dinsdag 15 februari 2011

Langegracht

Deze week graven we weer een locatie op waar ondergrondse afvalbakken komen, en dit maal ook erg dicht bij huis; op de hoek van de Langegracht en de Lieve Vrouwestraat. Ook hier weer volop archeologie; onder andere bakstenen funderingen en een deel van een keldertje geven aan dat hier in het verleden wel degelijk bebouwing heeft gestaan. Overigens komt dit overeen met de informatie die we aan historische kaarten kunnen ontlenen.

Hoe die bebouwing er precies uit zag hopen we nu aan de hand van de opgraving te kunnen vast stellen. En hoe lang er hier al bewoning is ook; de historische kaarten geven veel informatie, maar gaan niet verder terug dan tot in de 16de eeuw.