vrijdag 9 december 2022

Jaarboek en Kroniek


Vorige week is het ‘Historisch jaarboek Amersfoort en omstreken 2022’ verschenen. Daarin staat een artikel van stadsarcheoloog Francien Snieder en Eric Drenth (materiaalspecialist bij BAAC) over de opgraving aan de Nieuwlandseweg 35, waar grafvondsten uit de Klokbekercultuur (ca. 2000 voor Chr.) zijn gedaan. In het artikel wordt uitgebreid ingegaan op het recente onderzoek naar de Klokbekercultuur.  De grafvondsten zijn in december en januari op woensdagmiddag als ‘Vondst van de Maand’ bij het Centrum voor Archeologie te bewonderen. 

In het Jaarboek staat ook een artikel van stadsarcheoloog Timo d’Hollosy, die ook bouwhistoricus is. Hij deed uitgebreid onderzoek in het ‘Huis met de paarse ruitjes’ aan de Zuidsingel. Dit ‘Huis van Cohen’ vormt het moederhuis van het klooster. Sinds 2020 is ontwikkelaar Schipper Bosch eigenaar van het hele complex, met de bedoeling er woningen en appartementen in te realiseren. Het bouwhistorisch onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over de invulling van dit bijzondere en waardevolle pand. 


Tenslotte is in het Jaarboek het ‘Jaaroverzicht Archeologie 2021’ opgenomen. Daarin zijn onder andere korte verslagen opgenomen van de archeologische onderzoeken de we in 2021 hebben uitgevoerd. Verder lezen? Download het Jaaroverzicht


Het Jaarboek is onder andere te koop in de webshop van de Stichting Flehite Publicaties en bij boekhandel Veenendaal in de Langestraat. 

Vorige week is ook het decembernummer van het tijdschrift de Kroniek verschenen. Daarin staat een artikel van onze vrijwilliger Jos Wielders over een klankbord van een klepper: ‘een smalle eikenhouten plank, aan de uiteinden breder dan halverwege, met een vierkant gat in het midden. Lang geleden werd het tijdens een opgraving gevonden in een Amersfoortse beerput aan de Valkestraat’. Verder lezen? Download het artikel.