dinsdag 8 februari 2011

Archief

Vanochtend was het weer tijd voor ons maandelijkse overleg en na afloop heeft onze archief-onderzoeker een verhaal gehouden over hoe hij te werk gaat, wat de archieven aan informatie kunnen opleveren en hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden bij de interpretatie van opgravingen. Het Archief Eemland herbergt een schat aan informatie over de historie van de stad; niet alleen kaarten en foto's, maar ook notariele actes en allerlei andere zaken die ons meer kunnen vertellen over hoe de stad er in vroeger tijden uit zag. Veel van deze gegevens zijn digitaal raadpleegbaar op de - recent vernieuwde - website van het archief: www.archiefeemland.nl. Als je de gegevens uit het archief gaat combineren met de resultaten van opgravingen krijg je dus een totaalplaatje van de geschiedenis van een onderzoekslocatie.