donderdag 10 juni 2021

Zelf iets gevonden?

Heb je toevallig zelf iets archeologisch gevonden of iets waarvan je denkt dat het archeologisch interessant zou kunnen zijn, neem dat contact met ons op.

  • Interessant voor jou:
    we kunnen je waarschijnlijk vertellen wát je precies hebt gevonden, waar het voor werd gebruikt, van welk materiaal het is gemaakt en hoe oud het is.
  • Interessant voor ons:
    wij zijn zelf ook zeer geïnteresseerd in wat je gevonden hebt, vooral als het binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort is aangetroffen. Door bij te houden wat er allemaal gevonden wordt -en waar- leren we de archeologie in Amersfoort steeds beter kennen. Die kennis gebruiken we bij toekomstig onderzoek.

En wees niet bang dat je de vondst(en) bij ons af moet geven: als vinder ben je eigenaar en mag je het houden. Misschien dat we je wel vragen of we de objecten even mogen lenen, om ze wat beter te kunnen onderzoeken en goed te documenteren. 

Je kunt je vondst(en) bij ons melden via onze website of door ons te bellen / mailen of door langs te komen (onze contactgegevens staan aan de rechterkant van deze pagina). Graag horen we waar en wanneer je het hebt gevonden en wat je er intussen mee hebt gedaan. 

In het tijdschrift De Kroniek van juni 2021 vind je mooie voorbeelden van particuliere vondstmeldingen. Hierin staat ook meer achtergrondinformatie. Je kunt het artikel hier downloaden.