dinsdag 14 januari 2020

Vooraankondiging STAA avond 2020

Archeologisch nieuws? Zeker want 17 april 2020 staat er een STAA avond gepland, georganiseerd  door onze stadsarcheologen die met interessante en bijzondere verhalen weer een tipje van de sluier van de Archeologie oplichten. Zet de datum vast in uw agenda...... dan mist u hem niet.

maandag 6 januari 2020

Gelukkig Nieuwjaar!

Rond 1 januari wordt nog wel eens het flauwste archeologengrapje ooit gebezigd: gefeliciteerd, alle archeologische resten en vondsten zijn weer een jaartje ouder geworden!


Tijd voor serieuzere zaken: de medewerkers van het CAR wensen je een gezond en gelukkig 2020 toe. We hebben weer allerlei leuke plannen voor dit jaar en hopen je te zien bij onze opgravingen of bij de evenementen en open middagen die we organiseren. Dat we maar weer veel archeologisch plezier mogen beleven dit jaar!