vrijdag 26 augustus 2022

Proefsleuven aan de Burgwal in Bunschoten

Vorige week hebben we een aantal proefsleuven aangelegd op het perceel op de hoek van de Dorpsstraat met de Burgwal in Bunschoten (zie afbeelding). Tijdens het onderzoek zijn sporen en vondsten aangetroffen uit de Steentijd (vanaf 8800 voor Chr.) tot nu. Een stuk vuursteen en in elk geval 1 (en mogelijk 2) zogenaamde haardkuilen dateren uit de Steentijd. De daarop volgende sporen en vondsten komen uit de Middeleeuwen. Uit deze periode is een paalspoor aangetroffen van wat vermoedelijk de plattegrond van een hooiberg is geweest. De hooiberg heeft op het achtererf gestaan. De boerderij stond waarschijnlijk aan de Dorpsstraat; hiervan zijn echter geen sporen aangetroffen. Uit de daarop volgende eeuwen zijn verschillende vondsten en sporen aangetroffen, waaronder een waterput met onderin een houten ton en een jongere bakstenen waterput uit de 18de-19de eeuw. De opgraving is alweer afgerond en de vondsten worden momenteel gewassen en beschreven.