dinsdag 16 november 2021

Rapport proefsleuven Hogeweg 261

Voor het gebied rond de Hogeweg geldt deels een hoge en deels een middelhoge archeologische verwachting. In de afgelopen jaren hebben we hier bijvoorbeeld al heel wat sporen van de tabakscultuur uit de 17de tot 20ste eeuw opgegraven. In december 2019 hebben we een aantal proefsleuven aangelegd op het perceel Hogeweg 261. Tijdens dit onderzoek zijn echter geen archeologische resten gevonden. Voor het volledige onderzochte terrein geldt dat de top van de natuurlijke bodem is verstoord. Eventuele archeologische resten zullen vanwege die verstoring verloren zijn gegaan. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 114.