vrijdag 12 augustus 2022

Alle opgravingen op de kaart

We hebben al onze opgravingen op een grote kaart gezet. Je kunt op de kaart in- en uitzoomen en bijvoorbeeld via de zoekfunctie snel naar je eigen straat gaan. Bij iedere opgraving geven we informatie over het soort onderzoek, het jaar dat het onderzoek is uitgevoerd en een korte beschrijven van wat het onderzoek heeft opgeleverd. Verder kun je de publicatie van het onderzoek downloaden.

Klik hier om naar de kaart te gaan.

Er staan meer dan 350 opgravingen op de kaart. Daarbij zijn 150 grote/echte opgravingen, waarbij het hele terrein is bloot gelegd. Daarnaast zijn er 150 onderzoeken door middel van proefsleuven. Die leveren vaak al genoeg informatie over het bodemarchief op. In 50 gevallen gaat het om booronderzoeken of archeologische begeleidingen. 

Bij ongeveer 50 opgravingen zijn geen of geen bijzondere sporen of vondsten aangetroffen. Deze locaties zijn toch op de kaart opgenomen, omdat in de publicatie vaak toch veel interessante informatie is terug te vinden. 

In de gemeente Amersfoort hebben we ook een groot deel van de opgravingen opgenomen die door andere bedrijven zijn gedaan. In de omliggende gemeente hebben we alleen de opgravingen opgenomen die door ons zijn uitgevoerd.