donderdag 27 mei 2021

Verdiepen

Het woord verdiepen heeft zowel een figuurlijke als een letterlijke betekenis. Letterlijk betekent het 'iets dieper maken' of  'iets uitgraven'. Deze betekenis is een kolfje naar de hand van archeologen. We doen niks anders zou je kunnen zeggen. De gemiddelde veldarcheoloog zegt dagelijks meerdere malen tegen de graafmachinist dat het vlak verder verdiept mag worden. 

Maar met de figuurlijke betekenis kunnen archeologen ook heel veel. Het betekent zoiets als 'je storten op een bepaald onderwerp' of 'ervoor zorgen dat je veel te weten komt over een onderwerp'. Dat kan je wel aan archeologen overlaten. Op deze weblog moeten we ons beperken in wat we vertellen. We plaatsen hier over het algemeen korte en kernachtige berichten. Maar de verhalen die achter deze berichten schuil gaan zijn natuurlijk veel groter. Als we een opgraving uitwerken verdiepen we ons in alles wat we gevonden hebben. We proberen de geschiedenis van zo'n plek zo goed mogelijk te achterhalen. En dat alles leggen we vast in onze rapporten en publicaties. Wil jij je verdiepen in wat we zoal gevonden hebben? Kijk dan eens hier