woensdag 26 mei 2021

De laatste dag.....

 Vandaag hopen we het onderzoek bij de Hamseweg af te ronden. Mooi volgens planning en met een fraai resultaat. De complete plattegrond van een 13de-14de eeuwse boerderij met randstructuren en de nodige vondsten uit die periode. En- zoals het zo vaak gaat bij een opgraving - op het laatste moment komen er nog leuke vondsten tevoorschijn. Een mooie afsluiter van een leuk project. Op naar de volgende klus!