vrijdag 19 november 2021

Rapport proefsleuven Bouwdriest 1 in Leusden

De locatie ligt in een gebied dat op de Gemeentelijke Archeologische Beleidskaart is aangemerkt als gebied met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is bij het archeologische onderzoek niet uitgekomen, want er zijn geen archeologische resten gevonden. Alle resten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn te relateren aan boerderij Nieuw Krakhorst. Deze boerderij is in 2011 gesloopt. Een aardige vondst is een diskette, die tot een jaar of 10 geleden algemeen gangbaar was om computerbestanden op te slaan. Maar een diskette wordt (nog) niet als en archeologische vondst beschouwd. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 115.