woensdag 18 mei 2022

Drie nieuwe rapporten

De stadsarcheologen hebben drie rapporten afgerond: een proefsleuvenonderzoek en twee bureauonderzoeken.

Matthijs Vermeulenstraat 1

Het is de bedoeling om op de locatie van de voormalige school van het MBO Amersfoort woningen te bouwen. Tijdens de aanleg van de proefsleuven bleek dat de bodem in de tweede helft van de 20ste eeuw ernstig is verstoord. Er zijn geen archeologische resten aangetroffen. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 121.


Trapeziumlocatie

Op de locatie tussen het spoor, de Piet Mondriaanlaan en De Nieuwe Poort (de Trapeziumlocatie) worden kantoren gebouwd. Eén van deze kantoren zal als het nieuwe stadhuis in gebruik worden genomen. Door middel van een 'bureauonderzoek' is in kaart gebracht of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Verwacht wordt dat dat inderdaad het geval is. Door middel van een booronderzoek zal het gehele terrein in kaart worden gebracht. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 122.


Gaslaan Blok 5

Op de hoek van De Nieuwe Poort en de Gaslaan worden appartementen gebouwd. Door middel van een 'bureauonderzoek' is in kaart gebracht of behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Verwacht wordt dat dat inderdaad het geval is. Door middel van een booronderzoek zal het gehele terrein in kaart worden gebracht. Verder lezen? Download dan CAR-rapport 123.