vrijdag 24 mei 2019

Middeleeuwse hofstede bij Emiclaer


De opgraving aan de Emiclaerseweg is een kleine maand geleden afgerond. Hoewel de uitwerking nog in volle gang is, kunnen hier op scheplog al wel de eerste bevindingen worden besproken.

Tijdens de opgraving zijn meer dan 500 sporen aangetroffen, van met name paalsporen. Deze paalsporen zijn de overblijfselen van houten gebouwen die ooit op het terrein hebben gestaan. De vroegste bebouwing dateert uit de 10de-11de eeuw en de jongste bewoningssporen dateren uit de 13de eeuw. Sporen uit de 10de-11de eeuw worden niet vaak aangetroffen in Amersfoort, een periode waarin de stad zelf niet veel meer dan een kleine nederzetting was.

De aangetroffen sporen zijn van een hofstede geweest. Een hofstede uit de 10de-11de eeuw was meer dan alleen een boerderij. Een hofstede was een soort inzamelingscentrum waar (land)opbrengsten en goederen uit de omgeving werden afgeleverd. Op de hofstede woonde een meier, een landsheer, die de belangen van de bisschop van Utrecht behartigde.

Uit bronnen zijn de namen van verschillende hofstedes bekent, maar waar deze hofstedes hebben gelegen is vaak minder duidelijk. Met de vondst van deze 10de-11de eeuwse sporen lijkt nu de locatie van het lang gezochte hof Emmeklaar bekend!

Hoe de hofstede en het erf er precies hebben uitgezien is nog niet duidelijk, daarvoor moeten nu de tekeningen worden uitgewerkt en de vele vondsten bestudeerd. De vondst van een oven laat al wel zien dat op het erf van de hofsteden allerlei ambachten werden beoefend.

Welke ambachten en activiteiten dit precies zijn geweest wordt nu onderzocht. Hou scheplog dan ook in de gaten want wanneer er meer bekend is dan zal dat zeker ook hier worden gemeld.