maandag 14 februari 2011

Diepgravend onderzoek

Zoals inmiddels wel duidelijk is leveren de locaties waar de ondergrondse afvalcontainers komen een schat aan informatie op. Op vrijwel alle plekken zit het boordevol archeologische resten. Daarnaast is er nog een mooie kant aan dit project: het geeft ons de gelegenheid eens diep in de Amersfoortse bodem te kijken. De manier waarop de bakken geplaatst worden - met bronbemaling en een graafbak - zorgt er voor dat er op een veilige en droge manier tot wel drie meter onder straatniveau gekeken kan worden. Bij opgravingen bereiken we ook wel deze diepte, maar niet zo snel op "natte" locaties, zoals pal langs de kade van het Havik. Nu hebben we wel de gelegenheid hiertoe, en met resultaat: op zo'n drie meter diepte bleken nog resten van een houten beschoeing aanwezig van vermoedelijk honderden jaren oud, bestaande uit houten palen en vlechtwerk. Alles was nog goed bewaard gebleven, omdat het al die tijd vochtig is gebleven. Water-
management is van alle tijden..