingen hebben wij diverse fraai gedecoreerde borden gevonden: decoraties (Wanli) van het zogenaamde kraakporselein.
Kraakporselein is Chinees porselein dat speciaal voor de export in de 16e en 17e eeuw, ten tijde van Keizer Wanli, werd vervaardigd. De naam "kraak" verwijst naar het Portugese type schip, de Kraak of Caraque, dat het porselein naar Europa vervoerde en waar het al snel populair werd. In de 17e eeuw hebben vooral Delftse pottenbakkers hier dankbaar gebruik van gemaakt.
Decoraties van het Kraakporselein uit de Wanli periode werden op grote schaal gekopiëerd. In onze Scheplog-vitrine staan nog 2 "stille" getuigen.

donderdag 21 juni 2012

Aardewerk is geen paardenwerk!

Een oud Hollands gezegde wordt hier ontkracht. Want ook paarden hebben interesse in de archeologie zoals blijkt bij dit bodemkundige booronderzoek.

donderdag 14 juni 2012

Archeologen blijven alert

Op dit moment kijken de archeologen actief mee op twee locaties langs de Zuidsingel.
Tijdens de graafwerkzaamheden blijven de archeologen alert; er kunnen sporen in de grond zitten van betekenis.


dinsdag 12 juni 2012

Van onderen

Vandaag staat een kleine opgraving op het programma, naast een Amersfoorts ikoon; de Lange Jan. Op deze locatie, op de hoek van de Breestraat en het Lieve Vrouweplein komt binnenkort een ondergrondse afvalcontainer. We treffen bakstenen funderingen aan, vermoedelijk van een huis dat hier gestaan heeft. Onderin de opgravingsput zien we het natuurlijke dekzand, met direct daar boven nog een dun laagje natuurlijke bodemvorming. Dit laagje helpt ons de hoogte van het maaiveld in de Late Middeleeuwen te reconstrueren en laat ons zien dat het terrein vanaf de Middeleeuwen behoorlijk is opgehoogd.

woensdag 6 juni 2012

Help!

Consternatie alom gisteren bij het Centrum voor Archeologie: gillende slachtoffers en een ontruiming omdat het ketelhok vol rook stond. Allemaal in scene gezet gelukkig....het was namelijk weer tijd voor de jaarlijkse BHV (bedrijfshulpverlening) training. Traditioneel stond de ochtend in het teken van reanimeren, stabiele zijligging, Rautek-grepen, enzovoorts. Na de lunch trokken we volop aandacht op het stadhuisplein waar allerlei soorten brandjes met verschillende blusmiddelen gedoofd moesten worden. En tenslotte de uitsmijter; oefenen in ons eigen pand, met slachtoffers (lees acteurs). We hopen natuurlijk het geleerde niet in de praktijk te hoeven brengen....