donderdag 10 februari 2011

Voor en na......

Vanochtend werd bij één van de locaties voor de ondergrondse afvalcontainers aan het Havik een bijzonder leuke vondst gedaan; een complete Middeleeuwse bierpul! Het pulletje werd op een diepte van zo'n 2,80 meter onder straatniveau gevonden bij het uitgraven van de bak voor de container. De aannemer, met wie we nauw samenwerken bij dit project, belde ons meteen vol enthousiasme op; we hebben iets leuks gevonden! Op de foto's zie je de pul voor en na het schoonmaken. Na het verwijderen van de modder bleek het om een misbaksel te gaan, is ie daarom misschien ooit in het Havik gegooid?


De locatie bij het Havik is sowieso al archeologisch erg interessant; gisteren is er al een bakstenen fundering uit de 13de eeuw aangetroffen en een aantal lemen vloertjes. De combinatie van de fundering en de vloertjes wijzen op een huis dat hier in de Middeleeuwen aan de gracht heeft gestaan. Vandaag hopen we meer te ontdekken, want nog niet alle bakken zijn uitgegraven.